top of page

E-Kerk : Gedagte vir Vandag


JESUS VOOR PILATUS (5) – JESUS CHRISTUS OF JESUS BARABBAS?

(Matt. 27:15-23; Mark. 15:6-14; Luk. 23:17-23)


Joh. 18:38-40 – “Wat is waarheid?’ sê Pilatus toe vir Hom. En toe hy dit sê, gaan hy weer uit na die Jode toe en sê vir hulle: ‘Ek vind geen skuld in hom nie. ‘Maar julle is gewoond dat ek vir julle gedurende die paasfees iemand loslaat. Wil julle hê ek moet die koning van die Jode vir julle loslaat?’ Hulle skreeu toe terug: ‘Nie vir Hom nie, maar vir Barabbas!’ En Barabbas was ‘n rower.”


Vergelyk ook Luk. 2:34-35a – “Simeon het hulle (Josef en Maria) geseën, en vir Maria, sy moeder gesê: ‘Kyk, hierdie Kindjie is bestem tot ‘n val en opstanding van baie in Israel en tot ‘n teken wat weerspreek sal word. So sal die gesindheid van baie mense aan die lig kom. En wat jou betref, ‘n swaard sal deur jou siel gaan.”


Lukas beskryf vir ons van ‘n bejaarde Simeon wat Jesus as baba by die tempel in sy arms geneem het en hierdie skokkende voorspelling gemaak het: “Kyk, hierdie Kindjie is bestem tot ‘n val en opstanding van baie in Israel en tot ‘n teken wat weerspreek sal word.” Te midde van die jubelliedere van groot blydskap met Jesus se geboorte, het Simeon se profesie daardie tyd soos ‘n vals noot geklink. Inteendeel, dit was egter die waarheid – vir sommige ‘n val (dood), vir ander die opstanding (lewe). Die gesindheid van hierdie antieke Jode se opinie omtrent Jesus was donker. Jesus het tydens Sy aardse tyd vir baie mense voor ‘n keuse en beslissing gestel, Sy boodskap, in die woorde van Simeon was “‘n teken wat weerspreek sal word.”


“Hulle skreeu toe terug: ‘Nie vir Hom nie, maar vir Barabbas!” klink nie juis na die reaksie van mense wat oortuig was of beindruk was met die werke en wonders van Jesus nie! Vir die meerderheid Jode was die kruisgebeure van ‘n Saligmaker onaanvaarbaar en ondenkbaar! Dat die Messias, die Koning wat hulle moes verlos van die Romeinse druk, aan ‘n vloekhout sterf, was vir hulle ‘n aanstoot: “Ons verkondig Christus wat gekruisig is. Vir die Jode is dit ‘n aanstoot” (1 Kor. 1:23). Dít laat mens onverwyld met baie vrae.


Hoekom is daar niemand wat nou tydens hierdie belaglike verhoor vir Hom getuig nie? Waar is al die volgelinge wat honderde kilometers gereis het om Sy wondertekens te sien en Hom te hoor preek? Waar was die blindgeborene man wat getuig het hy glo, nadat Jesus hom gesond gemaak het? (Joh. 9:38); die regeringsamptenaar wie se kind lewend gemaak is? (Joh. 4:43-54); die lamme by Betesda? (Joh. 5:1-17); die duisende wat gevoed was met vyf brode en twee vissies? (Joh. 6:1-15); Lasarus en sy susters, Marta en Maria, wat getuies was van Lasarus se opwekking uit die dood? (Joh. 11); die menigte wat ‘n paar dae vantevore Jesus tegemoet gegaan het tydens Sy intog in Jerusalem en palmtakke geswaai en Sy lof besing het? (Joh. 12:12-18). Is hulle deel van hierdie gepeupel wat nou skree: Kruisig Hom? Waar is Jesus se dissipels wat vir drie jaar saam met Hom “geleef” het? Hulle kan seker getuig dat Hy nie ‘n oproermaker is nie! Het selfs nie een van hulle kans gesien om by Sy verhoor na vore te tree en te getuig van die goed wat Hy vir hom of haar gedoen het nie?


Ongelukkig kan ons nie teruggaan in tyd nie maar ons kan wel vandag getuig dat Simeon se woorde: “hierdie Kindjie is bestem tot ‘n val van baie in Israel” daarop dui dat God dit so bepaal het. Vergun my ‘n retoriese vraag: Ek wonder wat die Jode van daardie tyd vandag sou sê as hulle die duisende kerkgeboue en katedrale wêreldwyd sou sien – Wat! Is dit gedoen sodat gelowiges hierdie man kan gaan bely en aanbid en loof! Is dit dieselfde Man wat ons laat kruisig het en Barabbas in sy plek laat vrylaat het?


Nêrens in die Bybel word beweer dat alle mense Jesus Christus sal aanvaar omdat Hy ons sondeskuld op Hom geneem het nie. Sommige aanvaar Hom met blydskap en word gered, ander verstoot Hom en gaan verlore! Dit moet so wees. By God is daar nie amnestie vir almal nie. Christus is die skeidingmaker – Dis of Hy of Barabbas! Niemand kan op die skeidingslyn met een voet aan Christus se kant, en die ander aan Barabbas se kant staan nie. Ongelukkig kan daar ook nie na willekeur heen en weer oor die lyn gespring word nie: “Wie nie teen ons is nie, is vir ons” (Jesus se eie woorde in Mark.9:40).


Die goeie nuus is dat Simeon se profesie ‘n positiewe kant ook gehad het: “Hierdie Kindjie is bestem tot ‘n val en opstanding van baie.” Hierdie Kindjie het self gesê “Ek is die opstanding en die lewe” (Joh.11:25a). Deur Hom het daar hoop gekom vir die hooploses; Iemand wat gevallenes oprig; Iemand wat mense wat in sonde en ellende, nie uit eie krag kan opstaan nie, met Sy sterk hand sal optel. Die opstanding wat Hy bewerk, is nie net tot “baie in Israel” gerig nie, maar ook vir jou en my. Dit hang natuurlik af wat jy antwoord op Jesus se vraag: “Maar jy, wie sê jy, is Ek?”


“In Jesus sien ons alles wat ons van God kan weet; in Hom het ons ook alles wat ons ooit van God kan nodig hê” (Athanasius).


Gebed: Seun van God, ek dank U dat U dit vir my moontlik gemaak het om ‘n kind van God te word. “Daar is net een Here: Jesus Christus, deur wie alles bestaan en deur wie ek lewe (1 Kor. 8:6). Amen.

Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page