top of page

E-Kerk : Gedagte vir Vandag


Siloambad in Jerusalem

JESUS GENEES ‘N MAN WAT BLIND GEBORE IS (6) – KLEI WAT OË LAAT SIEN!


Joh. 9:4-7 – “Solank dit nog dag is, moet ons die werk doen van Hom wat My gestuur het; die nag kom, wanneer niemand kan werk nie. Terwyl Ek in die wêreld is, is Ek die lig vir die wêreld.’ Nadat Hy dit gesê het, spoeg Hy op die grond en maak met die spoeg ‘n bietjie klei aan. Toe smeer Hy die klei aan die man se oë en sê vir hom: ‘Gaan was jou in die Siloambad.’ Siloam beteken die een wat gestuur is. Hy het gegaan en hom gewas, en toe hy terugkom, kon hy sien.”


Vergelyk ook Mark. 7:32-35 – “Die mense bring toe ‘n dowe man wat ook ‘n spraakgebrek gehad het na Hom toe en vra Hom om tog Sy hand op hom te lê.Toe het Hy sy vingers in die man se ore gesteek en spoeg aan sy tong gesmeer. Daarna het Hy na die hemel toe opgekyk, gesug en vir hom gesê: “Effata!” Dit beteken: Gaan oop! Sy ore het dadelik oopgegaan, die belemmering van sy spraak het verdwyn, en hy het reg gepraat.”


Jesus kon net ‘n woord gespreek het en die blinde man sou daar en dan, weer kon sien. Hy besluit egter om hier anders te werk te gaan deur ‘n metode te gebruik wat Hy voorheen ook gebruik het (Mark. 7:33; 8:23). Hy spoeg op die grond, maak klei aan, sit dit op die oë en beveel die blinde om sy oë in die Siloambad te gaan was. Siloam beteken “gestuurde” – Jesus, die Gestuurde van die Vader af en die blinde wat ‘n gestuurde van Jesus word na die “Gestuurdebad” – nogal ironies! In die volksgeloof is spoeg soms as geneesmiddel vir sekere kwale beskou. Vandag sal menigte mense dit as walglik beskou maar daar is darem niks beter as mamma se bietjie spoegies aan ‘n kind se skaafmerke nadat hy geval het nie, en waar gaan die vinger heen as mens dit gebrand het? Mond toe. Die middel wat Jesus aanwend, is bysaak; hoofsaak is die opwekking tot geloofsgehoorsaamheid en daardeur kom Hy die swakheid van die mens te hulp.


Die blinde gee gehoor aan die opdrag van Jesus, hy uiter nie ‘n woord nie. Hy neem Jesus op Sy woord, hy glo Hom en daar waar niemand die wonder sien gebeur nie, word hy siende. Deur in die Siloambad te was, word die man gedompel in die lewe van Jesus. Dis nie die bad en die water wat die man genees nie, maar sy kontak met die Gestuurde. Die grootheid van die wonder blyk uit die resultaat daarvan, en so word die “heerlikheid van God geopenbaar.” Die genesing van die blinde is ook ’n werk waardeur die Lig geopenbaar word: ’n man wat nooit anders as in duisternis verkeer het nie, ontvang die Lig vir sy oog en Lig vir sy lewe. Hy ontvang volkome genesing sonder dat hy dit verdien óf dit vra!


Geestelik is ons almal blind gebore. Menigte mense kan die Here Jesus en Sy kruisvoltooide redding nie herken nie, hulle is nog geestelik blind! Sy grootste oorwinning was aan ‘n vloekhout om reg te maak vir die gemors wat ons aangevang het! Baie kan dit nie sien nie want hulle besit geen kapasiteit daartoe nie – “Hulle is die ongelowiges wie se verstand deur die god van hierdie wêreld verblind is, sodat hulle die lig van die evangelie nie kan sien nie. Dit is die evangelie van die heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is” (2 Kor. 4:4).


C.S. Lewis, die bekende Britse skrywer, het die volgende vertel: “Iemand het gedroom hy woon ‘n vergadering van ‘n klomp duiwels by wat planne beraam hoe om mense te verlei. Een duiwel sê dat hy die mense sal vertel dat Jesus nie die ware Verlosser is nie. ‘n Ander sê hy gaan vertel dat niks wat in die Bybel geskryf staan, die waarheid is nie. ‘n Ander duiwel sê hy sal vertel dat die Bybel waar is, dat God ‘n God van liefde is, Jesus die Verlosser is en dat daar ‘n hemel en hel is, maar dat dit nie nodig is om opgewonde te raak daaroor nie. Daar is geen haas om daaroor te besluit nie, môre is nog ‘n dag.” Dit was net ‘n nare droom, maar die waarskuwing daarvan is dat niemand moet uitstel om God se genade en liefde vandag nog moet aanneem nie. Môre is dalk te laat – “Op die regte tyd het Ek jou gebede verhoor, en op die dag van redding het ek jou gehelp. Kyk, nou is dit die regte tyd, nou is die dag van redding” (2 Kor. 6:2)”.


Wanneer Jesus die skille van ons oë laat afval en ons ontdek ons redding, dan moet ons dit glo en ‘n vaste vertroue daarop ontwikkel, soos die blinde in Johannes se verhaal. Dit is om weg te draai van al ons eie pogings af en om met geloofsvertroue in die voltooide redding van Christus, te glo. Wanneer ons ontdek dat die Here ons – net so binne-in ons sonde-blindheid op die kruis aan Homself vasgebind het en siende gemaak het en aangeneem het – dan plaas ons ons persoonlike vertroue dáárop. Dit is wat dit beteken om die Here Jesus aan te neem (Joh. 1:12); dit is om Sy woorde te glo.


“Jy kan nie die presiese oomblik beskryf toe nag in dag verander het nie, maar jy weet verseker wanneer dit dag is” (Charles Spurgeon).


Gebed: Hemelse Vader, God van almag en liefde, dankie dat U enige tyd na my toe kom, op enige dag, op die manier wat U verkies. Paulus reken ek is geestelik dood as gevolg van my oortredings en sondes (Ef. 2:1) maar dankie Jesus Christus, dat U my raakgesien het en my op Golgota aan U vasgebind het en tot ‘n nuwe lewe gebring het met U opstanding uit die dood. Dankie Lig vir die wêreld, dat U my geestelike oë aangeraak het en ek nou kan sien. Dankie Vader dat U my uit genade gered het en my saam met Christus lewend gemaak het (Ef. 2:5). Amen.

Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page