top of page

Gedagte vir Vandag

Woensdag, 7 Julie 2021

Koos Espach


JESUS ONDERWEG NA SY LYDING, DOOD EN OPSTANDING (123)

(Matt. 16:21–25:46)


Jesus se vyfde toespraak: Sy laaste gesprek met die dissipels op die Olyfberg (8)

(Matt. 24:1–25:46)


Die profetiese rede: rampe en vervolging (7)

(Mark. 13:3-13; Luk. 21:7-19)


Verskuif jou denke van hier-en-nou na ewige denke.


Matt. 24:13-14 – “Maar wie tot die einde volhard, sal gered word. En hierdie evangelie van die koninkryk sal in die hele wêreld verkondig word, sodat al die nasies die getuienis kan hoor. Eers dan sal die einde kom.”


Dwarsdeur die geskiedenis was daar nog altyd ‘n lewendige belangstelling in die tekens van die tyd wat sou dui op die wederkoms van Jesus as die Koning en die einde van die wêreld. Tydens Jesus se aardsetyd was dit al so in die Joodse eindtyd beskouings. Volgens Joodse verwagting sou hierdie verskynsel een van die smartlikste wees van die tyd, voor die koms van die Godsryk. Vir die gelowiges sal daar geen genade te wagte wees van die kant van die vyande van Christus nie. Daarom vra Sy dissipels na ‘n teken van wanneer dit sal gebeur (v. 3). Jesus antwoord in hierdie gedeelte deur op ‘n aantal tekens te wys wat Hy later met meer tekens sal volg. Hierdie tekens is maar net die geboortepyne, die begin van die nuwe tyd (v. 8).

Hierdie tekens is nie bedoel sodat mense nou sommetjies moet maak oor wanneer die einde sal aanbreek nie, maar om ons te verseker dat die einde wel kom. Ons moet minder besorg wees oor die wánneer van die einde van die tyd en meer fokus dat ons op ons eie “tot die einde toe volhard in geloof.” Daar is immers ‘n belofte daaraan gekoppel, ‘n belofte van Jesus dat ons “gered sal word.” Hierdie volharding moet daagliks met geloof, volgehou word ten spyte van alles wat kan verkeerd loop. Geloof vra vasbyt. Dit vereis die stamina van ‘n Comrades-marathonatleet en die deursettingsvermoë van ‘n Everest-bergklimmer om te bly glo.


Ek glo julle het ook al gehoor van mense wat beweer dat hulle een of ander openbaring oor die einde van die wêreld ontvang het. Sommige van hierdie “sieners” het selfs so ver gegaan om die datum te voorspel, en tog was hierdie “profete” nog elke keer, heeltemal verkeerd. Wat ons wel mee kan saamstem, is dat al die tekens wat Jesus hier genoem het, gebeure is wat eintlik met ons was en steeds is. Hierdie tekens was egter nie van só aard dat ons enigsins sou kon bepaal wanneer “die einde dan sou kom nie.”


Net so is dit belangrik om te fokus op die verkondiging van die koninkryk in die hele wêreld. Al die negatiewe tekens moet ons juis aanspoor om aan mense die verlossing in Jesus te verkondig. Terwyl ons vir Jesus wag om weer te kom, moet ons volgens Hom, “hierdie evangelie van die koninkryk, in die hele wêreld verkondig.” Eers wanneer die verkondigingstaak “sodat al die nasies die getuienis kan hoor,” afgehandel is, “sal die einde aanbreek.”


Nou ja, dit klink na ‘n onbegonne taak. Ek meen, daar het reeds 2 000 jaar verloop sedert Jesus hierdie dinamiese teks, dat die “evangelie van die koninkryk in die hele wêreld verkondig moet word, sodat al die nasies die getuienis kan hoor” aan Sy dissipels opgedra het, so veel te meer begryp ons die enormiteit van hierdie opdrag omdat die uitvoering daarvan, steeds nie voltooi is nie. Is dit regtig ‘n onbegonne taak? As ek en jy net op hierdie stukkie aarde waar Jesus ons geplaas het, van Hom getuig, is dit reeds ‘n stap in die regte rigting.


Danksy Internet, om maar een platform te noem, kan ons met talle mense in elke land op aarde kommunikeer. Ek en jy kan van God se koninkryk vertel sonder om by ons voordeur uit te stap. Afstand, koste, vervoer en verskonings is nie meer versperrings nie, al wat ons moet doen is om ons gedagtes in aksie te verander. Hoeveel erns is ek en jy bereid om met ons daaglikse volharding in die geloof, en met ons roeping om getuies van die koninkryk te maak? Dit is Jesus se opdrag dat ek en jy van Hom moet getuig “sodat sy dade oor die wêreld heen bekend mag word, sy reddende krag onder alle nasies” (Ps. 67:3). Die volle spektrum van God se plan moet aan mense voorgehou word. Is jy bereid om deel van die getuies te wees?


“Daar is slegs een Wese wat die laaste pynlike afgrond van die menslike hart kan vul, en dit is die Here Jesus Christus” (Oswald Chambers).


Gebed: Here, U boodskap kan nooit deur enigiemand vasgebind en onaktief gemaak word nie. U Woord is lewend en het die krag en mag om lewens en omstandighede te verander. U tydsberekening is altyd volmaak, daarom kan ek nie U by my rooster of agenda inpas nie. U is die volmaakte wysheid en weet presies wat vir my, U kind die beste is. Maak my ‘n vreeslose, getroue en nederige getuie van U reddende genade. Om Jesus ontwil met danksegging. Amen.

Comments


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page