top of page

Gedagte vir Vandag

Maandag, 11 Oktober 2021

Koos Espach


Jesus berei sy dissipels voor vir sy dood – Sy pad na glorie (14)


Jesus gaan na sy Vader toe (3)


Die weg van die Waarheid en die Lewe


Joh. 14:6 – “Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur My nie.”


Vergelyk ook Jes. 30:21 – “Wanneer jy die regte koers verlaat, sal jy agter jou ‘n stem hoor sê: ‘Hier is die pad, loop hierlangs.”


Die dissipels se toekoms lyk donker en gevolglik dreig die vlammetjie van hulle geloof om te flikker en selfs uit te doof. Jesus probeer hulle troos: “Kyk na die groter prentjie, dit wat julle nou sien en ervaar is nie waaroor die lewe gaan nie. Ek is nie net die weg waaroor die lewe gaan nie, maar ook die weg na God toe en almal wat hulle voete op hierdie weg plaas, is op die pad van die lewe. Neem daardie geloofsprong in My, dan sal julle die plek bereik wat Ek vir julle gaan voorberei. Ek is die weg daarheen en wie in My glo, is nie in ‘n doodloopstraat nie!”


Dit is wat Jesus doen: Hy gee nie net advies en aanwysings nie, Hy neem ons by die hand en lei ons persoonlik. Hy vertel ons nie net van die weg nie, “Hy ís die Weg”. Hy het die weg na ons Vader bekend gemaak deur Sy prediking en voorbeeld. Tydens Sy aardse lewe het Hy self daardie weg bewandel en deur Sy kruisdood vir die sondaar, daardie weg geword: “Broers, ons het dus nou deur die bloed van Jesus vrye toegang tot die heiligdom, en dit op ’n weg wat nuut is en na die lewe lei” (Heb. 10:19-20).


Jesus is “die waarheid” deurdat Hy werklik is wat Hy deur Sy prediking en Sy woorde aangaande die liefde van God die waarheid, die volstrekte betroubare woord en ten volle geloofwaardig, gebring het: “Dit is ‘n betroubare woord en kan sonder voorbehoud aanvaar word: Christus Jesus het in die wêreld gekom om sondaars te red” (1 Tim. 1:15). Hy is die beliggaming van die reddende waarheid van die evangelie, en naas Hom is daar geen ander “waarheid” waardeur die mens gered word nie. Mense kan sê: Ek vertel jou die waarheid; Jesus sê: “Ek ís die waarheid” (vgl. 1 Joh. 2:20-27).


Jesus is “die lewe” omdat Hy gekom het om die lewe te bring: “In Hom was daar lewe, en dié lewe was die lig vir die mense” (Joh. 1:4). Jesus is na aanleiding van Sy goddelike wese “die lewe”: “Ek is die opstanding en die lewe. Wie in My glo, sal lewe, al sterwe hy ook” (Joh. 11:25) en daarom ook die bron van die lewe: die weg wat nuut is en na die lewe lei.


Adrio König voeg hier by: “Daar is en sal natuurlik mense wees wat ontken dat daar net een ware God is en dat Jesus die enigste Verlosser van die wêreld is. Natuurlik kan hulle dink en sê dis alles voormoderne verhale wat in die 21ste eeu nie meer geldig is nie. Natuurlik kan hulle sê dat Hy net die Verlosser is van dié wat Hom kies en in Hom glo – elke geloofsgroep het tog hulle eie gode en verlossers. Dit alles verander niks aan die boodskap van die Bybel waarin ons glo nie. Die Bybel is die enigste onfeilbare Woord van God, die God van Israel en sy Seun is die Messias, die Verlosser van die mensdom! Wie dit verwerp, kan beswaarlik nog die res ongeskonde aanvaar.”


Omdat Jesus in die volstrekte sin “die weg en die waarheid en die lewe” is, is Hy die enigste weg na die Vader. Alleen in Hom, gaan die deur oop na die huis van die Vader met sy baie woonplek (Joh. 14:2). Dit is nie afhanklik van my en jou pogings of werke of geloof of enige iets nie, dit is die werk van Christus alleen. Dat Christus gesterf het, opgestaan het en die pad na God oopgemaak het “om vir ons plek gereed te gaan maak”, is die werklikheid en waarheid. Ons verdien dit nie, ons verstaan dit nie, ons kan dit alleen in geloof ontvang en aanvaar. Ek en jy kan ons nie self red nie, maak nie saak watse plannetjies ons beraam nie. Jesus is die enigse Middelaar omdat Hy self God is. As daar ‘n manier was om onsself te red, hoef Jesus nie te kom sterf het nie. Indien ek en jy werklik vir ons kinders, kleinkinders, familie, vriende en selfs ons naaste omgee, moet ons seker maak dat hulle Jesus ken en Hom vertrou! Hy het Sy lewe as losprys vir almal gegee (1 Tim. 2:6). Glo dit! Aanvaar dit!


“Ons kan op geen manier God se guns wen of Sy vryspraak verdien nie, en ons hoef ook nie. Van begin tot einde is dit ‘n saak van genade. Aanvaar dit met verwondering en met geloof in Christus Jesus en vier dit met dankbaarheid” (William Barclay).


Gebed: Dankie Here Jesus dat U die weg is omdat U die enigste brug tussen God en my is. Dankie dat U die waarheid is omdat U die Ware God aan my bekend kom maak het en omdat U die lewe is, die verlossing vir my moontlik kom maak het. “Leer my U pad, Here, ek wil wandel in U waarheid” (Ps. 86:11). “Leer my om te lewe want by U is daar oorvloedige blydskap. Uit U hand kom daar net wat mooi is” (Ps. 16:11). Here, dankie vir die genade van gebed, liefde, blydskap en geloof, alles afkomstig van U. Hou dit alles asseblief in stand want ek wil vir U leef. Amen.

コメント


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page