top of page

Gedagte vir Vandag

Donderdag, 24 Junie 2021

Koos Espach


JESUS ONDERWEG NA SY LYDING, DOOD EN OPSTANDING (114)

(Matt. 16:21–25:46)


Jesus se vyfde toespraak: Ellende-aankondigings teen die skrifgeleerdes en Fariseërs (15)

(Matt. 23:1-36)


Jesus kondig hulle straf aan (1)

(Luk. 11:47-51)


Ontkom die straf in die hel, bring jou kant, lewe en groei in Jesus Christus!


Matt. 23:33-36 – “Julle slange, addergeslag! Hoe sal julle ontkom aan die straf in die hel? Luister dus goed! Ek stuur profete, wyse manne en leraars na julle toe. Julle sal party van hulle doodmaak en kruisig, en party in julle sinagoges gésel en hulle van die een dorp na die ander vervolg. So sal julle verantwoordelik wees vir die bloed van al die vromes wat op die aarde uitgestort is, van die bloed van die onskuldige Abel af tot by die bloed van Sagaria seun van Berekja, vir wie julle tussen die tempel en die altaar vermoor het. Dit verseker Ek julle: Die straf van al hierdie dinge sal op die mense van vandag neerkom.”


Jesus gaan nou oor tot strafaankondiging en beskuldig die skrifgeleerdes en Fariseërs as “kinders van adders”, ‘n belediging wat hulle en hul ouers insluit. Treffend dat dit dieselfde belediging is wat Johannes die Doper in die woestyn hulle toegevoeg het toe hulle ewe vroom gekom het om gedoop te word: “Toe Johannes merk dat baie van die Fariseërs en die Sadduseërs kom om deur hom gedoop te word, sê hy vir hulle: ‘Julle slange, wie het julle wysgemaak dat julle die dreigende toorn kan ontvlug? Dra liewer vrugte wat bewys dat julle bekeer is” (Matt. 3:7). Hulle sê “hulle gaan nie dieselfde foute as hulle voorvaders maak en medepligtig wees aan die vergieting van die bloed van die profete nie” (v. 30), maar hulle gaan ‘n stappie verder. Hulle het aangehou totdat Jesus aan die kruis vasgespyker is!


Ter informasie is dit miskien nodig om kennis te neem dat met die tyd waarin Matteus sy evangelie geskryf het, was die “Bybel” vir die Jode beskikbaar van Genesis tot Kronieke. Dit blyk dat Matteus deurmekaar geraak het met “Sagaria seun van Berekja,” en “Sagaria, seun van Jojada,” maar beslis nie met die boodskap wat hy wou oordra nie. Sy boodskap dui die simboliese dood van onskuldige “profete, wyse manne en leraars wat gestuur is,” van die begin van Abel (Genesis) tot by Sagaria (Kronieke).


Met respek, is Jesus nie miskien ongenaakbaar om hierdie geslag leiers verantwoordelik te hou vir die dood van al die regverdiges tussen Abel en Sagaria nie? Nee, Jesus “verseker hulle dat die straf van al hierdie dinge op die mense van vandag sal neerkom”, met ander woorde, mense met dieselfde houding as die leiers van Sy tyd. God laat nie toe dat mense Sy genade onder hulle voete vertrap nie. Daarom kondig Jesus Sy oordeel oor hulle aan, met hulle godsdienstigheid en al. Jesus vat hiermee die lot saam van al die boodskappers wat God gestuur het om die kerkleiers tot besinning te bring, van die Ou Testament tot en met Sy tyd. Jesus hou hulle “verantwoordelik vir die bloed van al die vromes (regverdiges) wat op die aarde uitgestort is.” Net soos hulle voorvaders, het die leiers hulleself van God afgesny. Hulle het geen verskoning nie. Ná alles wat Jesus aan hulle voorgehou het, kon hulle van hul planne afgesien het.


