top of page

E-Kerk : Gedagte vir Vandag


NIKS KAN ONS VAN DIE LIEFDE VAN CHRISTUS SKEI NIE (6) – MEER AS OORWINNAARS!


Rom 8:35-37 – “Wie kan ons van die liefde van Christus skei? Lyding of benoudheid of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaard? Daar staan immers geskrywe: ‘Dit is oor U dat die dood ons dag vir dag bedreig, dat ons soos slagskape behandel word. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur Hom wat vir ons liefhet.”


Vergelyk ook Joh. 3:16 –“God het die wêreld so lief gehad dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat dié wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie maar die ewige lewe sal hê.”


In die lig van al hierdie dinge stel Paulus die vyfde en uitdagende vraag: “Wie kan ons van die liefde van Christus skei?” is daar dalk nog êrens iets of iemand wat ons van Christus kan skei? Sewe moontlike omstandighede van ellende en bedreiging wat ons gelowiges kan tref, word genoem en Psalm 44:23 word aangehaal as bewys daarvoor dat ons in sware nood sal kom. Die wêreld is vir ons ’n plek van lyding en vervolging, veral vanweë die vyandskap van die wêreld teen Christus. Dit is om Christus ontwil dat Christen gelowiges voortdurend met die dood gedreig word.


Desondanks is ons gelowiges in al hierdie dinge, “meer as oorwinnaars.” Ons behaal hierdie oorwinning nie naelskraap nie, dit is ‘n klinkende sege. Dit is egter nie in ons eie krag of prestasie dat ons so oor alle teenstand en benoudheid sal triomfeer nie, maar “deur Hom wat vir ons liefhet.” Van die liefde van Christus kan niemand ons skei nie. Die werklikheid van Sy liefde dra ons, wat ook al met ons mag gebeur.


Uit God, die Bron van die liefde, gaan die werking van die liefde uit na die wêreld, en hier is sprake van die hoogste en heerlikste openbaring van die liefde in die een daad: “God het sy enigste Seun gegee!!!”. God se liefde is onbeperk – ver, wyd, hoog en diep strek dit – met ander woorde, dit is allesdeurdringend en allesomvattend! “Wie kan ons (dan) van die liefde van Christus skei?”


Om dit te bevestig, vertel die een en dertig woorde van Johannes 3:16 die mooiste storie ooit! Wie ken hierdie versie nie uit sy of haar kop uit nie? Dít is die opsomming van die Evangelie! Eenvoudig. Kort. Kragtig. Asemrowend mooi. Kosbaar vir God se kinders. Die goeie nuus van die Evangelie in ’n neutedop! Sou God ons dalk ‘n rede vra hoekom Hy ons in Sy hemel moet toelaat wanneer ons aardse lewe ten einde kom, is hierdie aangrypende woorde van Johannes die antwoord!


Baie mense in ons dag vind dit steeds moeilik om te aanvaar dat God nié ‘n gevreesde Regter is wat uit die hemel sit en wag dat die mens ‘n fout moet maak, sodat Hy daardie oortredings op allerlei maniere kan straf nie. Ons moet egter onthou dat hierdie “gevreesde God”, dieselfde God van liefde is wat in die gestalte van Jesus Christus onder ons kom woon het (Joh. 1:14). Deur Jesus se lewe en dood het Hy die liefde van God na die mensdom gebring om die vrees te verdryf en op dié wyse ‘n nuwe pad gebaan tot ‘n nuwe verhouding met God. Daarom is “ons meer as oorwinnaars deur Hom wat vir ons liefhet.”


Hierdie oorwinnende liefde is vir almal bedoel. Die liefde van God open die deur tot redding, maar wie daardie liefde nie met geloof in Jesus Christus beantwoord nie, gaan verlore!!!!! Jesus het ons eerste liefgehad. Hy het die liefdesverhouding met ons begin, ongeag ons omstandighede. Onbeantwoorde liefde is gefrustreerde liefde, halfpad liefde, liefde wat nie sy doel bereik het nie. Aanbid Hom en prys Hom. Laat Jesus toe om jou te bedien met omhelsende liefde, innerlike aanraking, bewuswording van Sy alomteenwoordigheid deur God die Heilige Gees. Hy wil jou met liefde seën en jou verder lei tot vervulling. Die liefde van God plaas elke mens voor ’n keuse en die mens dra self die verantwoordelikheid vir sy besluit.


“God het elkeen van ons só lief asof daar net een van ons is om lief te hê” (Augustine).


Gebed: Hemel Vader, God van liefde, in frustrasie oor ons sondaars roep U seker uit: “Hoe kan Ek jou vernietig? Ek kan dit nie oor my hart kry nie want My liefde brand te sterk” (Hos. 11:8). Dankie Here dat U ‘n God van omgee is, ‘n God wat nie net ‘n enkeling of ‘n nasie lief het nie, maar ‘n God wat die wêreld so lief gehad het dat U vir elkeen wat glo, die ewige lewe gee. Here, dit is onbeskryflik om te dink: EK MAAK VIR U SAAK!!! Dankie Here!!! Amen.


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page