top of page

E-Kerk : Gedagte vir Vandag


RIGLYNE VIR DIE CHRISTELIKE LEWE (9) – VREDEVOLLE HARMONIE!


Rom. 12:17 – “Moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Wees goedgesind teenoor alle mense.”


Vergelyk ook 1 Pet. 3:9 – “Moenie kwaad met kwaad vergeld of belediging met belediging nie. Inteendeel, antwoord met ‘n seënwens, want daartoe is julle geroep, sodat julle die seën van God kan verkry.”


Paulus verskuif die aandag nou weg van die Christen se optrede teenoor sy mede-Christene, en fokus tot vers 21, op ons verhouding tot buitestaanders. Die eerste opdrag om nie “kwaad met kwaad te vergeld nie”, is in ons hedendaagse misdaadgeteisterde land feitlik onmoontlik. “Vleesbeheersde mense” se eerste reaksie is ‘n oog vir oog en ‘n tand vir ‘n tand. “Pik jy my dan pik ek jou”, (“tit for tat”), konsep lei mense na ‘n obsessie om oor enige klein oortreding, gelyk te wil breek.


Die Ou-Testamentiese vergeldingsreël, “’n oog vir ‘n oog en ’n tand vir ‘n tand,” (Eks. 21:24), was bedoel vir die destydse hof om grense te stel aan onbeperkte persoonlike vergeldingsaksies. Omdat ons Christen-gelowiges nie meer “vleesbeheersde mense” is nie, “want God het Sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat Hy aan ons gegee het” (Rom. 5:5), geld die toepassing van die vergeldingsreël nie vir ons nie. Ons is “Geesbeheersd”, nuutgemaakte mense wat in ons persoonlike verhoudinge, nie wraakgierig moet wees nie.


Maar Paulus ... het ons Christene dan nie regte nie? Moet ons maar net doodluiters toelaat dat ‘n kwaadwillige ons besittings neem? Moet ons elke keer maar net stilbly terwyl ons onredelik gekonfronteer of benadeel word deur iemand? Met respek, dit is duidelik dat jy dalk ons regte in die 21ste eeu anders verstaan. Jou opdrag om “nie kwaad met kwaad te vergeld nie en goedgesind teenoor alle mense te wees,” gaan totaal en al teen my grein in!


Christene is bekend daarvoor dat hulle dit goed bedoel met alle mense óm hulle, selfs met hulle vyande. Wanneer daar rampe is, sal hulle selfs hulle lewe waag om te help, met geen verwysing of dié in nood, mense "van ons soort" is nie. In die wêreld waar mense selfsugtig is en korrupsie en geweld die laaste woord het, díén Christene en beantwoord hulle misbruik, met respek en liefde. Wanneer hulle vals beskuldig word, beskuldig hulle nie terug nie. Wanneer die regering wette maak wat ander die harnas injaag, bly hulle lojaal ten koste van hulleself. Hulle beantwoord telkens kwaad met goed in plaas met weerwraak.


Wat is dit met Christene, hoekom doen hulle dit? Hoe lank kan 'n mens goedgesind optree teenoor ander? Waar trek 'n mens die streep as ander jou met onreg en vyandskap behandel? ‘n Christen dink nie aan sy regte nie maar aan sy liefdesplig. Ons weet ons is barmhartig, ons tree op as sagmoediges want ons is vredemakers. Tydens Sy bekende preek daar op die berg langs die See van Galilea (Matt. 5-7), het Jesus ons versoek om die inisiatief te neem om allerlei kreatiewe maniere te bedink en in werking te stel om geweld met liefde teen te staan. Geweld kweek geweld terwyl liefde en respek, wedersydse liefde en respek kweek. “Act immediately to remove the barriers which anger has raised” (William Barclay).


Wanneer Jesus bogenoemde illustrasies in Sy Bergrede voorhou, klink dit aanvanklik na ‘n bankrotresep vir die mens. Dit is feitlik onmoontlik en onwaarskynlik om dit toe te pas in vandag se korrupte en misdaadgeteisterde wêreld. Jesus het juis na hierdie deurmekaar wêreld toe gekom om in liefde, die voorbeeld aan ons te stel. Hy het nie “kwaad met kwaad vergeld nie”, inteendeel, toe Judas Hom soen tydens Jesus se arrestasie, het Hy nie Judas uitgemaak as ‘n skelm nie, maar gesê: “Vriend, doen wat jy gekom het om te doen” (Matt. 26:50); tydens Jesus se verhoor, is Hy in die gesig gespoeg, geslaan en gespot, Hy het letterlik “nie Sy wang weggedraai toe Hy bespot en bespoeg is nie” (Jes. 50:6); “toe Hy beledig is het Hy nie terug beledig nie, toe Hy gely het, het Hy nie gedreig nie” (1 Pet. 2:23); aan die kruis vra Hy: “Vader vergeef hulle ... ” (Luk. 23:34).


Die ‘wet’ van God se koninkryk ís anders, soms veeleisend. Om Jesus na te volg verg opoffering, dienslewering en volharding. Dit is presies wat Jesus gedoen het. Hy het as Onskuldige die hoogste prys betaal vir al die skuldige “iemande” van die wêreld. Jesus het aarde toe gekom om die stukkende pad tussen hemel en aarde wat deur sonde verwoes is, te kom herbou, “om nie kwaad met kwaad te vergeld nie en goedgesind te wees teenoor alle mense.” Hy verwag dieselfde van ons. Om Jesus se voorbeeld te volg raak makliker as dit in versoenende liefde gedoen word selfs teenoor ons “vyande” want hulle is dalk ook deel van God se ander gesinslede.


“Die kerk is soos ‘n huis met oop vensters waardeur buitestaanders inkyk. Hulle word aangetrek of afgestoot deur wat hulle daarbinne sien” (Prof. Andrie du Toit).


Gebed: Here, ek ken U liefde. Ek besef dat die wedersydse liefde wat U van my verwag, veeleisend kan wees. Maar gelukkig weet ek ook dat U, o Gees, vir my toerus met daardie onbaatsugtige liefde om telkens Christus se nederigheid na te streef om te kan dien. Skenk my die wysheid om te strewe na selfbeheersing sodat ek geweld met liefde kan weerstaan, dat ek nie vergelding sal soek elke keer wanneer daar ‘n drif in my ontstaan om wraak te neem nie. Laat my as koninkrykskind U liefde en gesindheid openbaar. Laat my U voorbeeld volg en “as U ligdraer, onberispelik optree te midde van ontaarde en korrupte mense” (Fil. 2:15). Amen.

Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page