top of page

E-Kerk :Gedagte vir Vandag


DIE VERLOSSING IS VIR ELKEEN WAT GLO (5) – DÓÉN DIE GENADEWOORD (2)!


Rom. 10:14-15a – “Maar hoe kan ‘n mens Hom aanroep as jy nie in Hom glo nie? En hoe kan jy in Hom glo as jy nie van Hom gehoor het nie? En hoe kan jy van Hom hoor sonder iemand wat preek? En hoe kan iemand preek as hy nie gestuur is nie? Daar staan ook geskrywe: ‘Hoe wonderlik klink die voetstappe van dié wat die goeie boodskap bring.’ ”


Paulus gaan voort met nog ‘n vraag: “En hoe kan jy van Hom hoor sonder iemand wat preek?” Daarom moet jy kerk toe gaan om te hoor wat die prediker, onder andere van Christus vertel in wie jy moet glo om gered te kan word, “en nie van die samekomste van die gemeente wegbly soos party se gewoonte is nie, maar mekaar eerder aanmoedig om te gaan, na mekaar omsien, mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade” (Heb. 10:24-25). Die prediker, met die Bybel oop voor hom of haar, wys dan vir die gemeente op ‘n sigbare manier dat God in die middel tussen hom of haar, en die gemeente staan.


Die prediking behels, met die fokus op God, die verkondiging van die evangelie deur ‘n leefstyl van omgee, liefde en versorging. Luister wat sê Paulus: “So geheg is ons aan julle dat ons nie net die evangelie van God aan julle gegee het nie, maar ook ons lewe vir julle sou wou gee, want ons het julle lief gekry. Julle onthou immers nog, broers (en susters), hoe ons geswoeg en gesweet het.” (1 Tess. 2:8-9). Hierdie versorging van die persoon aan wie die evangelie verkondig word, beteken ook dat ‘n mens sal aanmoedig, waarsku, bemoedig, versterk, vertroos. Die prediker bring met ander woorde, God se stem in die preek oor as die Goeie Nuus!


Om ‘n Christen te wees is nie net ‘n saak van die hart nie, maar ook van die mond. Soos God se Woord deur die prediker, ‘n stem in ons hart word, moet dit ook ‘n stem in ons mond word – ons moet dit bely, daarvan vertel en dit is onmoontlik om daarvan te vertel as ons net so nou en dan van God hoor. Indien ons glad nie van God hoor nie, is dit moontlik dat ons harte vol gestop word van onsedelike vuilheid. Daarom is dit nodig om gereeld die “samekomste van die gemeente” by te woon sodat ons bemagtig kan word om die uitwysing van God voort te sit.


Paulus beklemtoon dat “iemand wat preek, gestuur” moet wees want dan kom die ware woord slegs met gesag tot ons hoorders – dit word in die Naam en opdrag van Jesus Christus, ons Here, self deur die mond van Sy “gestuurde”, gesê. Wanneer jy na God se “gestuurde” luister wat deur Christus se mond praat, is dit asof God se woord deur die Gees in ons “geplant” word. Luister wat sê Jakobus: “Daarom moet julle al die sedelike vuilheid en ongeregtigheid opruim wat so welig tier, en ootmoedig die woord aanneem wat God in julle geplant het, want dié woord kan julle red” (Jak. 1:21). Die “vuilheid” is ‘n toestand van besmetting en onreinheid wat lei na verdere sonde. Die boosheid “vloei” soos ‘n beker wat oorloop en dan word dit van buitekant af sigbaar. Dit is nié wat God van Sy kinders verwag nie!


Is ons, as die mens wat God aanroep, wie Hy wil hê ons moet wees? Jakobus se raad is dat ons van die “sedelike vuilheid en ongeregtigheid” moet afstand doen – dit “opruim.” Maar hoe kan ons dit wegplaas van ons af? Sy antwoord is eenvoudig: “Neem die woord ootmoedig aan wat God in ons geplant het, want dié woord kan ons red.” Die Heilige Gees werk nie met geweld nie, Hy vermaan en berispe. Die ingeplante woord “groei” binne ons en bewerk dus ‘n lewensverandering. Hierdie “ingeplante woord” moet kans kry om wortel te skiet.


Wanneer ons dus nie gereeld na God se “gestuurde” luister nie, verstop ons ore en is God se woord weg voor dit kon wortel skiet. Die woord word dan deur “onkruid” verstik. Dit is daarom nodig om die grond van ons harte skoon te skoffel sodat “al die sedelike vuilheid en ongeregtigheid wat so welig tier,” plek kan maak vir ‘n nuwe inplanting in die hart wat ons herskep en “kan red.”


“Toe daar eers woede in Kain se hart was, was moord nie ver weg nie” (Matthew Henry).


Gebed: Gewer van alle goeie gawes, ons hef ons oë op tot U o Heer. Dankie dat U in genade op ons neersien: op elke prediker dat U Woord na die mening van U Gees gebring word en elkeen van ons hoorders, dit met geopende ore en heilsbegerige harte kan ontvang. Plant U woord in ons en bevry ons van alle sondige begeertes, ydele gedagtes en herskep ons harte sodat ons kan dors na U redding. Ek bid ook vir hom wat U aan ons gemeente toevertrou het, dat hy afhanklik bly vir die nugtere leiding van U Woord, vreesloos op te staan vir die waardes van U Woord en beskerm teen wanhoop en onsekerheid wanneer hy moeilike besluite moet neem. Dit vra ek in die kragtige Naam van Jesus Christus, ons Here. Amen.


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page