top of page

Gedagte vir Vandag

Dinsdag, 17 Augustus 2021

Koos Espach


Jesus se vyfde toespraak: Sy laaste gesprek met die dissipels op die Olyfberg (25)


Die profetiese rede: die gelykenis van die tien meisies (1)


Wees voorbereid


Matt. 25:1-5 – “Dan sal dit met die koninkryk van die hemel gaan soos met tien meisies wat hulle lampe gevat het om die bruidegom te gaan inwag. Vyf van hulle was onverstandig en vyf verstandig. Die onverstandiges het hulle lampe gevat maar nie ekstra olie met hulle saamgeneem nie, terwyl die verstandiges saam met hulle lampe ook nog olie in houers geneem het. Toe die bruidegom lank wegbly, het hulle almal vaak geword en aan die slaap geraak.”


Jesus sluit sy toespraak oor die koms van die koninkryk af met drie uitnemende gelykenisse. Die eerste sit Jesus die tema van die onbekendheid met die presiese tydstip van Sy wederkoms voort om die dissipels verder aan te spoor tot waaksaamheid. Die verhaal van die tien meisies waar vyf verstandig was en vyf onverstandig, gaan dit nie oor die verskil in hulle persoonlike intelligensie (IK) nie, maar eerder oor hulle ingesteldheid of bepaalde gesindheid. Tussen hulle is daar ‘n gelykheid. Almal het uitgesien na die koms van die bruidegom en hulle het almal moeite gedoen om op die plek van afspraak te wees. Almal van hulle het vaak geword en aan die slaap geraak. In alle opsigte was hulle presies dieselfde uitgebeeld behalwe wat hulle voorbereidings betref.


Jesus sluit aan by ’n ou gebruik in Israel – dit gebeur soms vandag nog – waar jong meisies die bruidegom tegemoetgaan om hom tot by die bruid te begelei. Huwelike was uitgebreide seremonies en is teen die aand gehou. Die tien bruidsmeisies is hier deel van die gevolg van die bruid wat wag met hulle lampe om die bruidegom tegemoet te gaan en hom na die bruid se huis te begelei. (Die lampe was skynbaar stokke met lap omgedraai op die een punt [fakkels] en elke vyftien minute in olie gedruk moes word om te verseker dit bly brand.) Daarvandaan gaan almal na die bruidegom se huis vir die groot feesmaal.


Die meisies se optrede vooraf, illustreer mense se verskil in waaksaamheid waarmee hulle die laaste dag tegemoet gaan. Onder die bruilofsgaste is daar diegene wat ekstra olie vir hulle lampe saamgeneem het. Dit is hulle wat met hul lewe gereed is vir die wederkoms. Hulle leef wyslik saam met God. Hulle beskik nie net oor lampe nie, maar ook oor voldoende olie. Daar is by diegene die nodige volharding en onwrikbare vertroue in Jesus se wederkoms, al sou Hy nie onmiddellik kom wanneer hulle Hom verwag nie.


Ons moet onthou, God se horlosie werk heeltemal anders as ons s’n. Hy besluit wanneer gebeur dinge en wanneer gebeur dit nie, daarom moet ons altyd gereed wees op Jesus se wederkoms. My skoonma het altyd gesê: “Jou tassie moet elke dag gepak wees wanneer jy naby jou kraamtyd kom” – sy het immers agt dogters grootgemaak en twee skoondogters met raad bedien! Met ander woorde, ons moet sorg dat ons lewe elke dag vervul is met die Heilige Gees se krag sodat ons nie onkant betrap word as die Here opdaag nie.


Ons wat al meer as 2 000 jaar op die wederkoms wag, moet weer moed skep. Ja, “omdat die bruidegom lank wegbly, kan ons seker ook vaak word en aan die slaap raak,” solank ons net nie te houtgerus raak en aan die slaap bly nie. Jesus kom terug. Hy het beslis nog nie vergeet van Sy afspraak met ons nie, en, Hy sal betyds wees. Op presies die regte oomblik sal Hy sy opwagting maak. Die vraag natuurlik is hoe Hy jou en my gaan aantref? Met ons lampie propvol olie besig om vir ander te vertel van Hom of steeds aan die slaap in ons eie klein paradysie?


“Voorwaar, wanneer die dag van wederkoms aanbreek, sal ons nie beoordeel word volgens wat ons gelees het of hoe oortuigend ons gepraat het nie, maar oor hoe goed ons gelewe het”

(Thomas Á Kempis – 1380-1471).


Gebed: Heilige Gees van God, laat my só leef dat ek altyd gereed sal wees om Jesus met toejuiging en blydskap tegemoet kan gaan. Help my om nie onkant betrap te word nie, maar dat ek sal wakker wees, “dat ek sal luister – vanaf die mure, deur die duister; wag op die wagters wat roep: ‘Kyk, Hy kom! Hy kom! Die Koning! Ontwaak! Ontwaak! Neem jul lampe, kom, Hy’s daar, die Bruidegom!” (Liedboek 587:1). Amen.

Comments


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page