top of page

Gedagte vir Vandag


JESUS SE EERSTE TOESPRAAK VOLGENS DIE EVANGELIE VAN MATTEUS : DIE BERGREDE!

(Matt. 5-7)


AFSLUITING VAN DIE BERGREDE – EGTHEID VAN DISSIPELSKAP IS OM DIE WOORDE VAN JESUS TE GEHOORSAAM EN TE DOEN! (VIERDE VERMANING).


DIE TWEE FONDAMENTE (5) – DIE GEHOORSAME HOORDER (3)!

(Luk. 6:47-49).


Matt. 7:24-25 – “Elkeen dan wat hierdie woorde van My hoor en daarvolgens handel, kan vergelyk word met ‘n verstandige man wat sy huis op rots gebou het. Die stortreën het geval, vloedwaters het afgekom, winde het teen daardie huis gewaai en daaraan geruk, en tog het dit nie ingestort nie, want die fondament was op rots.”


Vergelyk ook Heb. 3:14 – “Ons behou deel aan Christus as ons end-uit volhard in die vertroue waarmee ons begin het.”


Derdens verduidelik Jesus wat die gevolge van die verstandige man se gehoorsaamheid was: “Sy huis het die storms weerstaan, dit het nie ingestort nie.” Jesus vertel ons nie hoe die huis gelyk het nie. Wat ons wel weet is dat die huis stewig was want dit was op ‘n rots-fondament gebou. Die huis het dus ‘n standvastige toekoms, veral teen die aanslae van die vernietigende storms wat dit uitmekaar kan ruk.


Wat verteenwoordig hierdie verwoestende storms? Wat veroorsaak dat die huis die toets van tyd sal deurstaan? Jesus verskaf die antwoord: “want die fondament was op rots.” Iewers in ons lewe gaan ons blootgestel word aan huilende storms. Dit is tydelike toetse van storms wat soms van alle kante kom want ons planeet is die plek van verleiding deur vals leraars, versoekinge, vervolging, tragedies, swaarkry, lyding, skokke, hongersnood, korrupsie, en álle negatiewe dinge wat menslik moontlik met ons kan gebeur. Maar, hierdie patroon van gebrokenheid, kan nie opweeg teenoor die permanente toets nie – die toets van die ewige lewe.


Die “verstandige man” hou die toekoms in gedagte. Hy grawe diep in tót op die rotsbed van die Skrif en volhard in geloof. Wanneer die versoekings van die lewe hom bedreig, kan hy dit weerstaan want hy is beskut met die wapenrusting van God om staande te kan bly teen die aanslae van die duiwel (Ef. 6:10-18). Hy luister na die woorde van Jesus Christus en pas dit toe in sy daaglikse bestaan. Hy gordel hom vas met die Waarheid sodat hy nie struikel oor sy klere (leuens) nie.


Die gordel van betroubaarheid (Bybel) hou die klere (gelowige) op sy plek sodat hy sonder belemmering kan veg teen die leuen (duiwel). Sy skild (geloof in afhanklikheid aan God) veroorsaak dat die brandpyle van die bose (storms) hom nie verwoes nie. Hy plaas die helm (oortuiging van verlossing) op sy kop want hy weet en glo wat God gedoen het om hierdie verlossing moontlik te maak. Hy neem die swaard van die Gees (Bybel) op om te verseker hy wandel in God se wil. Die “verstandige man” se toekoms is verseker want hy is deel van God se huisgesin. Sy huis het ongeskonde gebly ten spyte van die aanslae van die “storms” want sy “fondament was op rots.”


Die algemene ontberings, vervolging en lyding wat Christene moet deurgaan, kan mens maklik negatief stem en die geloofsvertroue skaad. Met ontwrigtende en verwarrende situasies wat die “storms” veroorsaak, is dit nie altyd maklik om te “volhard in die geloofsvertroue” nie. Hoe meer die “storms” word hoe moeiliker word dit om op Jesus se stem te reageer. Ongeloof is ‘n verskriklike toestand omdat dit neerkom op die versmaaiing van die beloftes van God. Dit kan dan só maklik gebeur dat jou “huis en lewe” soos ‘n kaartehuis verfrommel en uitmekaar geruk kan word.


Indien ons “fondament op rots is”, weet ons dat God ál Sy beloftes uitvoer vir hulle wat getrou bly aan Hom, ten spyte van die “storms.” Daarom sal ons “huise ook die storms weerstaan.” Tydens die “storms” van ons lewe, het ons Christene net vir God en mekaar. Jesus maak ons denke nuut daarom dink ons nuut. Dit is genoeg om die permanente toets – die toets van die ewige lewe te deurstaan. Wanneer jy luister na die stem van Jesus Christus deur sy Gees, is dit wonderlik om te ervaar hoe Sy weë voor jou ontvou. Die resultate van ‘n toegewyde Christenlewe sal jou verras én bevredig!


“Elke groot gees het eers geleer hoe om te gehoorsaam, Wie om te gehoorsaam en wanneer om te gehoorsaam” (William A. Ward).


Gebed: Dankie Here dat ons nie moedeloos hoef te raak wanneer die storms om ons woed nie. “Al is ons uiterlik besig om te vergaan, word ons innerlik van dag tot dag vernuwe. Ons swaarkry in hierdie lewe is maar gering en gaan verby, maar dit loop vir ons uit op ‘n heerlikheid wat alles verreweg oortref en ewig bly” (2 Kor. 4:16-17). Dankie vir daardie versekering, want ons fondament van geloof is op rots gebou. Amen.


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page