top of page

Gedagte vir Vandag

Maandag, 31 Mei 2021

Koos Espach


JESUS ONDERWEG NA SY LYDING, DOOD EN OPSTANDING (97)

(Matt. 16:21–25:46)


Jesus se gesag in Jerusalem bevraagteken (43)

(Matt. 21:1–22:46)


Die vraag oor die grootste gebod (6)

(Mark. 12:28-34; Luk. 10:25-28)


Jesus se “Goue Reël!


Matt. 22:34-40 – “Toe die Fariseërs hoor dat Jesus die Sadduseërs die mond gesnoer het, het hulle bymekaargekom, en een van hulle, ‘n wetgeleerde, het Hom met ‘n vraag probeer vastrek. ‘Meneer,’ vra hy, ‘wat is die grootste gebod in die wet?’ Jesus antwoord hom: ‘Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel’ en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede, wat hiermee gelyk staan, is: ‘Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.’ In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat.”


Vergelyk ook Matt. 7:12 – “Alles wat julle wil hê dat die mense aan julle moet doen, moet julle ook aan hulle doen. Dit is tog waarop dit neerkom in die wet en die profete.” (JESUS SE GOUE REEL)


Jesus is nie maar net Liewe Jesus wat eeue gelede in Palestina met ‘n lang rok en sandale rondgeloop het om wonders te doen, te preek en mense gesond te maak nie – Hy is Here, die Seun van God! As daar vervolgens gevra word hoe ons naaste gedien moet dien, word dit met hierdie spreuk in Matteus 7:12, wat Jesus heel aan die einde van Sy Bergpreek stel, vervul. Daarom staan dit dan ook bekend as “Die Goue Reël.” Met hierdie spreuk bereik Jesus se Bergpreek die hoogtepunt, die “Everest” van alle etiese leringe. Dit is asof Jesus wil sê: “Voortvloeiend uit al die voorafgaande uitsprake wat Ek julle nou hier op die berg geleer het, het julle as My dissipels nie ‘n ander keuse as om dié liefde op presies hiérdie wyse in die koninkryk van God tot uitdrukking te laat kom nie. Dít is dié gesindheid van alle gesindhede wat julle met met julle hele hart moet leef!”


Dit is seker die mees gesproke gesegde wat wêreldwyd gebruik is en steeds gebruik word. Alhoewel hierdie uitspraak uit die mond van Jesus kom en in die Bybel aangeteken is, word dit nie net deur Christene gebruik nie maar selfs deur ongelowiges. Kortliks word dit aangehaal as “doen aan ander wat jy wil hê hulle aan jou moet doen” of selfs op ‘n negatiewe vorm gebruik word – “Moenie aan ander doen wat jy nie wil hê hulle aan jou moet doen nie.” Dit kan egter maklik misverstaan word. Dit lyk asof hierdie “goue reël” die mens in die norm plaas om aan ander te doen wat vir jóú lekker is en toegepas moet word op mense van wie jý hou, mense op jou keurlysie. Die norm is soos wat Jesus dit uitspreek en nie wat vir ons goed lyk nie, maar wat God van ons vereis.


Die feit is dat die meeste mense geneig is om hierdie reël óf verkeerd aan te haal óf net gedeeltelik aan te haal, óf dit in ‘n gees van gesindheid, anders gebruik as wat Jesus bedoel het. Trouens, as die volle reikwydte van hierdie uitspraak van Jesus reg verstaan word, is dit nie sommer ‘n gemaklike ou reëltjie wat sommer so maklik in sekere omstandighede, op die tong geneem kan word nie. Jesus is hier besig om die opsomming van die wet wat Hy later sou meedeel, vooruit te loop – “liefde vir God en vir jou naaste, soos jouself”. Jesus laai hierdie bekende spreuk met aksie – gaan doen wat vir God aanneemlik is! Gaan doen soos Ek dit gedoen het! Daarmee laat ek en jy die Godgegewe seën na ander vloei!


Wat maak Jesus se uitspraak van hierdie “goue reël” dan so spesiaal? Jesus beklemtoon dat ons aan ander moet góéd doen en nie noodwendig moet verwag dat hulle dan weer dieselfde aan ons terugdoen nie. Dit beteken om betrokke te wees en te raak by mense rondom ons. Dit beteken om te vra of ek en jy diensbaar is met die motief om as dissipels te dien of om iets daaruit te kry? Kan ek en jy Jesus se voorbeeld van onvoorwaardelike diens toepas sonder om iets terug te verwag?


Ons is dit aan mekaar verskuldig. Dit is nou dóéntyd. Wat Jesus vra is dat ons hierdie “goue reël” moet volg in geloof. Só wil God hê dat ons as mense van Sy koninkryk moet lewe – in liefde met Hom en met mekaar – met “Christusharte” mekaar lief hê en mekaar respekteer. Die “goue reël” kan ons leefwyse word indien ons die Heilige Gees toelaat om dit in ons lewens te bewerkstellig. Dan kan ons minder word en God meer. (Joh. 3:30).


Die Gees maak ons nuut en leer ons om standvastig te bly om op Sy pad te stap en nie ons eie pad nie. Dít is hoe ‘n Christen wat omgee, optree en lyk! “Die toets vir dissipelskap lê nie in mooi woorde, vroom belydenisse en grootse toewyding nie, maar in elkedagse doen van die regte dinge” (Ds. Johan Smit). En as ons dit nie kan regkry nie, dan vra ek en jy ons Vader in die hemel om te help: “Vra, en vir julle sal gegee word” (Matt. 7:7).


“To obey this commandment a man must become a new man with a new centre to his life; and if the world was composed of people who sought to obey this rule, it would be a new world”

(William Barclay).


Gebed: Here, weerhou my van haastige woorde, onsensitiewe aanmerkings, indringerige vrae, dinge wat ander seer maak. Vul my met ‘n “Christushart” sodat ek ‘n fyn aanvoeling kan hê in elke omstandigheid en sal kan onderskei wat die regte ding is om te sê en te doen. Jesus, ek wil nie net ‘n toeskouer en luisteraar van U wees nie. Ek wil ‘n toegewyde dissipel wees in ons Vader se koninkryk. Alleen kan ek dit egter nie doen nie, daarom het ek U Gees nodig om dit in my lewe te bewerkstellig. Dankie Gees van God dat U my geloof bevestig in Jesus Christus, ons Here. Help my om te leef met U “goue reël”, pas my by U wil aan en skenk my dieselfde gesindheid wat by U teenwoordig was terwyl U as mens hier op aarde was. Amen.

Comentários


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page