top of page

Gedagte vir Vandag


JESUS SE EERSTE TOESPRAAK VOLGENS DIE EVANGELIE VAN MATTEUS : DIE BERGREDE!

(Matt. 5-7)


AFSLUITING VAN DIE BERGREDE – EGTHEID VAN DISSIPELSKAP IS OM DIE WOORDE VAN JESUS TE GEHOORSAAM EN TE DOEN! (TWEEDE VERMANING).


VALS PROFETE (5) – JESUS LEI ONS TOT ‘N PRAKTIESE GELOOF (1)!

(Luk. 6:43-44)


Matt. 7:15-17 – “Pas op vir die vals profete. Hulle kom na julle toe in skaapsklere, maar in werklikheid is hulle verskeurende wolwe. Aan hulle vrugte sal julle hulle ken. Kry ‘n mens dan druiwe aan doringstruike of vye aan dissels? Elke goeie boom dra tog goeie vrugte, maar ‘n slegte boom dra slegte vrugte. ‘n Goeie boom kan tog nie slegte vrugte dra nie, en ‘n slegte boom nie goeie vrugte nie. Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. So sal julle die vals profete dan aan hul vrugte ken.”


Vergelyk ook Gal. 5:22 – “Die vrug van die Gees is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing.”


Die bekende Skotse teoloog William Barclay (1907-1978), het onder andere gesê: "Die opregtheid van ons geloof word nie gemeet aan die skynbare sukses van ons werk vir Christus nie. Nog minder deur die gewildheid wat ons geniet onder mense. Dit word bepaal deur ons gehoorsaamheid aan God se gebooie en die voorskrifte wat Jesus, veral in Sy Bergpreek voorhou, sinvol toe te pas in ons daaglikse lewe."


Dit beteken om God met hart, siel en verstand lief te hê en in die krag van daardie liefde, jou medemens lief te hê en dit prakties met jou héle hart, demonstreer deur goeie vrugte in die wêreld waarin ons leef, te dra. Daarom moet elke gelowige self let op die vrug van sy lewe, en toesien dat terwyl hy voorgee hy ’n Christen is, hy nie die vrug van die wêreldlinge lewer nie, of die vrug van die vals profeet nie, maar wel leef onder die heerskappy van die Gees van God.


Hoe kan ek weet of ek ‘n kind van God is? Aan die vrugte word die boom erken, en die eerste vrug is “liefde.” Die liefde vir God is nommer een omdat God nommer Een is. Hy het my eerste liefgehad en Sy liefde was nie ‘n goedkoop liefde nie. Dit het sy Seun gekos aan ‘n vloekhout op Golgota. Daarom moet ek uit dankbaarheid my liefde openbaar vir Hom, vir Sy Woord, Sy kerk en vir al Sy kinders, wat een groot familie van Christus is. Die liefde is die vernaamste aspek van die vrug van die Gees: “God is liefde; wie in die liefde bly, bly in God en God bly in hom” (1 Joh. 4:16b).


In die hart van elke verloste sondaar, word daar ‘n lied van “vreugde” gebore. Jesus wil graag hê dat elkeen wat in Hom glo, Sy blydskap in hulle sal hê (Joh. 17:13). Paulus moedig ons verder aan om ons altyd te verbly in die Here (Fil. 4:4). Indien dissipelskap ‘n lus en nie ‘n las is nie, is jy by die regte adres, want die wêreld kan nie ‘n soortgelyke vreugde aanbied waarin ons as God se kinders, mag deel nie. Die bron van voortdurende vreugde is Jesus Christus wat ons “die ewige lewe gee, en ons sal in ewigheid nooit verlore gaan nie. Niemand sal ons uit Sy hand ruk nie” (Joh. 10:28).


Deur middel van Jesus se kruisoffer, het God “vrede” met ons gemaak. Met hierdie vrede tot my beskikking, weet ek as kind van God, dat my gedagtes nie God se gedagtes is nie en dat Hy alles ten goede laat meewerk vir dié wat Hom liefhet en ook vredemakers is met Sy ander kinders. “Moenie kwaad met kwaad vergeld nie …; sover dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense” (Rom. 12:17-18).


In die leerskool van vrugdra in God se vrugteboord, is “geduld” een van die lesse wat ons noodwendig moet leer. Dit is nie altyd maklik om haat, onreg en beledigings te verduur nie. Ons misluk dikwels klaaglik omdat ons dit uit eie krag wil vermag. Dink daaraan hoeveel onreg Jesus geduldig aanvaar het en volg Sy voorbeeld, bid vir onderskraging en weet verseker, ons kan dit met die hulp van die Heilige Gees bereik. “Wag dan geduldig … Let op hoe die boer wag vir die kosbare oes wat die land oplewer …” (Jak. 5:7).


“Vriendelikheid” is ‘n samestelling van liefde en nederigheid en getuig van kalmte en ingestel om ander mense met respek te behandel. Vriendelikheid word gevoed uit die Bron van liefde – God self! Christelike vriendelikheid is gou om te vergeef, teer in alle omstandighede, beskuldig nie impulsief nie. Dit kan nie trane keer nie maar help om ‘n bedroefde hart te vertroos. Kortom: Vriendelikheid sal die voorbeeld van Jesus in alles navolg: “Wees goedgesind en hartlik teenoor mekaar, en vergewe mekaar soos God julle ook in Christus vergewe het” (Ef. 4:32).


Wanneer ons met die Gees van God vervul is en besef dat Jesus in hierdie gedeelte van Sy Bergpreek, besig is met afrondingswerk, sal ons besef Hy wil ons leer om op ons lewenspad, die regte vrugte sal dra, vrugte wat sal hou en nie vrugte van vals profete is nie. Daarom onderwerp Jesus ons hier aan ‘n tipe “uitkenningsparade”, om seker te maak dat die vrug wat ons voortbring, eg is en nie iets voorgee wat teenstrydig is en lynreg bots met Sy voorskrifte soos vervat in Sy Bergrede nie.


Ons moet steeds ons lewe deur die Gees van God laat beheer, dan sal ons nooit swig voor die begeertes van ons sondige natuur nie, en ook nie deelneem aan al die verkeerde praktyke wat Paulus vir ons voorhou in Galasiërs 5:19-21 nie. Ons is gewaarsku: “Wie hom of haar aan sulke dinge skuldig maak, sal nie die koninkryk van God tot erfenis verkry nie” (Gal. 5:21b).


“In hierdie wêreld is die dinge wat lank moet hou, die stadigste om volwasse te word”

(Vincent de Paul).


Gebed: Here, ek begeer om elkeen van die nege kwaliteite van die vrugte van die Gees in my lewe te vertoon, stel my asseblief in staat om deur U Gees, dit reg te kry. God van liefde, sonder U liefde is ek niks, help my om U liefde te weerkaats na elkeen wat ek in aanraking mee kom. Help my om die oorvloedige vreugde en vrede wat U my skenk, met geduld en vriendelikheid na almal rondom my, uit te dra. Help my om goeie vrugte in U vrugteboord laat voortbring, sodat daar ‘n oorvloedige oes sal wees. Amen.


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page