top of page

Gedagte vir Vandag

Maandag, 5 Julie 2021

Koos Espach


JESUS ONDERWEG NA SY LYDING, DOOD EN OPSTANDING (121)

(Matt. 16:21–25:46)


Jesus se vyfde toespraak: Sy laaste gesprek met die dissipels op die Olyfberg (6)

(Matt. 24:1–25:46)


Die profetiese rede: rampe en vervolging (5)

(Mark. 13:3-13; Luk. 21:7-19)


Staaldak met ‘n vaste wete: Jesus is ons Verlosser!


Matt. 24:11-13 – “Daar sal baie vals profete kom, en hulle sal baie mense mislei. Omdat die minagting van die wet van God sal toeneem, sal die liefde by baie verkoel. Maar wie tot die einde volhard, sal gered word.”


Jesus gaan vervolgings voort om die vraag oor die “tekens van die einde van die wêreld”(v. 3) aan Sy dissipels op die Olyfberg voor te hou. Hy beskryf dat selfs gevare in die kerk sal insluip wat vals profete, dwaalleer en minagting van die wet wat tot uiting kom, in die liefde tot God en die naaste wat verkoel, tot gevolg sal hê. Daar sal vals profete wees wat mense mislei en dinge leer wat nie met die Woord ooreenstem nie. In ons dag kan dit gesien word in mense wat beweer daar is nie iets soos sonde of die hel nie. Hierdie vals profete sal net verkondig wat mense graag wil hoor, bv. dat God liefde is en nie sonde straf nie. Die waarheid is natuurlik dat God wel liefde is, maar dat Hy ook ‘n regverdige God is, wat nie met Hom laat spot nie (Gal. 6:7).


Hierdie dinge kom egter dwarsdeur die eeue voor. Daar is mense van alle Christelike oortuigings wat verwar word deur die leerstellings van mense wat beweer dat hulle met die gesag van Jesus self praat. Dit het in elke geslag gebeur, maar in die laaste twee tot drie dekades, lyk dit asof daar ‘n merkbare toename is in moderne “profete, evangeliste en predikers” wat Goddelike gesag opeis vir hulle boodskappe. Hierdie persone is en klink oortuigend dat hulle teorieë reg is. En die probleem is, die gemiddelde gelowige weet later nie wie of wat om te glo, al verskil die boodskap radikaal van hulle standpunte. Gevolglik “verkoel die liefde by baie teenoor God en word Sy wet geminag.”


In die Weermag, (die dae toe dit nog Weermag was), moes ons staaldakke dra tydens bosopleiding en op die skietbaan. Dit was nodig want die offisiere het die belangrikheid daarvan beklemtoon deur ons te oortuig dat wanneer daar iets met ons kop gebeur, dit gewoonlik fataal is en die “vyand” weet dit goed. Daarom moet ons die sterkste yster as wapen gebruik om dit ten alle koste te beskerm. (Ek het altyd gedink dis dalk nie heeltemal korrek om die dra van ’n helm of staaldak ’n wapen te noem nie, want dit is eintlik net daar vir die beskerming. Aan die anderkant, as al jou koeëls op is, kan jy seker die vyand daarmee gooi ... maar dit daar gelaat.)


Dit is oorlog. Ons moet dit weet. Ons moet weet dat die magte van die donker, elke oomblik van die dag met alles in hulle, probeer om ons wat dagmense is, mense wat agter die ware Lig aanstap, te probeer afrokkel. Dis ’n geveg. Dis so belangrik dat ons in die geestelike oorlog ook ’n staaldak dra. In die geestelike oorlog moet ons seker maak dat ons kop nie oop en bloot vir die vyand uithang om ’n teiken te wees nie: “Ons wat van die dag is, moet nugter wees; ons moet geloof en liefde as borsharnas dra en die hoop op verlossing as helm” (1 Tess. 5:8). Dit is ‘n “wapen” wat die Here ons gee, ’n vaste oortuiging hier binne-in ons dat ek en jy onderweg is na die Here se wêreld. Dit pas soos ’n sterk helm op ons kop.


