top of page

Gedagte vir Vandag


Liewe lesers, ons is terug vanaf ‘n heerlike kort vakansie. Baie dankie vir al die mooi wense voor ons vertrek. Deur die genade van ons hemelse Vader, is ons weer gereed om die lewensveranderde en ware verhaal van Jesus, soos beskryf deur Matteus volgens sy Evangelie, met julle te deel.

Jesusliefde.

JESUS SE EERSTE TOESPRAAK : DIE BERGREDE – DIE GESEËNDES!

(Matt. 5-7)


SESDE SALIGSPREKING (3) : ONS SAL GOD KAN SIEN!


Matt. 5:8 – “Geseënd is dié wat rein van hart is, want hulle sal God sien.”


Vergelyk ook Op. 21:22-23 – “’n Tempel het ek nie in die stad gesien nie, want sy tempel is die Here God, die Almagtige, en die Lam. Die stad het nie die son en die maan nodig om hom te verlig nie, want die heerlikheid van God het hom verlig,en die Lam is sy lamp.”


Ons kan nie ‘n dubbele lewe ly nie. Ons kan nie God behaag en terselfdertyd die behoeftes van die wêreld bevredig nie. Met ‘n rein hart kan ons onmoontlik aan sonde bly vasklou. “As daar sonde in ons hart is, sal die Here nie na ons luister nie” (Ps. 66:18). Om vas te klou aan sondes en dit selfs vertroetel en afmaak met verkleinwoordjies van sondetjies, belemmer ons net ons verhouding met God. God gee óm vir ‘n gebreekte hart, maar nie vir ‘n verdeelde hart nie. ‘n Rein hart is nie ‘n besmette hart nie, sy binneste is die oorsprong van God se genade, en Hy verander ons met die hulp van die Heilige Gees, van binne af buitentoe.


God het aan ons die Heilige Gees gegee om ons te help met hierdie daaglikse reiniging van die hart. Die Gees maak ons lewend tot God, verenig ons met God, en beheer ons deur Sy deurdringende Woord. Dit beteken nie ons kan nou maar net terugsit en die Gees alleen laat met Sy pogings om ons op die regte pad te probeer hou nie. Ons moet aanhoudend bid dat Hy ons moet bystaan om teen ons sondige natuur en versoekings te stry, en om ons te lei om “tot God te nader” (Jak. 4:8). Om tot God te nader beteken dat ons gedurig ons harte en ons handelinge deur God se Woord laat ondersoek (Ef. 4:22-23). Net God se Woord, deur die hulp van die Heilige Gees, kan deurdring tot hierdie onaantasbare gebied, hier in die radikale binneste van die menslike kern waar God se Woord werk.


Dan kom Jesus en maak ‘n belofte dat “dié wat rein van hart is, God sal sien.” Dit is seker dié “most amazing” seëning. Om God te sien het beide ‘n huidige en toekomstige vervulling. Dié wat wedergebore is en wie se harte rein gemaak is deur die Heilige Gees, sal God deur Sy Woord herken, en met sy geestesoog “sien”: “Die mens wat die Gees van God het, kan die waarde van alle dinge beoordeel” (1 Kor. 2:15).


Die belofte dat ons God sal sien is waar. Dié wat Jesus vertrou sál God “sien.” Hulle sal ‘n saligmakende visie van God beleef. God is Gees (Joh. 4:24). Hy is onsienlik (1 Tim. 1:17). Hy woon in ontoeganklike lig (1 Tim. 6:16). Tog, “om te glo, is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie” (Heb. 11:1). Thomas Watson, ‘n Britse teoloog van die 17de eeu, het hierby aangesluit: “In the heavenly horizon we behold beauty in its first magnitude and highest elevation. All lights are but eclipses compared with that glorious vision.” Johannes het ook hierdie hemelse visie vir ons beskryf in Openbaring 21:22-23. Wat ‘n wonderlike genade en voorreg om eendag saam met Jesus in die nuwe Jerusalem te kan wandel en daar vir God te kan dien en te sien! (Op. 22:3-5).


“Dit is heeltemal veilig om vir dié wat rein van hart is te belowe dat hulle God sal sien. Dit is in elk geval net hulle wat Hom wíl sien!” (C.S. Lewis).


Gebed: Gees van God, maak my asseblief gereeld bewus dat die nuwe Jerusalem my eindbestemming is. Maak my gereed om eendag daar in God se teenwoordigheid te wandel. Wees elke dag in my lewe besig en verander my dat ek meer en meer ons Vader se beeld, duideliker kan weerkaats. Trooster, bewerk my intern, versterk my geloof en toewyding, vul my met U hemelse krag. Ek smeek dit in Jesus se Naam. Amen.

Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page