top of page

Gedagte vir Vandag


JESUS SE EERSTE TOESPRAAK VOLGENS DIE EVANGELIE VAN MATTEUS : DIE BERGREDE!

(Matt. 5-7)


JESUS SE VYFDE VOORBEELD VAN GROTER GETROUHEID AAN DIE WET :


VERGELDING (4) – GEESTELIKE BANKROTSKAP!


Matt. 5:39 en 42 – “Maar Ek sê vir julle: Julle moet julle nie teen ‘n kwaadwillige mens verset nie ... Gee aan hom wat iets van jou vra, en moet hom wat van jou wil leen, nie afwys nie.”


Vergelyk ook Deut. 15:7-11 – “Moet nie hard en suinig wees teenoor ‘n broer (suster) wat arm is nie. Wees vrygewig en leen hom wat hy nodig het. Gee vryelik en moenie sleg voel omdat jy gegee het nie. Daar sal altyd armes wees en daarom het ek jou beveel om vrygewig te wees teenoor dié wat in nood en arm is.” (Teks verkort).


Jesus se vierde illustrasie ten opsigte van vergelding, was nie eintlik gesteld op vernedering nie, maar eerder op hulpvaardigheid. Met respek gesê, is dit menslik gesproke, amper verregaande. In aansluiting by Deuteronomium 15:7-11 moet ons as dissipels van Christus, iemand wat iets van ons vra of wil leen, nie afwys nie, maar géé. Ons hulp moet ook nie beperk word tot familie nie maar ook aan enigiemand in nood. Ons word deesdae daagliks blootgestel aan mense in nood, sodat dit dreig om ‘n gewoonte te word om liewer ander pad te kyk, of selfs die persoon in nood, ‘n afjak te gee.


Ons moet egter onthou dat Jesus hierdie uitspraak voorhou as ‘n voorbeeld van hulpvaardigheid, en nie noodwendig as ‘n wet interpreteer nie. Indien ons gelowiges aan almal gee wat vra, sal ons binnekort self in armoede verval en gevolglik ook in die ry gaan staan vir aalmoese!


Ons eerste reaksie is dan dat dit onmoontlik is om gehoor te gee aan hierdie versoek van Jesus. Buitendien kontrasteer Paulus hierdie illustrasie van Jesus met: “As iemand nie wil werk nie, moet hy ook nie eet nie” (2 Tess. 3:10). “Maar Paulus, werk is onbekombaar, veral vir ons armes, daarom moet ek mense konfronteer met bedel-taal” – byvoorbeeld stories van net R50 wat benodig word vir brandstof om ‘n siek kind of vrou by ‘n dokter in ‘n ander dorp te kry.


Ongelukkig gebruik baie mense dan die argument dat álle bedelaars leuenaars is en val hulle verskillende bedel-stories op dowe ore, en word dit ‘n maklike uitkoms om hulle te vermy. Soms sal ons so ietsie gee om darem ons gewete te sus, maar het dit régtig dié een wat gevra het, se nood verlig?


Wanneer ons as gelowiges in Christus gekonfronteer word met soortgelyke situasies, moet ons onthou dat Jesus hier praat met Sy dissipels – ons wat onlangs die geseënde-etiket ontvang het tydens Sy Saligsprekinge. Ons weet reeds hoe ons afhanklik van God is; ons treur by Hom oor ons bankrotskap as gevolg van sonde; ons weet ons is barmhartig en ons tree op as sagmoediges want ons is vredemakers. Wanneer ons die ander wang draai, is ons vredemakers. Wanneer ons die hofgeding voorkom, is ons vredemakers. Om die ekstra kilometer te loop is die werk van ‘n hulpvaardige. Wanneer almal om ons swartgallig is oor die toekoms, antwoord ons in sagmoedigheid dat die Skepper steeds in beheer is.


Wanneer Jesus hierdie illustrasies voorhou, klink dit aanvanklik na ‘n bankrotresep vir ons. Dit is feitlik onwaarskynlik om dit in vandag se korrupte wêreld toe te pas. Maar dit is nie onmoontlik nie, want Jesus het juis na hierdie korrupte wêreld toe gekom om in liefde, die voorbeeld aan ons te stel. Tydens Sy arrestasie in Getsemane, het Judas Hom gesoen en Jesus het Judas nie uitgemaak as ‘n skelm nie, maar gesê: “Vriend, doen wat jy gekom het om te doen” (Matt. 26:50). Tydens Jesus se verhoor het Hy geswyg terwyl Hy in die gesig gespoeg, geslaan en gespot is en moes raai “wie Hom geslaan het” (Matt. 26:67). Tydens Jesus se kruisiging het die soldate beide Sy onder- en bokleed gevat (Joh. 19:23) en het die mense Hom aan die kruis gespot en toegesnou om Homself te red – instede om terug te baklei, vra Hy God vir ‘n seëning: “Vader vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie” (Luk. 23:34).


Dit is tragies dat baie gelowiges gedurig teëspoed verwag en bang is vir wat die duiwel aan hulle sal doen. Ons weet egter dat God se seën baie groter is as die duiwel se teëspoed, ons moet net positief bly! Persoonlik is ek nie ‘n sterk voorstander van slegs positiewe denke nie, want positiewe denke alleen het meestal geen fondasie nie. Ek is wel ‘n voorstander van positiewe geloof, want positiewe geloof is gebou op die onfeilbare rots van God se Woord. Kom ons vertrou dat God vir ons die goeie sal doen en kom ons loof Hom daarvoor. Glo en bely die Woord van die Here en verwag altyd die beste – dit is die hoop waarvan Hy praat wat nie beskaam nie – dis meer as hoop want dit is gebou op die positiewe grond van God se Woord! Ek is seker ons sal dan nóóit, geestelik bankrot raak nie.


“Dit is ‘n goeie mens wat hom ontferm en wat uitleen en in al sy sake reg optree” (Ps. 112:5).


Gebed: Here, ek ken U liefde. Ek besef dat die wedersydse liefde wat U van my verwag, veeleisend kan wees. Maar gelukkig weet ek ook dat U Gees my toerus met daardie onbaatsugtige liefde om telkens U nederigheid na te streef om te kan dien. U is die God van liefde en ek as U kind, behoort elke dag te groet met liefde in die hart, en struikelblok-mense verwelkom met daardie liefde, want ek is anders, ek is nuutgemaak. Ek is ‘n ewigheidskind en ewigheidskinders gee vir ander om in liefde. Help my om te kan gee, prys te gee en te kan deel dit wat ek het, want ek het dit buitendien uit U milde hand ontvang. Amen.

Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page