top of page

E-Kerk : Gedagte vir Vandag


DIE VERLOSSING VAN DIE HEIDENNASIES (4) – INGEËNT EN REGGESNOEI!


Rom. 11:16b-17 – “En as die wortel van die boom aan God gewy is, dan is ook die takke aan Hom gewy. Party van die takke is uitgekap en jy, ‘n wilde olyf, is tussen die ander takke op die mak olyf geënt. So het jy deel gekry aan die lewensap van die mak olyf se wortel.”


Vergelyk ook Joh. 15:1-6a – “Ek is die ware wingerdstok en my Vader is die boer. Elke loot aan My wat nie vrugte dra nie, sny Hy af; maar elkeen wat vrugte dra, snoei Hy reg, sodat dit nog meer vrugte kan dra. Julle is alreeds reg gesnoei deur die woorde wat Ek vir julle gesê het. Julle moet in My bly en Ek in julle. ‘n Loot kan nie uit sy eie vrugte dra as hy nie aan die wingerdstok bly nie; en so julle ook nie as julle nie in My bly nie. Ek is die wingerdstok, julle die lote. Wie in My bly en Ek in hom, dra baie vrugte, want sonder My kan julle niks doen nie. As iemand nie in My bly nie, word hy weggegooi soos ‘n loot en hy verdroog.”


Paulus se simboliese beeld van ‘n boom om ‘n geestelike waarheid te verduidelik, laat die vraag ontstaan of dit normale gebruik is dat “takke van ‘n wilde olyf, tussen die ander takke op die mak olyf geënt” word, hoef ons nie te bekommer nie. God “boer” anders, Hy het uit genade, ons bygevoeg by Sy verbond met Abraham, ons word “gedra deur die wortel”. Jesus het hierdie waarheid ook bekend gemaak tydens Sy afskeidsgesprek met Sy dissipels die aand van Sy inhegtenisname. Daar, in ‘n druiwewingerd, het Hy ‘n beeld van druiweboerdery gebruik om die verhouding tussen die wingerdboer (God), wingerdstok (Jesus) en lote (hulle/ons), te verduidelik (Joh. 15:1-8).


Aan die lote word besondere aandag bestee sodat hulle aan hulle bestemming kan voldoen om vrug te dra. Omdat ons as gelowiges die lote van hierdie wingerdstok is, moet ons die vrugte van die “ware wingerdstok” dra. Om dit te verkry, word ons met sorg nagegaan deur die “Boer”, ons hemelse Vader. Die onvrugbare lote word afgesny en die vrugbare lote word reggesnoei sodat ons meer vrug kan dra. Geen loot word toegelaat om volgens eie natuur ongerep uit te skiet nie; hy word in bedwang gehou; die snoeiskêr word op hom aangelê sodat hy getem en gedissiplineer kan wees om aan sy goddelike doel te beantwoord, effektief die regte vrugte dra!


Ons moet die vrugte van die ware wingerdstok dra, en daardie vrugte bestaan in die godvrugtige lewe wat in deug en goeie werke tot uiting kom (Gal. 5:22). God sal alles wat hiermee wil probeer inmeng, wegsny en uitsnoei! Hy spandeer baie tyd om deur Sy “wingerd” te stap, onkruid uit te trek en elke loot te inspekteer om seker te maak hy gaan vrugte dra. Al die “lote” wat die vermoë het om vrug te dra maar wat dalk afgeval het en in die grond of modder lê, tel Hy liefdevol op, snoei dit reg, verander sy posisie en plaas hom in ‘n plekkie in waar hy genoeg son kan kry, weer kan rank en vrugdra. Die skewe lote sal Hy ook reg snoei en dophou om te sien of hulle gaan vrug dra.


God se snoeiskêr is Sy Woord en “ons is alreeds reg gesnoei deur die woorde wat Jesus vir ons gesê het.” Soms maak God se “snoeiskêr” seer maar dit bring groeikrag! Dit versterk ons geloof en karakter en gee aan ons die ruimte om geestelik te groei. En wanneer die lote begin vrug dra, snoei God hulle nog beter om nog meer en beter vrugte te dra. Die waterlote wat groeikrag uit die wingerd tap, word summier afgesny en word sommer daar op die grond gelos om later opgetel te word en aan die brand te steek. Hulle is buitendien waardeloos en kan vir niks gebruik word nie. Ons Groot Tuinier, ons Liefdevolle Boer, sny al die oortollige en onvrugbare lote af, al die slegte gewoontes en gedagtes verwyder Hy sodat die oorblywende lote vrugbaar kan wees en ‘n ryke oes in Sy koninkryk sal verseker.


Die noodsaaklikheid van hierdie innige verbondenheid met Christus word verder toegelig deur ’n loot wat nie los van die wingerdstok vrugte kan dra nie, dit moet aan die wingerdstok verbind bly. Dieselfde is waar op geestelike gebied: ons gelowiges se lewe is vrugteloos as die band met Christus nie gehandhaaf word nie. Die lewe in die lote is die lewe uit die wingerdstok, en die vrug van die lote is ook die vrug van die wingerdstok. Waar die wederkerige verbondenheid van “in My bly en Ek in hom” gehandhaaf word, is die moontlikheid geskep om baie vrugte te dra. Maar as hierdie band verbreek word, kan die mens (die loot) niks doen nie.


Ons woonplek, ons huis, is daar waar ons tuis en veilig voel. As Jesus dus sê ons moet in Hom bly, beteken dit dat ons geestelik by Hom sal intrek, Hy word ons huis, ons woonplek! Dit gaan oor ʼn lewende verhouding met Hom as persoon. Ons bly immers saam met Hom! En omdat ons so saam woon, weet Hy presies wat ons dink en doen en voel, veral oor Hom. En wanneer ons verkeerd reageer of optree, gebruik God Sy snoeiskêr om die “dooie” lote af te knip en reg te snoei. Eina, dit maak seer maar die eindresultaat sal beter wees want God wil seker maak dat “ook die takke aan Hom gewy” bly en nie verander nie – “Toe Ek jou geplant het (Israel), was jy ’n goeie wingerdstok, opreg gekweek, maar hoe het jy nie verander in onkruid, in ’n wilde wingerdstok nie!” (Jer. 2:21).


Om in die Here Jesus te bly, beteken om elke dag deur Sy Woord en Gees gevoed te word, elke dag in Sy teenwoordigheid te wandel, nie net Sondae nie. Hoe beter die verbinding met die wingerdstok, hoe beter is die oes aan die loot, ‘n loot wat die vrugte van die Gees in oorvloed dra!


“Mense verstaan net soveel van God se liefde en genade as wat hulle in óns, “reg gesnoeide lote”, se lewe sien. Dít is die eerste Bybel wat baie mense dalk lees!”

(Rebecca Pippert).


Gebed: Dankie Here dat U my vreugde skenk. Saai my lewe in U hemelse landerye sodat ek ‘n ryke oes in U koninkryk en tot U eer, hier op aarde kan wees. Snoei my reg sodat ek die vrugte van die ware wingerdstok kan dra, en sodat daardie vrugte in die godvrugtige lewe wat in deug en goeie werke tot uiting kom, kan bestaan. Dankie Vader dat U die Wingerdstok, Jesus Christus, in ons midde geplant het. Gees van God, hou my asseblief ingeënt op daardie Wingerdstok want dan is ek op die regte plek, Hy gee my alles wat nodig is om te groei. Laat my vrugte dra wat U plesier gee en U daarin verheerlik word. Amen.


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page