top of page

E-Kerk : Gedagte vir Vandag


JESUS WORD IN BETANIË MET NARDUSOLIE GESALF (4) – VERPLAAS JESUS SE EWIGHEIDSWAARDES.

(Vergelyk ook Matt. 26:6-13; Mark. 14:3-9)


Joh. 12:4-8 – “Judas Iskariot, een van sy dissipels, die een wat Hom sou verraai, sê toe: ’Waarom is hierdie reukolie nie vir drie honderd silwermuntstukke verkoop en die geld vir die armes gegee nie?’ Dit het hy gesê, nie omdat hy hom oor die armes bekommer nie, maar omdat hy ‘n dief was. Hy het die beursie gehad en het van die bydraes gevat. Toe sê Jesus: ‘Laat staan haar. Sy moes dit hou vir hierdie dag om My te salf vir My begrafnis. Die armes het julle tog altyd by julle, maar vir My het julle nie altyd nie.”


Vergelyk ook Spr. 11:17 – “’n Mens wat iets vir ‘n ander oor het, baat self daarby; ‘n hartelose mens word deur sy eie toedoen verstoot.”


Judas protesteer oor ‘n jaar se salaris, in die vorm van nardusolie, wat op die voete van Jesus “vermors” is, maar binne enkele dae sou Hy Jesus verkoop vir slegs ‘n paar rand. Maria daarenteen, betoon haar barmhartigheid teenoor Jesus en dan blyk dit dat Jesus op daardie oomblik nie veel omgee vir die armes nie. Met respek, wát dan van die armes? Is Jesus dan ongevoelig oor die nood van mense omdat Hy duur nardusolie op Homself spandeer wil hê? Nee, inteendeel, Jesus het Maria se daad goedgekeur omdat Hy die aard van ware liefde goed verstaan het. Maria se oorvloedige liefde het verpligting oorheers, terwyl Judas se omgee vir armes sielloos, selfgerig en met bymotiewe gevul is want sy hart kleef aan ‘n alternatiewe god van geld en besittings.


Jesus wys nie op die oneerlikheid van Judas se aanmerking oor die armes nie, en erken dat daar vir hulle gesorg moet word. Maar vir elke ding is daar ’n goeie geleentheid en tyd. Die geleentheid om in eie persoon aan Jesus goed te doen, moet gebruik word voor dit te laat is. Weldra sou Hy nie meer by die dissipels wees nie. Daarteenoor sal die armes altyd daar wees en die volgelinge van Jesus, die kerk, sal steeds die geleentheid hê om aan hulle goed te doen.


Jesus het juis tussen die armes beweeg, die verworpenes van die samelewing en die krankes. “Judas, Ek was gedurig in hulle nood aanwesig, maar, ‘laat ons ook na mekaar omsien deur mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade’ (Heb. 10:24). “Die armes het julle tog altyd by julle” Judas, as jy regtig 'n hart vir hulle het, kan jy hulle nog lewenslank dien. Ontdek eers Mý waarde, dan reik jy uit na die armes. Die probleem is jy het nié 'n hart vir naastediens nie, omdat jy nie 'n hart vir Mý het nie. Judas, jy het net 'n hart vir jouself en vir geld en dis 'n doodloopstraat. Jou voorkeur vir geld is 'n voorkeur vir die dood. Maar Maria het Mý waarde ontdek, daarom kan sy die armes gaan dien.”


“Maar vir My het julle nie altyd by julle nie”, Judas. Jammer om ‘n vergelyking te tref tussen julle want Ek het julle ewe lief. Maria het besef dat Ek ewigheidswaarde het terwyl jy toegelaat het dat jou liefde vir geld tussen God en jou kom staan het. Ek is die rede vir die lewe, Ek is die rede waarom dit sinvol is om te leef, Ek is die Opstanding en die Lewe (11:25). Indien jy dit nie besef het nie, het jou geestelike blindheid en mammon se “stem” toegelaat dat jy gaan sterf sonder om My ooit weer te sien!


Selfsug en selfgesentreerdheid is een van die hoofoorsake van die ontwrigting van menslike verhoudings. ‘n Gebrek aan omgee en konsiderasie vir ander bring altyd spanning mee. God het gedurig Israel gebied om met liefde uit te reik na dié wat swaarkry en Hy het self reg laat geskied aan die verdruktes en armes (Ps. 146:6-9). Jesus se boodskap is dieselfde, selfs meer radikaal, alles wat ons vir dié wat swaarkry doen, doen ons vir Hom (Matt. 25:43-46). Natuurlik kan ons nie alle ellende in die wêreld oplos nie want armoede is ‘n ingewikkelde probleem wat op baie terreine aangepak moet word. Wat ons wel kán doen, al is dit hóé min, is om die nood van dié om en naby ons te verlig. Moeder Teresa het as inspirasie vir miljoene mense gedien, nie omdat sy groot dinge vermag het nie, maar omdat sy God se waardes aan mense op die strate van haar stad oorgedra het, by hulle gaan sit het soos Maria by Jesus se voete, vir hulle om te gee en bedien met deernis, opoffering, besorgdheid en liefde, soos wat Jesus ons bedien het.


“There is nothing special for you to do, but to allow Jesus to live His life in you – by accepting whatever He gives and by giving whatever He takes with a big smile. It is not how much we do, but how much love we put in the doing. Let Him do it. Try to pray the work, don't do it only – pray the work. Do it FOR Jesus, do it WITH Jesus, do it TO Jesus, and you will pray 24 hours, for you will be seeing, hearing and touching Jesus in the people you serve” (Moeder Teresa).


Gebed: Here, vervul my elke dag met die innige begeerte om my medemens lief te hê soos wat U my liefhet. Help my om nie toe te laat dat negatiewe omstandighede my lewe en die lewe van mense om en naby my, affekteer nie. Skenk my die krag om hulle juis met positiewe energie te inspireer. Ek bid dat elke mens nie net aan sy eie belange dink nie, maar ook aan dié van ander (Fil.2:4), want wanneer U ons diepste emosies en nood raaksien en aanspreek, kan ons nooit weer dieselfde wees nie. Amen.

Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page