top of page

E-Kerk : Gedagte vir Vandag


JESUS SE LYDENSTYD : SEWE DAE WAT DIE WÊRELD VIR ALTYD VERANDER HET!


JESUS SE PAD NA GLORIE (5de SONDAG) – OORGELEWER VIR KRUISIGING (3)!

(Matt. 27:15-26; Mark. 15:6-15; Luk. 23:13-25)


Joh. 19:14b-16 – “Hy sê toe vir die Jode: ‘Hier is julle koning!’ Maar hulle skreeu: ‘Vat hom weg! Vat hom weg! Kruisig hom!’ Toe vra Pilatus vir hulle: ‘Moet ek julle koning kruisig?’ Die priesterhoofde antwoord: ‘Ons het nie ‘n koning nie, ons het net die keiser.’ Toe het hy Hom op hulle versoek oorgelewer om gekruisig te word, en hulle het Jesus weggeneem.”


Vergelyk ook Matt. 27:24 en 31 – “Toe Pilatus sien dit help niks nie en dat daar eerder ‘n oproer kom, het hy water gevat en voor die skare sy hande gewas en gesê: ‘Ek is onskuldig aan die bloed van hierdie man. Dit is julle verantwoordelikheid.’ Nadat die soldate Hom klaar bespot het, het hulle die mantel uitgetrek en weer Sy eie klere vir Hom aangetrek. Toe lei hulle Hom weg om Hom te kruisig.”


Die Jode is rasend van haat teenoor Jesus en beslis nie in ’n luim om verder met Pilatus te redeneer nie. Hy besef dit en dien hulle nog ’n steek toe deur te vra of hy dan “hulle koning moet kruisig”. Die mense se woede is so opgesweep teen Jesus dat hulle ’n uitspraak doen wat strydig is met hulle staatkundige aspirasies. Hulle sien uit na die dag wanneer die Romeinse juk van hulle afgegooi sal word en weier volstrek om hulle onvoorwaardelik aan die keiser te onderwerp. Maar nou verklaar hulle dat hulle “nie ’n koning het nie, net die keiser.” In werklikheid is dit die waarheid: hulle het die heerskappy van God verwerp en hulle geskaar by die keiser in die stryd teen Christus. Die gruwel van die geval is dat dit juis die godsdienstige leiers van die volk was wat die voortou geneem het teen Hom wat gekom het om al die Skrifte in vervulling te bring en in die Messiaanse sin, die Koning van die Jode was.


Pilatus gee toe aan die eise van die Jode sonder ‘n behoorlike verhoor, geen ondervraging van getuies of die aanhoor van die verdediging nie, selfs nie die uitspreek van ’n vonnis nie. Die vonnis word veronderstel wanneer Pilatus Jesus oorlewer aan “hulle”, die Jode. So word Jood en Romein, saam verantwoordelik vir die verwerping en kruisiging van Hom wat gekom het as die Verlosser van die wêreld. Pilatus gee in en handig Jesus oor om gekruisig te word. In sy vrees en swakheid, liefde vir homself en teen sy beterwete in, speel hy reg in die hande van die Joodse godsdiensleiers en verraai hy ook, net soos Judas en die Joodse kerkmense, vir Jesus.


Die Joodse skare was ‘n paar dae gelede só opgewonde toe Jesus in Jerusalem aangekom het sodat hulle Hom ‘n helde-ontvangs gegee het. Hulle het Hom toegejuig en liedere gesing waarin Hy as die Koning en Messias geprys word. Hulle gesindheid van vriendelikheid het egter vinnig verander na moordlustigheid – ‘n tragiese verandering en keuse! Hulle “verander” Pontius Pilatus se beslissing van ‘n “Man wat onskuldig” is, na die “Seun van God” wat gekruisig moet word. Hy het geweet dat hy verkeerd doen maar sou eerder sy God en Skepper kruisig, laat vermoor, as om te ly terwille van wat reg en eerbaar was.


Maar wat van jou en my: is ons bereid om die regte ding te doen en die gevolge te dra? Sien ons nie dalk ‘n weerkaatsing van Pilatus wanneer ons in die spieël kyk nie? “Ek is onskuldig aan die bloed van hierdie Man. Dit is julle verantwoordelikheid." Hoeveel keer ontken ons aanspreeklikheid vir wat ons verkeerd doen en verkies om die skuld op ander te laai? Hoeveel keer oordeel ons ander mense sonder om die ware feite in aanmerking te neem?


Om ‘n oordeel oor ‘n ander te fel is seker die mees gebruikte vorm waar wraakgedagtes uitgespreek word en waaraan baie mense skuld aan het. “Ek wil nou nie oordeel nie, maar het jy gesien ... ” of “Moet nou nie dink ek kritiseer haar nie, maar het jy gehoor ... ”, is seker van die bekendste uitdrukkings wat oral gehoor word. Dit verskaf sommiges innerlike vreugde om slegte dinge van ander te hoor, gevolglik raak ons net soos die bloeddorstige skare en word ons verander in ‘n Pilatus wat ewe “onskuldig” hande was en seker hoop om later vrede te vind deur die Bloed van die Man wat hy laat vermoor het, of probeer om tot vandag toe nog Sy bloed van sy hande afgewas te kry?


Wanneer ons as regters wil optree, mis ons die doel van dissipelskap. Ons moet onthou dat ons ook begenadigde sondaars is! Jou eie lewe is dalk met so ‘n dik laag stof bedek, dat die bietjie vuilgoed wat jy van ‘n ander wil afstof, nie raakgesien word nie. Die gevolglike probleem daarvan is dat mens geneig is om jou eie sondetjies met verkleinwoordjies te spel en na ander met ‘n vergrootglas te kyk en saam te skreeu: “Kruisig Hom!”


“Is dit nie opvallend hoe anders ons sondes lyk as iemand anders dit doen nie? (Chuck Smith).


Gebed: Ag Here, vergewe my kritiese en beoordelende gees. Ek kan so maklik myself mislei om te dink dat ek nie regtig iets verkeerd gedoen het nie. Help my om met meer takt en selfregverdiging met ander om te gaan. Dit is vir my so maklik om te sien hoe ander se lewe ongeorganiseerd is, hoe agtelosig hulle is, hoe maklik hulle kan oordeel. Ek kan myself nie weerhou van “bekommernis” oor ander se probleme en foute nie. Wanneer ek egter myself krities evalueer, kom ek agter dat dit niks anders was as ‘n oordeel van selfsugtige motiewe nie. Here, my hande sal nie skoon wees, voordat ek in die bloed van die Lam gewas is nie. Dra my, help my, was my skoon, vernuwe my, o Gees van God. Amen.


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page