Ons leef in ‘n moderne tyd tussen moderne mense wat glo sonde is net ‘n relatiewe begrip; sonde word gesien as outyds en iets waaroor predikante preek om lidmate bang te maak en skuldig wil laat voel, sodat lidmate kerk toe moet kom – álmal is tog sondig! Ons gee allerhande verduidelikings om die idee van sonde weg te praat. Jesus het tog self gesê: “Ek gee julle die ewige lewe, en julle sal in alle ewigheid nooit verlore gaan nie” (Joh. 10:28), ons kán dan leef soos ons wil, ons gaan buitendien hemel toe! Die hel bestaan nie. Dit is egter nie só eenvoudig nie! Die mens wat sonde wil ontken of maak asof sonde nie so erg is nie, onderdruk dit ten spyte van die negatiewe invloed daarvan. En net soos die kerkleiers van ouds, is ons besig met ‘n lewe weg van God af en dit is ‘n lewe wat afstuur op die ewige dood!“’n Lewe wat ons nie sal kan ontkom aan die straf in die hel nie.”

Die onveranderlike God het die grootste skepping ooit voltooi – die mens, ons, ek en jy! Ons is die nommer een faktor in God se skepping. “Omdat dit sy wil was, het God ons deur die woord van die waarheid tot die lewe gebring, sodat ons, om dit so te stel, eerstelinge kan wees van alles wat Hy geskep het” (Jak. 1:18). God het ons voortgebring “deur die woord van die waarheid” – “Toe het God gesê: ‘Kom Ons maak die mens as ons verteenwoordiger, ons beeld ...” (Gen. 1:26). God wil nie hê dat ons met sonde bevlek moet wees nie. Hy wil hê ons moet ongeskonde Sy beeld van heerlikheid in hierdie deurmekaar wêreld met liefde vertoon. Ons tree dus op as gesante, as verteenwoordigers van Christus, want ons behoort aan Hom! En daarmee help die Heilige Gees ons om standvastig te kan bly.


Elke mens het dus in die hart en gedagtes van God begin. Dit is waar ons regtig vandaan kom en dit is die enigste konteks waar ek en jy ons ware identiteit ontdek. God het Sý beeld op ons afgedruk en dit met Christus se bloed verlos. Hý bepaal ons waarde en ons is al wat Hy belangstel om te hê. Ons moet begin om dit wat ons van onsself dink te bou op wat God van ons, van voor die skepping weet en niks anders nie, niks van ons verlede nie, nie op nasionaliteit, taal, kultuur, rykdom of armoede nie. Daar is slegs één ding wat ons definieer: God het vir jou en my, as Sy verteenwoordiger, Sy beeld” gemaak. Dis God se kniel oor jou en my en ons kýk in Sy bewonderende oë, wat bepaal wie en wat ons is.


Ek en jy moet ook van ons kant af die grond voorberei om God te ontmoet. Wanneer ons die begeerte skep om die Heilige Gees toe te laat om in en deur ons te werk, stel Hy ons in staat om die regte besluite te neem en op die regte pad te bly, die pad van daaglikse geestelike groei, die pad van die ewige lewe! Die keuse lê by my en jou of ons die Gees wil toelaat om beheer oor ons lewe te neem! Sonder God bly ons lewe ‘n doodsbestaan, maar mét God, verander alles! Dit was God se grootste wonderwerk: Hy het ons deur Jesus Christus ons Here nuut gemaak, ons herskep, ons is weer gebore met nuwe oë sodat ons deur die geloof kan sien; nuwe voete wat die regte pad wil bewandel; nuwe hande waarmee ons saggies kan aanraak en kan vertroos; 'n nuwe hart sodat ons met “ons hele hart” kan leef, sagmoedig, omgee, nie selfgerig of eiesinnig nie. Kom jy saam?


“In die Christen se lewe is daar nie so iets dat jy jou kan terugtrek en hoop dat God jou daar sal ontmoet en seën nie. Jy moet daagliks jou kant ook bring, lewe en groei” (Alan Redpath).


Gebed: Dankie Here dat U my geskep het en U beeld op my afgedruk het sodat ek U verteenwoordiger op aarde kan wees. Die enormiteit van hierdie verbintenis is onpeilbaar! Skenk my die genade en ywer om nie daarin te faal nie. En as ek faal om U verteenwoordiger te wees en U beeld in ander nie met respek hanteer nie, vermaan my asseblief deur U Gees. My hemelse Vader, dankie dat ek U elke dag, elke oomblik, my Vader mag noem. Jesus, my Verlosser, dankie dat ek as nietige en sondige mens, deur die Heilige Gees U pad kan kies. Dankie Gees dat U die begeerte aan my skenk om reg te lewe en ook seën met die vermoë om geestelik te groei sodat dit moontlik word om so te lewe, want U het vir my, kind van God gemaak. Amen.

Comments


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page