top of page

Gedagte vir Vandag

Dinsdag, 6 Julie 2021

Koos Espach


JESUS ONDERWEG NA SY LYDING, DOOD EN OPSTANDING (122)

(Matt. 16:21–25:46)


Jesus se vyfde toespraak: Sy laaste gesprek met die dissipels op die Olyfberg (7)

(Matt. 24:1–25:46)


Die profetiese rede: rampe en vervolging (6)

(Mark. 13:3-13; Luk. 21:7-19)


Bly by die Ware Evangelie – Jesus Christus.


Matt. 24:11-13 – “Daar sal baie vals profete kom, en hulle sal baie mense mislei. Omdat die minagting van die wet van God sal toeneem, sal die liefde by baie verkoel. Maar wie tot die einde volhard, sal gered word.”


Lukas skryf in sy evangelie dat vals profete mense só sal mislei, dat haat en verbittering teen die gelowiges, selfs die teerste familiebande verbreek deurdat die lede van dieselfde gesin, mekaar sal verraai en vervolg. Dit sal egter nie ’n teken wees dat hulle deur God verlaat is nie. Juis in die sware druk van vervolging sal hulle ondervind dat die Here hulle so bewaar dat selfs ’n haar van die hoof nie sonder sy wil verlore gaan nie (Luk. 21:16-18). Dit gee moed tot “volharding tot die einde”, en aan elkeen wat in die geloof in God kan bly volhard, is die belofte van die lewe toegesê.


Daar gaan ’n tyd kom wanneer mense nie meer in God se verlossende boodskap sal glo nie. Mense sal hulle rug op die evangelie draai en dit as bog afmaak. Sommige sal met slim breingimnastiek probeer om te bewys dat dit waarin ons glo te lig in die broek is om as die waarheid aanvaar te word. As ek kyk na sommige stories in die koerante en op sosiale media, wonder ek of die tyd nie al aangebreek het nie. (En dis nie Covid se skuld nie.)

Fake news raak al hoe groter en krap die wêreld deurmekaar. Dis erg hoe fake news as die waarheid opgeëet word. Dis skokkend om te sien hoe mense onwaarhede gebruik om ander ’n rat voor die oë te draai. Maar, dis niks nuuts nie. Onwaarhede word al van die begin van die aarde versprei en “die vals profete” is só oortuigend.


Daarom was Jesus genoodsaak om ons teen “vals profete” te waarsku! Paulus sluit hier by Jesus aan met miskien die mees uitstaande voorbeeld: “Die Gees sê uitdruklik dat in die eindtyd sommige afvallig sal word van die geloof. Hulle sal misleidende geeste navolg en die leerstellings van duiwels aanhang. Hierdie dwaalleraars is skynheilige leuenaars wie se gewete toegeskroei is. Hulle verbied mense om te trou en om bepaalde soorte kos te eet” (1 Tim. 4:1-3). (Die eerste satanistiese “kerk” is onlangs in Suid-Afrika geregistreer en goedgekeur.)


Petrus waarsku ons ook teen vals profete: “So sal daar onder julle vals leraars kom. Hulle sal verderflike dwaalleer insmokkel en die Here wat hulle vrygekoop het verloën. Baie mense sal hul losbandigheid navolg, en deur hulle toedoen sal mense kwaad praat van die Weg van die waarheid. (Jesus sê sélf Hy is die enigste Weg en die waarheid en daarom maak hulle Jesus tot leuenaar.) In hulle hebsug sal hulle julle met allerhande stories uitbuit. Maar hulle vonnis is lankal gevel, en hulle ondergang is onafwendbaar” (2 Pet. 2:1-3).

Johannes se waarskuwing is soortgelyk: “Geliefdes, moenie enigeen glo wat sê dat hy die Gees van God het nie, want daar is nou reeds baie vals profete in die wêreld, maar ondersoek elkeen” (1 Joh. 4:1). Johannes gaan voort deur vir ons die beslissende eienskap van ‘n ware profeet te beklemtoon: “Hiéraan ken julle die Gees van God: elkeen wat bely dat Jesus werklik die Christus is wat mens geword het, het die Gees wat van God afkomstig is” (1 Joh. 4:2).


Judas waarsku óók die gelowiges in sy brief om op hulle hoede te wees vir vals profete: “Maar hierdie mense (vals profete) praat lasterlik oor dinge waarvan hulle geen kennis het nie” (Judas vers 10). Geloof hang nie sommer in die lug nie. Dit is gebaseer op leerstellings waarin ‘n mens op grond van die Bybel glo. Die waarheid van die Bybel mag nooit in die gedrang kom nie, want dit is waar ons die ware feite omtrent Jesus en die verlossing leer.


“Vals profete” verdraai die Skrif wat tot verwarring lei, en dit maak dat mense nie meer seker is oor die pad wat na die ewige lewe lei nie. Die spreekwoord sê dat elke ketter het sy letter, maar as die ketter nog ‘n verkeerde letter beet het, word dit moeilik om te beweer: Dit staan in die Bybel! Die Hebreërskrywer herinner ons ook aan die volgende – “Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid. Moet julle nie laat meevoer deur allerhande vreemde leringe nie” (Heb. 13:8-9).


Vals profete, soos ons reeds in die skrifgedeeltes hier waargeneem het, bestaan al van die Ou Testamentiese tyd af en dit is ons Christene se verantwoordelikheid om hulle te identifiseer en te vermy. Hoe word hulle geïdentifiseer? Deur “elkeen te ondersoek” na aanleiding van die Skrif. Hoe vermy ons hulle? Ons vermy om Sondae godsdienstige vromes te wees maar deur die week toelaat dat sogenaamde godsdienstige manipuleerders hulle wolwekloue in ons inslaan en ons soos hulle word. Daar is geen ander plusse langs die evangelie nie, Christus is alleen die Weg. Jesus is in 2021 steeds die enigste roete tot redding. Dit sal beteken dat elke stukkie skynheiligheid by die Here se voete geplaas word en dit daar vir altyd te laat staan. Glo maar net en aanvaar dit want “wie tot die einde volhard, sal gered word.” Christus is die fokuspunt van ons hele lewe. Ek en jy moet nooit uitgepraat raak oor Hom nie.


“Daar is min dinge wat die Christendom so diskrediteer as Christene wat vroom praat oor die wêreld daar Bo, terwyl hulle aanhou om presies te leef soos die wêreld hier onder” (WW Griffen).

Gebed: Ons Here van die waarheid, bewaar my van alles wat vals is, maak my geestesoog wawyd oop. Help my om die magdom skatte in U skatkamers te ontdek. Dankie dat Johannes vir my bevestig Wie die ware Gees is en dat ek dit kan bely en standvastig daarin kan bly: “Hiéraan ken julle die Gees van God: elkeen wat bely dat Jesus werklik die Christus is wat mens geword het, het die Gees wat van God afkomstig is” (1 Joh. 4:2). Here, verlig my verstand, my begrip en my hart om standvastig aan hierdie waarheid vas te hou. Dankie Jesus dat U die enigste pad tot redding is. Amen.

Comments


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page