top of page

Gedagte vir Vandag

Vrydag, 6 Augustus 2021

Koos Espach


Ons vertrek volgende week met vakansie en sal DV weer Dagstukkies versend op Maandag, 16 Augustus 2021.


Jesus se vyfde toespraak: Sy laaste gesprek met die dissipels op die Olyfberg (23)


Die profetiese rede: die dag en die uur van die wederkoms (4)

Genadetyd


Matt. 24:43-44 – “Onthou dit: as die huiseienaar geweet het watter tyd van die nag die dief kom, sou hy wag gehou het en nie toegelaat het dat daar in sy huis ingebreek word nie. Om dieselfde rede moet julle ook altyd gereed wees, want die Seun van die mens kom op ‘n uur dat julle dit nie verwag nie.”


Vergelyk ook Rom. 13:11-12a – “En dit alles is nodig omdat julle weet hoe laat dit al is. Die uur is reeds daar dat julle uit die slaap moet wakker word, want die tyd van ons finale verlossing is nou nader as toe ons tot die geloof gekom het. Die nag is byna verby; dit is amper dag.”


Deur die besondere vermaning tot waaksaamheid wat aan die dissipels gerig is, word hulle en natuurlik ons, aangewys as die deurwagters wat steeds moet uitsien na die wederkoms van Christus. Die vermelding van die nagtelike ure wil nie sê dat die “Seun van die mens” juis in die nag sal kom nie. Jesus wil beklemtoon dat selfs in tye wanneer dit ’n drang van die vlees word om aan die slaap toe te gee, die waaksaamheid nie versuim mag word nie. Jesus gebruik hierdie kort gelykenis van die huiseienaar om te benadruk dat mense voortdurend gereed moet wees vir Sy wederkoms wat onverwags gaan wees. Die punt van vergelyking tussen Sy koms en die dief is nié dat Hy die wet verbreek nie, maar dat Sy koms net so onverwags sal wees: “Julle weet self maar alte goed dat die dag van die Here onverwags kom soos ‘n dief in die nag” (1 Tess. 5:2).


In ons land het ons al gewoond geraak aan hoë heinings en elektriese drade en wagte deur die dag en nag. Mense stap sommer net in jou huis in en vat wat hulle wil. Sommer net so. Onverwags. Onaangekondig. Natuurlik is dit so. Diewe kom gooi nie ’n briefie in jou posbus om jou vriendelik in te lig oor hulle besoek later die nag om gratis inkopies in jou huis te kom doen nie. Nee, hulle wil jou juis onkant betrap sodat jy nie net vir daardie verwagte opwagting, jou beskerming opskerp nie. Net so is die koms van Jesus. Onverwags. Onaangekondig.


Jesus verwag dat ons as Sy volgelinge altyd gereed sal wees om Hom te ontmoet by sy wederkoms. In hierdie gedeelte val die klem op drie sake, nl. onwetendheid, waaksaamheid en gereedheid. Dat Jesus weer gaan kom, staan vas. Oor die wanneer weet ons nie. Hierteen moet ons in ons alledaagse roetine waak. Alles wat ons doen moet in afhanklikheid, in liefde en in diens van God staan anders gaan die wederkoms ons onverwags oorval. Dan mag dit net gebeur dat die een wat met die oog op die wederkoms geleef het, saamgeneem word en die ander wat dit nie gedoen het nie, agtergelaat word. Op daardie dag sal daar nie meer geleentheid wees vir bekering nie en die deur na die koninkryk finaal gesluit word. Juis daarom moet ons waaksaam bly en dit as ‘n dringende saak beskou.


As drangrede waarom ons gelowiges in liefde moet leef en wandel, voeg Paulus ook nou die tydsomstandighede waarin ons leef, by. Wat hy probeer sê is dat ons in genadetyd leef, die laaste beslissende periode voor die wederkoms van Jesus Christus. Daarom is die dringendheid van hierdie tydsomstandighede noodsaaklik dat elkeen ons lewe tot eer van God inrig. Volgens God se horlosie is dit reeds opstaantyd: “Die uur is reeds daar dat ons uit die slaap moet wakker word.” Ons kan nie nou omdraai op die ander sy en verder slaap nie. Dit het tyd geword om die dinge wat by die nag tuishoort, te los en dinge van die dag begin doen.


Ons kan nie bekostig om langer te lê en slaap en só in ons geloofslewe verslap nie, “die tyd van ons finale verlossing is nou nader as toe ons tot die geloof gekom het.”Baie mense is geneig om nog vas te slaap en veilig te voel, omdat hulle óf nie glo in die wederkoms van Jesus nie, óf omdat hulle dit nie so ernstig opneem nie. Die feit is dat ons nie die kerse moet doodblaas of die ligte afsit en rustig voortslaap nie, ons moet “waaksaam bly sodat wanneer hy onverwags kom, hy ons nie aan die slaap kry nie.”


Ons gelowiges hoef dus nie bang te wees vir Jesus se wederkoms nie. Sy wederkoms gaan beslis nie ‘n verlies meebring nie, maar ‘n wins! Al kan ek nie my oudag rustig deurbring nie, of eers gaan trou nie, of nog eers die lewe geniet nie. In Jesus se genade gaan ons wat nie aan ‘n geestelike lomerigheid of ‘n geloofslaksheid gely het nie, oneindig meer as wat ons ooit sou kon verdien, ontvang. Ons moet egter elke oomblik leef asof Jesus Christus nóú gaan kom. Net hulle wat Hom nie wil ontmoet nie, het rede om die wederkoms te vrees.


“Die wederkoms is vir ons gelowiges ‘n geweldige waarborg want die Skeidsregter is “partydig” en ook die Wenkaptein wat die “game” geswaai het. Hy is partydig want Hy blaas die eindfluitjie – “die laaste trompet” – wanneer dit vir Sy wenspan die beste is” (Claude Vosloo).


Gebed: Onse Vader, U weet dis nie maklik daar buite nie en dat die aanvalle so gereeld en aanmekaar kom. Dis moeilik om staande te bly. Dis moeilik om myself te beskerm. Help my om nie sommer tou op te gooi nie, nie weer in te sluimer nie, nie te wanhoop nie, want U is my Hoop. Laat my elke dag so leef, dat, wanneer ek aan die einde van die dag kom, ek nie bekommerd hoef te wees oor werk wat half gedoen is nie, beloftes wat gemaak is, nie nagekom is nie en voornemens wat ek gehad het, nie uitgevoer is nie. Help my om te bly glo en vas te hou aan die feit dat ons aan die wenkant is, want U het die vyand reeds aan die kruis oorwin. Amen.


Comments


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page