top of page

E-Kerk : Gedagte vir Vandag


LEWE DEUR DIE GEES (7) – LUISTER NA DIE GEES SE STEM!


Rom. 8:14-17 – “Almal wat hulle deur die Gees van God laat lei, is kinders van God. Die Gees wat aan julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie en laat julle nie weer in vrees lewe nie; nee, julle het die Gees ontvang wat julle tot kinders van God maak en wat ons tot God laat roep: ‘Abba!’ Dit beteken Vader. Hierdie Gees getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. En omdat ons kinders is, is ons ook erfgename. Ons is erfgename van God, erfgename saam met Christus. Aangesien ons deel het aan sy lyding, sal ons ook deel hê aan sy heerlikheid.”


Vergelyk ook 1 Tess. 5:19-22 – “Moenie julle doof hou wanneer die Gees met julle praat nie. Luister fyn na sy stem. Moenie die profetiese boodskappe van ander oorhaastig van die tafel vee nie. Luister na alles wat hulle sê, maar wees versigtig. Stel vas of dit regtig van die Here af kom. Bêre al daardie boodskappe wat wel van God af kom in julle hart, en gaan doen dit, maar bly weg van boodskappe wat julle op die verkeerde pad kan lei.” (Die Boodskap – Prof. Van der Wath en Stefan Joubert).


Die werking van die Heilige Gees in ons lewe lei daartoe dat ons groot vrede in ons verhouding met God beleef, want deur die Gees wéét ons dat ons kinders van God is: “Almal wat hulle deur die Gees van God laat lei, is kinders van God.” Is dit nie wonderlik nie? Die Koning van alle konings en die Heerser van alle heersers is my Vader! Deur God se genade beklee ek ‘n geweldige bevoorregte posisie – die posisie van koningskind! Beleef jy dit ook so?


Die stryd om te word wat God my gemaak het, is ‘n harde stryd, dit verg gehoorsaamheid en dissipline. Op die pad na geestelike volwassenheid word ons al hoe meer bewus van die teenwoordigheid en krag van die Gees wat in ons werk, ons gedagtes voed met die Skrif en dit stap vir stap aan ons openbaar. Daarom is een van die aangrypendste waarhede in die Skrif dat ons sondaars, kinders van God kan word. Die feit dat God gewillig is om my as sondaar, Sy kind te maak en so te noem, klink onbegryplik en tog is dit presies wat die Woord van die Here ons leer: “Maar aan almal wat Hom aangeneem het, dié wat in Hom glo, het Hy die reg gegee om kinders van God te word” (Joh. 1:12). Onbegryplik maar waar – “die Gees van die waarheid” bevestig dit sodat ons nooit hoef te twyfel nie: “Die Gees getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is” (v. 16).


As kinders van God leef ons in ‘n verhouding van persoonlike liefde en blydskap met Hom. Ons spring elke dag met geloofsvertroue in ons Vader se arms en roep: “Vader!” Ons kyk hoe ons vir ons hemelse Vader kan tevrede stel en bly maak! Die goeie nuus is dat die Here Hom nie onttrek wanneer ons “kinders van God” geword het nie. Ons word nie nou aan onsself oorgelaat om geestelike volwassenheid te bereik nie. God laat nooit die goeie werke van Sy hande vaar nie (Ps. 138:8), Hy voer dit end-uit: “Ek is daarvan oortuig dat God wat die goeie werke in julle begin het, dit end-uit sal voer en dit sal voleindig op die dag wanneer Christus Jesus kom” (Rom. 8:30).


Ons is egter nou nie werkloos nie. Saam met die absolute vrede dat ons God se kinders is – “die Gees laat ons nie weer in vrees lewe nie” (v. 15) – moet dit omskep word in ‘n daadwerklike heilige lewe. God het in Sy alwysheid vir ons die verantwoordelikheid gegee om self ‘n keuse te maak hoe ons hierdie geestelike weg wil bewandel. Om Christus deur die werk van die Heilige Gees, as jou Verlosser te aanvaar, en “erfgename saam met Christus” te wees, is ‘n wilsdaad. Die Here het nog nooit direk met my in ’n hoorbare stem gepraat nie. Ek het nog nooit God se stem gehoor: “Koos, jy moet ...” Tog praat God baie deur Sy Gees in ons. Die probleem is dat ons baie keer net té besig is om God se Gees te hoor praat. Die wêreld raas so daar buite dat dit dikwels onmoontlik is om die sagte fluistering van God se Gees te hoor.


Ons moet iets van ons kant af doen. So lê ek snoesig in die bed, wakker gemaak deur God se Gees, want ek het jare gelede vir God gevra om my soggens baie vroeg wakker te maak sodat ek genoeg tyd met Hom kan deurbring. Terwyl ek in die donker lê en luister na die donderweer, peins ek in gebed: “Here, help my om op te staan.” Ek spring op en sê vir myself: “Self, nou vat jy dit te ver! Neem self die besluit en help jouself uit die bed!” Die goeie nuus is dat elkeen van ons wat glo, reeds die Heilige Gees in ons het en Hy praat onophoudelik met ons. Dis nou ons verantwoordelikheid om ons nie doof te hou nie, “fyn te luister na sy stem.” Of anders gestel: Dis ons verantwoordelikheid om op te staan en ons deel van die 'deal' na te kom. Om genoeg tyd met God deur te bring sodat ons op die Heilige Gees se stasie kan kom.


Moet God regtig alles vir ons doen? Sommige mense het net daardie hupstootjie nodig! Maar ek het besef ons moet ook van ons kant af die grond voorberei om God te ontmoet. Wanneer jy die begeerte skep om die Heilige Gees toe te laat om in en deur jou te werk, stel Hy jou in staat om die regte besluite te neem en op die regte pad te bly, die pad van daaglikse geestelike groei, die pad van die ewige lewe! Die keuse lê by jou of jy die Gees wil toelaat om beheer oor jou lewe te neem! Vir diegene wat volhard daarin om te wees wat hulle van nature nie is nie, wat volhard om te wees wat God sê dat hulle is, wag die verrassing dat “ons erfgename is van God, erfgename saam met Christus. Aangesien ons deel het aan sy lyding, sal ons ook deel hê aan sy heerlikheid.”


“In die Christen se lewe is daar nie so iets dat jy jou kan terugtrek en hoop dat God jou daar sal ontmoet en seën nie. Jy moet daagliks jou kant ook bring, lewe en groei” (Alan Redpath).


Gebed: My hemelse Vader, dankie dat ek U elke dag, elke oomblik, my Vader mag noem. Jesus, my Verlosser, dankie dat ek as nietige en sondige mens, deur die Heilige Gees U pad kan kies. Dankie Gees dat U die begeerte aan my skenk om reg te lewe en ook seën met die vermoë om geestelik te groei sodat dit moontlik word om so te lewe, want U het vir my, kind van God gemaak. Maak my asseblief sensitief vir U stem en laat U invloed altyd in my lewe geld. Maak my gehoorsaam aan U stem om my geestelike verantwoordelikhede na te kom tot lof, dank en aanbidding aan God, U leiding te gehoorsaam en nie my eie pad te loop nie. Amen.


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page