Baie mense sukkel vandag om op die regte geloofspad te bly. Dit is nie maklik om ‘n Christen te wees nie want dit beteken kruisdra soos Jesus. Dan kom die vrae: “Hoekom druk die lewe mens soms dat jou oë traan?” Want dis oorlog! Met alle mag word ons op alle fronte aangeval. Die duiwel en sy trawante het nie ’n lui haar op hulle koppe nie. Met alles in hulle sal hulle keer op keer probeer om my en jou met allerlei slinkse maniere weg te rokkel. Hulle is slim en weet waar ons swak plekke is. Meedoënloos sal hulle daardie plekke keer op keer teiken.


Die vyand gaan in die oorlog met ons kop smokkel om ons van die pad af te kry. Mense met lang stories oor die ouderdom van die aarde, oor die skeppingsverhaal, oor Jona en die vis, oor Jesus se maagdelike geboorte, oor doop en wat nog alles, gaan ons anders probeer oortuig. Mense gaan sê dat die mens graag perfek wou wees en toe vir hom ’n magiese persoon staangemaak het en nou na hom streef. Toe noem die mens hom God.


As ons nie voorbereid is vir die aanvalle nie, is daar ’n kans dat ons moeg kan raak en hulle sukses by ons kan behaal, en die moontlikheid dat “minagting van die wet van God sal toeneem, en die liefde by baie verkoel.” Vir die soort aanvalle het ons ’n sterk staaldak en harnas nodig. Ons moet ’n vaste vertroue hê, ons moet vas glo in die verlossing van Jesus Christus. Jesus het vir die straf van ons sondes aan die kruis gesterf. Daarom hoef ons nie weer vir die straf van ons sondes pa te staan nie. Hieraan moet ons vashou soos klitsgras aan ’n wolkombers. Geen aanval van die duiwel moet ons hier laat wonder nie.


Ek is so dankbaar dat God aan ons kant is. Maar hoe moet ons staande bly in die stryd tussen lig en donker, die donker van “die baie vals profete wat baie mense mislei?” Ons is dagmense wat die Here se spesiale wapens moet aantrek. Om in hierdie oorlog staande te bly, moet ons eerstens glo. Ons moet vashou aan die wete dat ons ’n God dien wat die grootste en sterkste is en dat Jesus klaar die vyand aan die kruis oorwin het! Satan se mag is gebreek! Ons dagmense is aan die wenkant, want ons Vader is die ware Heerser, die begin en die einde. Die Alfa en die Omega. Hy is alles! Hieraan moet ons vashou, want dan is ons harte beskerm. Dan kan die pyle van die vyand na ons hart aangevlieg kom, die harnas, die beskerming sal hulle soos vrot hout in stukkies laat breek. Waar tref die vyand se “pyle” jou gereeld? Hoe lyk jou staaldak en harnas? Hoe lyk jou geloof; glo jy in Jesus se verlossing?“Wie tot die einde volhard, sal gered word.”


“Dit bly ‘n raaisel waarom mense so ‘n geweldige prys wil betaal om verlore te gaan, as Jesus se verlossing gratis is” (Anoniem).


Gebed: Vader, ek weet van die aanvalle en die bose wat probeer om op verskeie fronte met my kop te smokkel. Dankie dat U my lankal oortuig het dat geloof in die hart is, en nie in die kop nie. Wanneer geloof in die kop is, probeer ons alles verstaan en uitredeneer. Ongelukkig is ons denke en denkvermoë te klein om alles van U Almag te begryp. Daarom staan ek bewapen in die geloof dat Jesus klaar die valse bose oorwin het. Dankie dat ek nooit hoef te twyfel dat Jesus ook my Verlosser is nie. My hoop lê in die vaste wete dat U my Redder is. Amen.

Comments


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page