top of page

E-Kerk : Gedagte vir Vandag


PERSOONLIKE GROETE (1) – LIEFDE VIR DIE VREEMDELING!


Rom. 16:1-2 – “Ek beveel ons suster Febe wat diaken is in die gemeente in Kenchreë, by julle aan. Ontvang haar soos dit mense wat in die Here glo, betaam, en staan haar by in enige saak waarin sy julle hulp nodig kry, want sy was vir baie, en ook vir my, tot steun.”


Paulus is besig met die slotakkoorde van sy brief aan die Romeinse-Christene, en soos die gewoonte was, word groete aan ‘n klompie bekendes en vriende gestuur. Een naam wat onmiddellik opval is Febe. Sy was afkomstig van Kenchreë, een van die twee hawens van die stad Korinte, waar Paulus vir ongeveer “agtien maande gebly en die mense daar onderrig het in die woord van God” (Hand. 18:11). Haar naam beteken “die stralende een” en sy was ‘n Christen, daarom dat Paulus na haar verwys as “ons suster”, deel van God se gesin.


Paulus het verneem dat Febe onderweg was na Rome en daarom doen hy die gepaste ding om vir haar ‘n “aanbevelingsbrief of getuigskrif” te skryf sodat die gemeente kon vasstel of die onbekende persoon wat by hulle opdaag, geloofwaardig en inderdaad ‘n Christen is. So kon hulle hierdie vreemdeling dan soos ‘n familielid ontvang en van sommige lewensmiddele soos kos en slaapplek, voorsien.


Paulus versoek die gemeente dat hulle Febe soos goeie Christene moet ontvang, veral omdat sy “vir baie, en ook vir hom, tot steun was.” Die feit dat sy vir baie tot steun was, laat die indruk dat sy ‘n vermoënde dame was en seker kon bekostig om in ‘n herberg tuis te gaan, maar herberge was berug. Buitendien het gasvryheid gemaak, dat wildvreemde mense mekaar in die vroeë kerk soos broers en susters ontvang het, en sodoende kon die evangelie sy loop deur die wêreld neem. En, miskien sonder dat sy dit besef het, in haar liefdesdiens het Febe die koerier geword van een van die belangrikste briewe wat ooit geskryf is.


Kan God ons aanbeveel by vreemde mense? Wat sou ons graag in ons getuigskrif wou sien? Gasvryheid vra dat ons onsself sal oopstel vir ander en hul andersheid, vreemde mense met wie jy normaalweg nie as vriende assosieer nie. Die woord wat verleen word vir gasvryheid uit die oorspronklike Grieks, beteken “liefde vir vreemdelinge”, en dit is wat gasvryheid beteken, om uit jou gemaksone te beweeg en vreemdelinge welkom te laat voel: “Ek was ‘n vreemdeling, en julle het My gehuisves” (Matt. 25:35c).


Gasvryheid is ’n ongelooflike belangrike manier waarop ons as kinders van die Here met mekaar moet omgaan, en hoe ons in hierdie wêreld teenoor ander wat ons pad kruis, moet optree – hoe is God hier teenwoordig, hoe wil Hy hê moet ek in hierdie situasie optree? Gasvryheid vra dat mens jou eie agenda moet opskort en te alle tye bereid moet wees om mense in te nooi. Dit is wanneer jy verby jou eie wêreldjie kyk en ander mense begin raaksien en nie net jou hart in beweging bring nie, maar ook jou hande en voete.


Bybelse gasvryheid is baie meer as om ‘n kamer vir iemand gereed te kry en etes voor te berei. Bybelse gasvryheid gaan om die gesindheid van die hart waarmee jy daardie dinge doen – nie net jou huis nie, maar ook jou hart. Dan sal die Here kan sê: “Neem die koninkryk as erfenis in besit, want Ek was honger, en julle het My iets gegee om te eet; Ek was dors, en julle het My iets gegee om te drink; ek was ‘n vreemdeling, en julle het My gehuisves; Ek was sonder klere, en julle het vir My klere gegee; siek, en julle het My verpleeg; in die tronk, en julle het My besoek” (Matt. 25:34-36).


“Gasvryheid gaan oor ‘n verhouding, so is dit ook met God. Hy tree met ons in verskillende verhoudings in en een daarvan is dié van volmaakte Gasheer. Hy word vir ons die feesmaal, ons Gas – in elke vriend of vreemdeling wat ons drumpel oorsteek” (Matthew Fox).


Gebed: Here, vergewe my wanneer ek nie altyd gasvry is nie, wanneer ek baiemaal sug as daar kuiermense op pad is. Vergewe dat ek meer gasvry is oor hulle wat my na aan die hart lê as oor vreemdelinge. Verander asseblief my gesindheid dat ek die nood van ander ook sal raaksien wat my pad kruis, dat ek ‘n gasvrye hart ontwikkel en gaste met werklike vrede en vreugde ontvang. Amen.

Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page