top of page

Gedagte vir Vandag


Vergun ons om vandag weer elkeen van julle E-Kerk lesers uit te nooi na ons jaarlikse FAMFEST wat Vrydag, 30 Augustus gaan plaasvind op NG FOCHVILLE NOORD se gronde vanaf 10h00 tot laat. Kom beleef en geniet die verskil in ons Basaar vir oud en jonk. Aan julle lesers wat in die buiteland en oorsee woon, bid asseblief saam met ons; bid dat niks buite ons Here se voorsienigheid val nie en dat hierdie gebed dwarsdeur die dag sal voortgaan; bid dat Hy vir elkeen wat daar werk én elke besoeker, sal sorg, dat alles vir ons, Sy kinders, ten goede sal meewerk, want sonder Hom, kan ons niks doen nie!JESUS SE EERSTE TOESPRAAK VOLGENS DIE EVANGELIE VAN MATTEUS : DIE BERGREDE!

(Matt. 5-7)


JESUS SE EERSTE VOORBEELD VAN GROTER GETROUHEID AAN DIE WET :


VERSOENING (3) – HERSTEL GEBROKE VERHOUDINGS BETYDS!


Matt. 5:25-26 – “As iemand ‘n regsaak teen jou begin, kom betyds tot ‘n skikking solank jy nog saam met hom op pad hof toe is, sodat hy jou nie voor die regter bring en die regter jou aan die polisie oorgee en dié jou in die tronk sit nie. Dit verseker Ek jou: Jy sal sekerlik nie daar uitkom voordat jy die laaste sent betaal het nie.”


Vergelyk ook Ef. 5:15 – “Wees baie versigtig hoe julle lewe: nie soos onverstandige mense nie, maar soos verstandiges. Maak die beste gebruik van elke geleentheid, want ons lewe in ‘n goddelose tyd.”


Jesus se tweede voorbeeld van wanverhoudinge tussen mense, wat net so ernstig is as moord en versoening noodsaak, word aan die regslewe ontleen. Jesus vra niks minder nie as die herstel van gebroke verhoudings tussen mense, daarom is Sy uitspraak oor versoening, radikaal: Verhoed dat die probleem vererger! ‘n Rusie wat nie dadelik opgelos word nie, word erger hoe langer dit sloer. Maak sake reg voor dit nodig is om hof toe te gaan.


Jesus se verwysing hier na “iemand”, is wyd, dit kan enigiemand wees, nie noodwendig ‘n naaste nie. Maak eerder ‘n belegging in ‘n ander se lewe: Gee om met ‘n Christushart en verwag die onmoontlike van mense rondom jou. Wys en vertel hulle hoeveel God vir ons omgegee het – “Hy het ons só lief gehad dat Hy sy enigste Seun gegee het …” (Joh 3:16) – selfs dan sal die gehardste ongelowige erken dat jy as Christen iets het, wat hy of sy nie het nie, en dalk ook wil hê.


Dit gaan nie hier oor wie reg en wie verkeerd is nie en daarom moet dit eers in ‘n hof beslis word nie. Dit gaan oor hartsgesindheid van ons as gelowiges. Jesus se bedoeling is dat daar onmiddellik werk gemaak moet word met enige griewe voor dit te ver gevorder het. Jesus plaas ‘n hoë waarde aan versoening sodat die vraag aan wie se kant die gereg is, nie ter sprake is nie of selfs benodig sou word nie. Hy laat dit juis aan ons as gelowiges oor, om versoenend op te tree, al is ons reg en die “iemand” verkeerd.


Dit is presies wat Jesus gedoen het – Hy het as onskuldige die hoogste prys betaal vir al die skuldige “iemande” van die wêreld. Jesus het nie aarde toe gekom met ‘n boek vol wette en reëls nie en eers kom kyk of bepaal wie verkeerde dinge doen, en dan hulle daarvolgens aankla nie. Hy het eenvoudig die stukkende pad tussen hemel en aarde wat deur sonde verwoes is, kom herstel. Hy verwag dieselfde van ons, om ander mense, geestelik ryker te maak. Om Jesus se voorbeeld te volg en sy dissipel te wees, verg opoffering en volharding en dit raak makliker as dit in versoenende liefde gedoen word.


Hoe kan ons God aktief bely as Hy ons uit genade gered het en ons deel van Sy gesin gemaak het, maar intussen tree ons onversoenend op teenoor Sy ander gesinslede? Bitterheid teel bitterheid. Ons kan kies: bitter of beter! Baie van ons gelowiges kan getuig van families en selfs gesinne wat uitmekaar geskeur is as gevolg van twis wat uitgekring het in plaas daarvan dat dit herstel is voor dit te ver gevorder het. Nege uit tien gevalle word opgelos voor dit sluimer en slegter word en veroorsaak dat die sondesirkel wyer word. Tree versoenend op voor jy dalk “in die tronk beland”, of nog erger, asof die lewe vandag tot ‘n einde kom, môre kan dalk net te laat wees. Paulus sê: “Wees baie versigtig hoe jy lewe …” – klink vir my na uitstekende advies!


“Act immediately to remove the barriers which anger has raised” (William Barclay).


Gebed: U Woord leer my om geduldig met mekaar te wees, mekaar te vergewe, lief te wees vir mekaar, maar ... ja Here, hier is die maar alweer – in menslike swakheid wil ons eerder mekaar verskeur! Waarom is dit so moeilik om in U vrede met mekaar te lewe? Waarom is dit makliker om daardie flou verskonings van “Dis mos nie ek wat om verskoning moet vra nie, dis mos nie ek wat die gemors begin het nie,” te opper, in plaas van om net te sê: “Ek is jammer!” Here, skenk my die nederigheid om te sê: “Ek is jammer.” Amen.


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page