top of page

E-Kerk - Gedagte vir Vandag


WEEK 5 – RESPEK VIR MY NABY-MENSE (4) – RESPEK VAN DIE MAN VIR SY VROU


Ef. 5:21-25; 28 – “Wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig. Vrouens, wees aan julle mans onderdanig, net soos julle aan die Here onderdanig is. Die man is die hoof van die vrou, soos Christus die hoof van die kerk is. Christus is ook die Verlosser van die liggaam, sy kerk. Soos die kerk aan Christus onderdanig is, moet die vrouens in alles aan hulle mans onderdanig wees. Mans, julle moet julle vrouens liefhê soos Christus die kerk liefgehad en sy lewe daarvoor afgelê het. Die mans behoort hulle vrouens so lief te hê soos hulle eie liggame. Wie sy vrou liefhet, het homself lief, want niemand het nog ooit sy eie liggaam gehaat nie.”


Vergelyk ook Kol. 3:19 – “Mans, julle moet julle vrouens liefhê, moenie die lewe vir hulle bitter maak nie.”


Die vrou in die Joodse samelewing tydens Jesus se aardse tyd, was nie as mens gesien nie en sy het baie min regte gehad. Die Grieke het hul vrouens as slawe gebruik wat hom en sy gesin moes versorg. Die Romeine het weer geglo dat ontrouheid teenoor die vrou in die huwelik, die norm is. Vir baie van die hedendaagse mans lees Paulus se woorde in vers 22a hierbo, ook baie lekker en word ”vrouens, wees aan julle mans onderdanig,” ‘n algemene aanvaarding dat die vrou ‘n tipe gebruiksartikel of slaaf van die man is. Vers 21 “wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig” word gerieflikheidshalwe oorgeslaan. Christus herstel hier die vrou as die man se gelyke voor God. Onderdanig wees beteken nie dat een baas is en die ander klaas nie, dit is om mekaar uit liefde te dien, dat die een ter wille van die ander een, respekteer en opofferings maak.


Nou eers die vraag: Hoekom het God die vrou geskep? Adam is geskep om die beeld van God te vertoon. Maar daar was ʼn leemte. Hoe kon Adam beeld wees van God se liefdevolle en getroue versorging as daar nie iemand was teenoor wie Hy dit kon betoon nie. God het die vrou, enersyds, geskep omdat die man iemand nodig gehad het om met liefde te versorg. Paulus skryf dat “die vrou ter wille van die man geskep is” (1 Kor. 11:9). Die vrou is nie geskep om as enkeling self vervulling te soek nie. Sy is geskep sodat die man die beeld van God volledig kan vertoon – hy het haar nodig, sê die Here. God het aan die man die hoofskap gegee waarmee hy sy vrou moet komplimenteer. Aangesien die man van die begin af die adres van die huisgesin en huwelik, by die Here is, is hy in hierdie rol as hoof daar om God te verheerlik.


Die man se hoofskap is om sy vrou te respekteer, vir haar te sorg, verantwoordelikheid te neem voor God en met haar ‘n lewenseenheid vorm. Paulus se opdrag aan ons mans is om ons vroue lief te hê soos Christus “Sy lewe uit liefde vir Sy kerk, daarvoor afgelê het”. Jesus se kruisgebeure dien as voorbeeld hoe omvattend ons liefde vir die vrou wat God aan ons gegee het, moet wees. Om só te kan liefhê, kan alleen geskied wanneer die Heilige Gees beheer oorneem en die gelowige man nuutgemaak is, deur die versoeningswerk van Christus.


Die verhouding tussen man en vrou is dan ook die omvattendste en intiemste van alle verhoudings en vorm die basis van alle ander verhoudings. Die verhouding omvat die mens in sy totaliteit: liggaam, siel en gees, ons fisiese, emosionele, intellektuele en geestelike lewe. Daarom stel dit ook meer eise as enige ander verhouding. Die liefde en respek waarmee ‘n man sy vrou moet liefhê, is nie gewone liefde nie. Dit is om jouself op te offer, dit is volgens ‘n bepaalde model: ”soos Christus die kerk liefgehad en sy lewe daarvoor afgelê het.” Dit sluit vriendskapsliefde en seksuele liefde in maar is baie dieper en omvattender, ons is geestelik één!


Iemand het eendag gesê dat ons mans nie ‘n vrou moet probeer verstaan nie, ons moet net lief wees vir hulle! Hoe gaan ek met liefde en respek met my vrou om – wat reflekteer ek as spieël van my vrou, wat sien sy in hierdie “spieël? Weerkaats ek haar behoeftes om haar van my liefde, aanvaarding en goedkeuring te verseker? Is sy bewus en versterk ek daardie gevoel by haar dat ons aan mekaar behoort? 'n Vrou word hoofsaaklik aangeskakel deur hoe haar maat haar behandel en wat sy hoor. Sy reageer op 'n liefdevolle aanraking, tere omhelsing en 'n sagte woord. Sy is nie soos ‘n man wat soos ‘n ligskakelaar onmiddellik reageer wanneer dit aangeskakel word nie, sy is soos honderd kerse wat een vir een aangesteek word – maar wanneer al daardie kerse brand, verg dit ‘n spesiale man om daardie vuur te blus – respekteer dit, wees daardie man! Sy wil nie bemin word deur 'n man met 'n stink asem en natgeswete lyf nie.


As man moet ek met opofferende liefde en respek my vrou laat ontwikkel sodat sy meer en meer kan word soos wat God se bedoeling met haar was. Ek kan nie met vrymoedigheid voor God staan en my vrou, die helfte wat my ander helfte is, behandel as wat God van my in die huwelik vra nie: ”Mans, julle moet julle vrouens liefhê”, of bereid wees om my lewe vir haar af te lê en “verstandig met haar saam te leef” (1 Pet. 3:7), m.a.w. met wysheid , geduld, insig en respek te behandel.


“As jy vrede in jou huis wil hê, maak soos jou vrou sê. Gee haar vlerke om te kan vlieg, behandel haar só, dat sy nie met daardie vlerke wegvlieg nie” (Anoniem).


Gebed: Here, dankie dat U vir my ‘n vrou gegee het om met liefdevolle en getroue versorging mee saam te leef. Ek bid vir haar rol as huweliksmaat – vrou-wees vir my, ma-wees vir ons kinders. Ek bid vir haar vrese en bekommernisse en gee my die tyd en geduld om daarna te luister, wanneer sy dit met my wil deel. Ek bid vir haar gesondheid, fisiese beskerming en krag. Ek bid dat sy haar skeppingsdoel en drome sal kan uitleef. Ek bid dat sy U vrede sal ervaar en U met blydskap sal dien. Dankie Here vir U genade en liefde. Seën haar met die keur van U seëninge, Amen.Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page