top of page

Gedagte vir Vandag


Skildery in Florence, Italië, van Johannes waar hy as “Martelaar vir Christus” in ‘n pot met kokende olie geplaas is – hy het dit oorleef!

JESUS SE EERSTE TOESPRAAK : DIE BERGREDE – DIE GESEËNDES!

(Matt. 5-7)

AGSTE SALIGSPREKING (2) : DIE GESEËNDE BLOEDBEVLEKTE PAD!

Matt. 5:11 – “Geseënd is julle wanneer die mense julle ter wille van My beledig en vervolg en valslik al wat sleg is van julle sê ...”


Vergelyk ook 1 Pet. 1:3b-4 – Nou het ons ‘n lewende hoop op die onverganklike, onbesmette en onverwelklike erfenis wat in die hemel ook vir julle in bewaring gehou word.”


Een van die menigte uitstaande kenmerke van Jesus terwyl Hy op aarde was, is Sy suiwere en onkreukbare eerlikheid. Jesus het nooit gesê dat Hy aarde toe gekom het om die lewe vir Sy volgelinge maklik of selfs gemaklik te maak nie. Hy was eerlik dat dit nie maklik sal wees om Hom te volg nie. Jesus sluit Sy seënspreuke gedeelte van Sy Bergpreek, daar op die heuwel langs die See van Galilea af, met een stuk onmoontlikheid. Om ‘n toegewyde dissipel van Jesus te wees, het beteken om lyding, skande, vervolging en vals beskuldigings, beledigings deur die wêreld, te beleef! Met ander woorde, om kruis te dra!


Om dít te bevestig, is selfs elf van die twaalf dissipels wat saam met Jesus vir ongeveer drie jaar geleef en gewerk het, tót die dood toe vervolg. Die enigste apostel wie vreedsaam op ‘n hoë ouderdom aan natuurlike oorsake gesterf het, was Johannes. Maar selfs hy het martelaarskap in die gesig gestaar toe hy in ‘n groot pot met kokende olie gegooi was tydens ‘n vlaag van vervolging in Rome. Hy is egter wonderbaarlik van die dood gered en toe na die eiland Patmos verban waar hy die profetiese boek Openbaring geskryf het.

Dit is nie so belangrik hóé die apostels gesterf het nie. Wat wel belangrik is, is die feit dat hulle almal gewillig was om vir hulle geloof te sterf. As Jesus nie uit die dood opgestaan het nie, sou die dissipels dit geweet het. Mense sal nie bereid wees om te sterf vir iets wat hulle weet, nie wáár is nie. Die feit dat die apostels gewillig was om wrede dode te sterf, geweier het om hulle geloof in Christus te verloën, is waaragtige bewys dat hulle werklik die opstanding van Christus gesien en beleef het!


Die vroeë Christene het dit ook nie maklik gehad nie. Menigte se lewenswandel is omvergewerp omdat hulle volgelinge van Jesus geword het. Hulle Christenskap het hulle sosiale lewe uiteengeskeur. Selfs families is uiteen omdat sommiges van hulle lojaal aan Jesus was en ander nie. Die enigste “misdaad” wat hulle gepleeg het was om Jesus te kies bo Romeinse wette, en dit het duisende se lewe op die wreedaardigste maniere gekos. Deur al die eeue heen tot vandag toe nog, is daar steeds, sóveel ellende en vervolging onder die kinders van God. Daarvan getuig sóveel boeke en verhale van mense wat “Jesus Freaks” was en is. (Lees gerus “Fanaties vir Jesus – Stories van mense wat alles vir Jesus opgeoffer het”.)


Om as dissipels in die koninkryk van God diensbaar te kan wees, móét hierdie preek van Jesus ‘n verskil maak in elke gelowige se lewe én ‘n verskil maak in die wêreld waarin ons leef. Niemand ly ooit tevergeefs vir Christus nie, want daar is vier hoofletterwoorde in hierdie belofte van Jesus: “Geseënd is julle wanneer die mense julle TER WILLE VAN MY … wees bly en verheug, want julle loon is groot in die hemel”en hierdie belofte word eintlik die res van die Nuwe Testament se tema. Jesus het die koninkryk van God kom herstel (Matt. 4:17) en waar Hy regeer, verander álles – dié wat treur, sal vertroos word; dié wat honger en dors is, sal versadig word en dié wat vervolg word, sal die koninkryk beërf.


Intussen, terwyl ons wag vir hierdie belofte om waar te word, wéét ons “Ons sal eers deur baie verdrukking moet gaan voordat ons in die koninkryk van God kom” (Hand. 14:22). Maar, gelukkig wéét ons ook ons kan vashou aan ’n lewende hoop op die onverganklike, onbesmette en onverwelklike erfenis wat in die hemel ook vir ons in bewaring gehou word” en “omdat ons glo, word ons ook deur die krag van God veilig bewaar vir die saligheid wat reeds gereed is om aan die einde van die tyd geopenbaar sal word” (1 Pet. 1:5). Ons gelowiges hét die versekering dat God die verloop van die wêreldgeskiedenis in Sy hand hou.


“Daar is geen kroondraers in die hemel wat nie op aarde kruisdraers was nie”

(Charles Haddon Spurgeon).


Gebed: Ons dierbare Vader, wanneer ek swaarkry hoor ek U stem soveel duideliker. Soms voel ek platgeslaan en dreig moedeloosheid om beheer van my neem. Dit is dán wanneer U my weer op my knieë bring, die beste plek om te wees om met U te kan praat én na U te luister. Help my om passievol aan U vas te klou, om myself te verloën en my kruis op te neem, positief op my swaarkry te reageer, nie om moedeloos te raak nie en te besef dat U my nooit alleen sal laat nie. Amen.

Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page