top of page

Gedagte vir Vandag


JESUS SE EERSTE TOESPRAAK VOLGENS DIE EVANGELIE VAN MATTEUS : DIE BERGREDE!

(Matt. 5-7)


AFSLUITING VAN DIE BERGREDE – EGTHEID VAN DISSIPELSKAP IS OM DIE WOORDE VAN JESUS TE GEHOORSAAM EN TE DOEN!


AMEN! (5) – GOD SE DOEL MET JOU!


Matt. 7:28-29 – “Toe Jesus klaar gepraat het, was die skare verbaas oor Sy onderrig, want Hy het hulle geleer soos ‘n man met gesag en nie soos hulle skrifgeleerdes nie.”


Vergelyk ook Ps. 37:23-24 – “Die Here bepaal die koers van die mens met wie se pad Hy tevrede is, en Hy ondersteun hom. As so iemand val, bly hy nie lê nie, want die Here help hom op.”


Wanneer Jesus Sy Bergpreek afsluit, maak Hy doodseker dat elke luisteraar weet dat hulle finale bestemming afhang van wat hulle daarmee gaan doen – daarvolgens handel of nie. Jesus kwoteer nie woorde van die Skrif nie maar beklemtoon absolute waarhede omtrent Homself. Hy is die “Woord wat mens geword het en onder ons kom woon het” (Joh. 1:14). Moses het die wet wat hy van God ontvang het aan die mense gegee, maar “die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom” (Joh. 1:17). Daarom kon Jesus sê: “Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur My nie” (Joh. 14:6). “In Hom is al die verborge skatte van wysheid en kennis te vind” (Kol. 2:3).


Een van die magtigste en geweldigste uitsprake van Jesus vind ons in Hebreërs 1:3 – “Uit Hom straal die heerlikheid van God en Hy is die ewebeeld van die wese van God. Hy hou alle dinge deur Sy magswoord in stand.” Jesus het op ‘n dag in die omgewing van Kapernaum aan die noordwestelike oewer van die See van Galilea teen ‘n berg uitgeklim en aan almal wat hom gevolg het, ‘n nuwe grondwet van God se koninkryk kom meedeel. Daardie dag kon almal hoor wat die voorregte van hierdie koninkryk inhou, maar terselfdertyd hoor watter eise geld vir elkeen wat Jesus se voorwaardes wil volg. Dit was nie maar net nog ‘n politieke sisteem naas al die ander menslike instellings hier op aarde nie. Nee, dit is ‘n lewensomvattende hemelse sisteem wat ons hele menswees oorneem en in God se diens stel.


Jesus is die Alfa en Omega van Christenskap. Hy is die Bron van alle lewe en die Fondament van elkeen wat Sy woorde aanneem en daarvolgens handel. Ons kan nie Jesus kies as ons nie Sy woorde ook kies nie. Om godsdienstig te wees sonder ‘n lewende verhouding met Jesus, beteken om kerk-kerk te speel. Ons moet egter erken en bely, dit is soms moeilik om gehoorsaam te wees aan Jesus se vermanings, versoeke en waarskuwings.


Gelukkig het Hy ons nie as weeskinders agtergelaat toe Hy opgevaar het hemel toe nie. Hy het vir ons die Heilige Gees, die Gees van die waarheid (Joh. 14:17a), gestuur sodat ons deur Sy krag kan besef dat ons afhanklik is van God. Die Gees vul ons met hoop, lei en bemagtig ons om moeilike dae die hoof te bied. Om volgens die plan van die Bergrede te lewe is moeilik om op jou eie daarin te slaag, maar ons kan immers probeer om op die regte pad te bly. Wanneer ons egter uitsak of val, “bly ons nie lê nie, want die Here help ons op.”


Miskien is jou lewe op hierdie oomblik oneindig moeilik en gespanne en sou jy liewer op enige ander plek wou gewees het as waar jy nou is. Het jy al gedink dat die Here jou dalk in jou huidige situasie geplaas het met ‘n spesifieke doel, dat jy dalk die een kan wees wat op daardie plek deur sy Gees en wysheid omstandighede moet verander? Jesus, die lewende Christus, ken die droefheid, pyn en hartseer van hierdie verskeurde wêreld waarin ons leef. Ons Verlosser was ‘n mens soos ons en weet daarom hoe uiters nodig ons vertroosting het, veral in ons uur van skeiding van dierbares, pyn en ongemak.


Weet dan dat Hy die gesag het om die siedende storms van twyfel en ongeloof, stil te maak en ons met outoriteit te lei tot oorwinning in elke lewensituasie. Die Gees wat Jesus na ons toe gestuur het, heel gebrokenes van hart. Hy verbind die wonde van die gemoed en van ons gees. Hy bring die belofte van ‘n nuwe dag in elkeen se lewe in wat pyn en droefheid ken. “Die Here bepaal die koers van die mens met wie se pad Hy tevrede is, en Hy ondersteun hom.” Koester hierdie belofte in jou hart en laat dit jou lewe verhelder in donker ure. Gaan lees weer Matteus 5 tot 7 deur. Maak hierdie Bergpreek van Jesus opnuut jou eie lewe se grondwet. Vra die Here om deur Sy genade en sy Gees, hierdie handves jou eie te maak en gaan dóén en lééf dit dan.


“Indien jy die gesag van die Here in jou lewe erken, aanvaar dan ook die gesag van sy Woord”

(Colin Urquhart).


Gebed: Here, ek het aan die einde van U pragtige Bergpreek gekom. As ek eerlik moet wees, rig en bou ek my lewe nie altyd volgens U spesifikasies en soos U versoek nie. Aan die einde van U preek wil ek graag Amen sê. Ek bevestig alles wat U gesê het en dit beteken om te doen wat U vra. O Heilige Gees, skenk my die krag om déúr U, ‘n gehoorsame dissipel van Jesus te wees. Skenk my die wysheid om volgens die Bergrede-handves te handel en daarvolgens te leef. Vul my lewe met U krag en gesag sodat ek in geloof en liefde vir God mag leef in hierdie stukkende wêreld. Amen.


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page