top of page

E-Kerk : Gedagte vir Vandag


DIE EVANGELIE VOLGENS JOHANNES


JESUS EN TOMAS (2) – DOEL VAN DIE EVANGELIE!


Joh. 20:29-31 – “Toe sê Jesus vir hom: ‘Glo jy nou omdat jy My sien? Gelukkig is dié wat nie gesien het nie en tog glo.’ Jesus het nog baie ander wondertekens, wat nie in hierdie boek beskrywe is nie, voor sy dissipels gedoen. Maar hierdie wondertekens is beskrywe sodat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en sodat julle deur te glo, in sy Naam die lewe kan hê.”


Vergelyk ook Joh. 6:54 – “Wie my liggaam eet en my bloed drink, het die ewige lewe, en Ek sal hom op die laaste dag uit die dood laat opstaan. My liggaam is die ware voedsel en My bloed is die ware drank.”


Jesus het waardering vir Tomas se geloofsverandering – hy het gesien en geglo! Wat moet hy glo? Die feit dat Jesus werklik uit die dood opgestaan het, moet hom laat glo dat Jesus werklik HERE EN GOD is!!! Die feit dat Jesus die mag het om Sy lewe sélf af te lê, te sterf, en dit weer op te neem, is ‘n bewys dat Hy van God af kom: “Die Vader het My lief omdat Ek my lewe aflê om dit weer op te neem. Niemand neem dit van My af nie, maar Ek lê dit uit my eie af. Ek het die volmag om dit af te lê, en Ek het die volmag om dit weer op te neem. Dit is die opdrag wat Ek van My Vader ontvang het” (Joh. 10:17-18). Dít bewys dat Jesus van God af kom, want God is die Een wat lewe hét: “Soos die lewende Vader My gestuur het, en Ek deur Hom lewe, so sal hy wat My eet, ook deur My lewe” (Joh. 6:57).


Almal is egter nie só bevoorreg om soos Tomas, fisiek voor die Opgestane Jesus te kon staan en uitgenooi is om sy vingers in die wonde te kon steek nie. Daarom sal ons moet glo deur die getuienis van Jesus se volgelinge soos byvoorbeeld die getuienis van Johannes. Die Evangelies is ook nie geskryf om ‘n biografie van Jesus op te stel nie, maar om te bewys dat Hy wel elkeen wat in Christus glo, soos Tomas kan bely: “My Here en my God!” Dit sal aan ons ‘n hoër eis stel, maar nie ‘n onmoontlike eis nie. Deur die prediking sal die boodskap voortgedra word, en mense sal moet glo op grond van die ware Woord wat hulle hoor. Juis deur die hoor van die woord sal die geloof gewek word: “Die geloof kom dus deur die prediking wat ‘n mens hoor, en die prediking wat ons hoor, is die verkondiging van Christus” (Rom. 10:17).


Die inhoud van die Evangelie is dus daarop gerig om aan die mense die weldade van God, soos in Christus gegee en geopenbaar, bekend te maak en tot geloof op te roep. Die vrug van die geloof is die lewe, die ewige lewe. Die dinge wat Johannes onder andere opteken, is dus nie dinge waarvan niemand iets weet, ’n soort geheime leer nie, maar dit kan bevestig word deur betroubare getuies, (Sy dissipels), en is daarom geloofwaardig. Wie hierdie waarheid in die geloof aanvaar, verkry die ewige lewe: “Maar aan almal wat Hom aangeneem het, dié wat in Hom glo, het Hy die reg gegee om kinders van God te word” (Joh. 1:12).


Soos Tomas, ervaar ons ook miskien tye waar dit vir ons moeilik is om te glo, of dalk moeilik om iets te aanvaar bloot omdat ander mense so sê. Ons kom tot geloof nie bloot deur redelike denke, of deur bloot die getuienis van ander te aanvaar nie. Ons moet self die Opgestane Christus in ons lewens teenkom, want dit is in die ontmoeting met Hom dat ook ons deur die werklikheid van sy teenwoordigheid oorweldig sal word. God openbaar die waarhede aangaande Homself en Sy Koninkryk aan ons deur Sy Woord en Sy Gees en ons moet leer om meer na hierdie twee Getuies te luister en op Hulle te vertrou as om dit te probeer uitredeneer. Stel jouself vir God oop, sodat Hy daagliks ‘n groter werklikheid word, moenie uitstel nie.


“Om te sterf vir jou geloof vra één dag groot moed. Om jou geloof te lééf, vra elke dag groot moed. Daarom kan ‘n gelowige nie sonder daaglikse gebed lewe nie”

(William Thackeray).


Gebed: Here, die feit dat U “my Here en my God” is, het my hele lewe verander. My dwarrelende gedagtes is tot rus gebring; ek kan met vrymoedigheid na U toe kom sonder om eers met U te redeneer, sonder om eers te pleit. Ek kan maar net glo dat U deurboorde hande en voete, U wond aan die sy, die leë graf, ook vir my was! In geloof kan ek my laste by U kom neerlê en dit daar laat, in ruil vir U vrede, wat alle verstand te bowe gaan. Here help my asseblief om elke keer wanneer ongeloof dreig om my te oorrompel, te onthou dat U liefde die sleutel is wat die boeie van vrees oopsluit. Amen.


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page