top of page

E-Kerk : Gedagte vir Vandag


JESUS SE EERSTE TOESPRAAK : DIE BERGREDE (1) – YWERIGE HOORDERS!

(Matt. 5-7)


Matt. 5:1-2 – “Toe Jesus die menigte mense sien, het Hy teen die berg opgegaan. Nadat Hy gaan sit het, het sy dissipels na Hom toe gekom, en Hy het hulle geleer …”


Hierdie eerste van vyf redevoeringe, of toesprake van Jesus wat Matteus vir ons volgens sy Evangelie kom meedeel, is al beskryf as die grootste preek van alle tye. Jesus se sogenaamde “intreepreek” wat Hy lewer in Matteus, hoofstukke 5 tot 7, is die mees indringende verkondiging van wat die koninkryk van God behels. Van hierdie uitsprake word ook verspreid in die “Evangelie volgens Lukas” gevind. Ons moet egter onthou dat Matteus ‘n Jood was en hy skryf die evangelie waarskynlik vir jong Joodse Christene, terwyl Lukas ‘n Griek was wat sy evangelie rig aan Teofilus, ‘n Christen uit die heidense nasies.


Matteus was natuurlik ook ‘n dissipel van Jesus, dus ‘n “ooggetuie”, terwyl Lukas sy eie navorsing gedoen het en ander bronne gebruik het om “alles self stap vir stap,” die ‘verhaal’ wat deel uitmaak van die verlossingsplan van God in Jesus van Nasaret, ook wil seker maak dat sy lesers tot vandag toe nog, tot sekerheid in ons geloofslewe sal voer. Ons is natuurlik besig om die “Evangelie volgens Matteus” te verken, daarom gaan ons daarvolgens die besonderhede gee met verwysing na ander Skrifgedeeltes, waar nodig.


“Toe Jesus die menigte mense sien, het Hy teen die berg opgegaan”, kan dalk die indruk skep dat Jesus Hom aan die menigte onttrek het om net Sy kleiner kring dissipels te “leer.” In hoofstuk 7:28 noem Matteus dat Jesus die skare geleer het en dit beteken dat die groot menigtes uit verskillende gebiede wat Jesus gevolg het, by implikasie as “dissipels” aangedui word en saam met Jesus se kleiner kring dissipels onderrig ontvang het. Matteus gebruik die term ook vir Jesus se volgelinge wat lesers van sy Evangelie was en nou vir jou en my insluit.


Jesus gaan die lae berg op wat deel vorm van die heuwelland, wes van die See van Galilea by Kapernaum. Dit laat ons dink aan Moses wat ook ‘n berg opgegaan, die wet van God ontvang en vandaar aan die volk oorgedra het. Jesus ontvang egter niks, Hy het gaan sit, (die gebruiklike houding van ’n rabbi wanneer daar onderrig gegee is), Sy mond geopen en Sy hart uitgestort en ons geleer wat God se koninkryk van ons verwag. Jesus kondig God se “nuwe” wet, of soos Prof. Stephan Joubert dit noem: “’n nuwe grondwet”, vir Sy dissipels, die skare en ons as gelowige burgers van God se koninkryk, aan. Die unieke verhouding tussen God en Jesus word gedurende hierdie Bergpreek tentoongestel.


Ons sit saam met die dissipels en die ander volgelinge teen die heuwel en luister na Jesus. As dissipels in ons eie reg, wonder ons waaroor praat Hy tog? Wat is ons indrukke van Sy woorde? Hy beter Sy boodskap wysig anders gaan Hy nie ver kom nie, daar is te veel eise! Hierdie Man van Nasaret klink wêreldvreemd! Nee wág. Wow! Dit is net wat ons nodig het. Ons verstaan nie alles nie maar ons gaan probeer om dit toe te pas want daar is ‘n belofte by: Elke persoon wat burgerskap in God se koninkryk ontvang het, gaan voorregte geniet solank ons bereid is om in hierdie Jesus te glo en Hom te volg!


Kom sit saam met ons aan die voete van Jesus vir die volgende paar weke, en luister wat Hy vir ons opnuut wil leer. Terwyl ons so na Hom luister sal ons ons tekortkominge ontdek, maar dankie tog, die moontlikhede van God se genade klink nimmereindigend. Kom bid saam met ons dat sy Gees ons sal lei om vir Christus te leef en mense Sy beeld in ons sal sien. Dít behoort immers tot uiting te kom wanneer gelowiges dóén wat God wil hê – dít is deel van die Goddelike seën wat ons lewe kan verander! Hy gee nuwe krag!


“’n Sameloper lees elke les oor Jesus se Bergpreek die laaste vyf minute voor sy oë saans toeval; ‘n Dissipel ruim tyd daarvoor in en lees dit ywerig en wonder: Hoe het Jesus al hierdie dinge van mý lewe geweet?” (Anoniem).


Gebed: Hemel Vader, wat is ek as mens dan dat U vir my omgee, U selfs enigsins met my bemoei? Dankie dat U deur Jesus vir my op ‘n praktiese manier demonstreer hoe ek as U kind my verhouding met U moet uitleef. Dankie Jesus dat U my onderrig. Strooi U saad in die wind uit dat dit orals op vrugbare grond val. Heilige Gees, help my om biddend hierdie stuk pad met U te loop en elke les ‘n integrale deel van my lewe probeer maak, en nie net vlugtig daardeur lees nie. Amen.

Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page