top of page

E-Kerk : Gedagte vir Vandag

Getuig die Waarheid met ‘n Christushart!


DIE EVANGELIE VOLGENS JOHANNES


DIE DISSIPEL VIR WIE JESUS BAIE LIEF WAS (3) – GOD SE GETUIES!


Joh. 21:24 – “Dit is die dissipel wat oor al hierdie dinge getuienis aflê en dit beskrywe het, en ons weet dat sy getuienis waar is.”


Vergelyk ook Eks. 3:11 – “Toe sê Moses vir God: ‘Wie is ék dat ek dit by die farao sou waag en dat ék die Israeliete uit Egipte sou bevry?’ ”


Johannes sluit die skryf van die Evangelie volgens hom, af, deur te sê dat dit nie alles is wat ‘n mens sou kon skrywe oor Jesus nie, maar heeltemal genoeg is om in Hom te glo! En dit is presies waartoe die Evangelie ons wil bring! Om in die lewende en teenwoordige Here Jesus te glo en só daaroor te getuig!


Ons sluit vandag af met die “Evangelie volgens Johannes.” Vergun my asseblief om dit af te sluit met ‘n stukkie waarheid wat ‘n geweldige impak op my gemaak het. Ek het met die lees daarvan, dit neer geskryf en ongelukkig nagelaat om die skrywer daarvan, se naam by te voeg. Ek glo hy/sy sal my vergewe dat ek dit met julle deel en my nie dagvaar vir plagiaat nie:


“Wie is ék? Sê nou maar ... Hoe sal ék? Nee, ek kan nie ... ek is maar net ‘n gewone mens. Jy kan! God is aan die werk en Hy is ‘n Meesterkunstenaar. Hy verrig wonders met gewone mense soos ek en jy! Hy het selfs ‘n moordenaar soos Moses; egbreuker én moordenaar Dawid; Christenvervolger Paulus en nog baie ander, gebruik om as Sy instrumente te werk. ‘Dit is God wat julle gewillig en bekwaam maak om Sy wil uit te voer’ (Ef. 2:13) want ‘Sy krag wat Hy uitoefen in ons wat glo, is geweldig groot. Dit is dieselfde kragtige werking van Sy mag wat Hy uitgeoefen het toe Hy Christus uit die dood opgewek het’ (Ef. 1:19).


God roep ons deur Sy Gees om ‘n rol te vervul – daar is God se deel en ons deel. Ons deel is om te besef dat God nooit in ‘n lugleegte werk nie daarom gebruik Hy gewone mense om vir Hom te werk. Ons het ‘n taak om uit te voer ter voorbereiding vir God, om Sy wonders op aarde te bewerk. Die reis na hierdie begin toe is net om te sê: ‘Hier is ek Here, gebruik my!’ Ons moet onsself opsy sit vir God se gebruik. Dit help nie om net te sê ek lees gereeld Bybel, gaan gereeld kerk toe en bid gereeld nie. Dit gaan dan steeds oor die ‘ek!’ Ons moet eerder vra ná al bogenoemde dinge: ‘Wat het ek vir God gedoen?’ Ons moet onsself toewy aan God. Hy spandeer 24/7 aan ons, hoeveel tyd gee ons terug aan Hom? Dit geld vir álmal wat beweer hulle is Christene en word nie voorbehou vir net ‘n handjievol uitgesoektes nie! ‘Wy julle aan My. Wees heilig, want Ek is die Here julle God’ (Lev. 20:7).


Wat vereis dit? Lééf ‘n lewe gevul met God se Woord. Die Woord is die instrument wat deur die Gees gebruik word: ‘Nie met mag en krag sal jy slaag nie, maar deur My Gees, sê die Here die Almagtige’ (Sag. 4:6). Bely ook daagliks jou sondes want dit versper die werk van God: ‘Maar as ons ons sondes bely – Hy is getrou en regverdig, Hy vergewe ons ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid’ (1 Joh. 1:9).


God se deel is die wonders wat Hy verrig. God is nie ‘n God van vertonings nie, Sy werk is nie altyd oor die skouspelagtige nie, Sy handewerk verstom egter altyd! Hy openbaar Hom nie noodwendig na aanleiding van ons aandrang nie, maar op Sy bestemde tyd. Net om te dink dat Hy ons vrygekoop het van sonde en Hy ons hoop en vryheid verseker, is verstommend en onverstaanbaar. God maak van die brokstukke van ‘n gebroke werklikheid, die passtukke van Sy hemelse legkaart – dít is egter God se aandeel!! Elke Christen is geroep om ‘n verskil te maak en om instrumente in die hande van die Here te wees. Ons moet net bereid wees om te sê: ‘Hier is ek Here, ek is opsy gesit vir U gebruik, sonder U gaan ek nêrens nie!”


‘n Sekere George Williams hou die volgende getuienis van ‘n eenvoudige vrou voor: “Sophie was ‘n bekeerde skropvrou wat beweer het dat sy geroep is om te skrop en te preek. Sy is deur iemand bespot wat gesê het dat hy haar voor ‘n sigaarwinkel met ‘n Indiaan wat van karton gemaak was, sien praat het. Sy het geantwoord: ‘Miskien het ek, my sig is maar sleg. Maar om met ‘n karton-Indiaan oor Christus te praat is nie so sleg as om ‘n karton-Christen te wees en om nooit teenoor enigiemand oor Christus te getuig nie.’ ”


“Elke Christen het ‘n totale Christus vir sy verlossing; ‘n totale Bybel as ‘n staf; ‘n totale kerk vir sy broederskap en ‘n totale wêreld as sy arbeidsveld” (Chrustostomus).


Gebed: Hemelse Vader, dankie dat U nie verwag dat ek dinge bó my vermoë moet doen nie, maar wanneer U my roep, dit ‘n teken is van U vertroue in my dat ek wel vir die taak opgewasse sal wees. Dankie vir U wonderlike genade om ‘n onwillige en onbekwame mens soos ek, in U koninkryk te wil gebruik, terwyl U engele daarvoor kon aanwend. Hier is ek Here, ek is opsy gesit vir U gebruik, sonder U gaan ek nêrens nie! Op my pelgrimstog besef ek dit gaan nie oor gerief en plesier nie en soms voel dit of U my rigting verander, maar dankie Here, my eindbestemming bly dieselfde, by U. Amen.

Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page