top of page

Gedagte vir Vandag

Donderdag, 29 Julie 2021

Koos Espach


Jesus se vyfde toespraak: Sy laaste gesprek met die dissipels op die Olyfberg (17)


Die profetiese rede: die voorbeeld van die vyeboom (2)


Die onveranderlike Waarheid


Matt. 24:35 – “Die hemel en die aarde sal vergaan, maar my woorde nooit.”


Vergelyk ook Jes. 40:8 – “Gras verdor en blomme verwelk, maar die woord van ons God bly vir ewig.”


Die gelowiges in die destydse Antiogië kyk terug op Matteus se skrywe en beleef hoe God se koninkryk stadig maar seker is om uit te brei. Die feit dat daar só baie van Jesus se profesieë in die eerste eeu ná Sy kruisiging, dood, opstanding en hemelvaart vervul is, het hulle meer standvastig in hulle geloof gemaak. Die hemel en die aarde was dan ook vir die mense van destyds onwrikbaar vas, terwyl Jesus hulle anders oortuig dat Sy woorde nog vaster is. Wat Hy sê ten opsigte van “die hemel en die aarde wat sal vergaan, maar Sy woorde nooit,” is waar. Dit gaan gebeur, dit gebeur reeds!


Jesus onderstreep hier die sekerheid van alles wat Hy reeds gesê het aangesien Sy woorde, soos God se Woord in ons vergelykende teksvers, langer as die skepping sal bly bestaan. Tot vertroosting en bemoediging van ons en ál Sy volgelinge, verseker Jesus ons dat Sy woord nooit sy krag sal verloor nie. Die hele skepping sal ineenstort, maar die beloftes en die verbond van die Here sal bly staan: “Kyk op na die hemel, kyk na die aarde hier onder: die hemel sal soos rook verdwyn, die aarde sal word soos ou klere, en almal wat daarop woon, sal doodgaan soos muggies, maar die verlossing wat Ek bewerk, sal vir altyd wees, die redding wat Ek bring, sal altyd bly” (Jes. 51:6). Ons as kinders van die Here, kan te alle tye verseker wees van die genadige bystand en die koms van die dag van heil.


Ek dink die meeste van julle sal saamstem met die stelling dat ons in ‘n tydperk van asemrowende verandering leef. Oor die afgelope drie dekades het die wêreld en veral Suid Afrika, radikaal verander ten opsigte van standaarde, morele gedrag, beginsels en lewenspatrone, om maar net ‘n paar te noem. Tegnologie het veral in die sakewêreld, só vinnig uitgebrei, dat baie van ons nie kan bybly nie.


Ongelukkig het die stand van baie Christene se geloof ook verander. Iemand het gesê dat baie gelowiges vandag, eerder hulle eie dood verwag as wat hulle Jesus se wederkoms verwag. Baie van ons het die terugkeer verwagting wat die vroeë kerk gehad het (soos bv. Matteus, Paulus, Petrus en die gemeentes in hulle tyd), verloor. Dit maak ons verhouding met God baie armer en daarom is dit beslis nodig dat ons dit weer ontdek! Dit is ‘n bron van groot vertroosting om te weet dat in ons veranderde wêreld en samelewing, selfs gedurende hierdie Covid-pandemie tyd, daar ‘n onwankelbare konstante is, naamlik ons Almagtige Vader wat gesê het: “Ek, die Here, het nie verander nie” (Mal. 3:6).


In hierdie versekering van God, lê my en jou as gelowiges, se hoop. Ten spyte van alles wat rondom ons verander, die Here bly dieselfde. Om voor die hand liggende redes moet ons noodwendig aanpas by sekere veranderinge. Dinge gaan verby – die wind wat so pas teen ons vasgewaai het, is nou verby; elke sekonde wat afgetik het op die horlosie, is vir altyd verby; elke hartklop is verby. Ons wil nie hê die lewe moet verbygaan nie; die kinders moet nie die huis verlaat nie; ‘n geliefde moet nie sterf nie, ag, en so kan ons ook aanhou sug dat goeie en mooi dinge nie verby moet gaan nie. Elkeen van ons se hele wese skreeu na iets wat nie verby moet gaan nie. Daarom is dit noodsaaklik dat ek en jy ferm gegrond bly op die Woord van God, want dit gaan nooit verby nie!


Ten spyte van al die onsekerhede en veranderinge wat rondom ons in die wêreld aan die gang is, is daar twee dinge waaraan ek nou kan dink wat in hierdie konteks ewig is: “Die hemel en die aarde sal ver(by)gaan, maar my woorde nooit”, sê Jesus. En tweedens skryf Petrus: “Die Here stel nie die vervulling van sy belofte uit nie, al dink party mense so” (2 Pet. 3:9). Eintlik gaan die lewe vir ons gelowiges ook nie verby nie. God se beloftes gaan nooit verby nie – “Daarom geliefdes, terwyl julle hierdie dinge (wederkoms) verwag, moet julle julle daarvoor beywer om vlekkeloos en onberispelik voor God, en in vrede met Hom, te lewe” (2 Pet. 3:14).


Ek en jy moet in vrede leef met God; ons moet ons beywer vir ‘n lewe wat ons roeping waardig is deur onberispelik en sonder vlek te wees. Ja, dis nie ‘n maklike opdrag nie, maar ons sal kranksinnig wees om die uitgestrekte hand van God van die ewigheid, weg te klap en Sy Woorde wat ewig is, nie te gehoorsaam nie.


“Jesus Christus se wederkoms is so naby soos ‘n mens se sterwensuur, en wie kan dit bepaal?”

(Ds. Johan Smit).


Gebed: Here Jesus, die wêreld rondom my is tot boordens toe vol onrus en geweld, alles tekens wat U destyds daar op die Olyfberg aan ons gegee het. Ek weet soms nie wat werklike vrede behels nie. Gee asseblief vir my daardie vrede wat van Uself kom, daardie sielevrede wat ewig is en niemand van my kan wegneem nie. Dankie dat U my in tye van verwarring lei en rigting gee, deur U woord wat ewig staan. Amen.

Comments


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page