top of page

E-Kerk - Gedagte vir Vandag


"TERUG KERK TOE"

Oorkoepelende Motivering (2)


Jak 5:19-20 – “My broers (en susters), as een van julle van die waarheid afdwaal en iemand sou hom terugbring, weet dan dat hy wat ‘n sondaar van sy dwaalweg terugbring, hom uit die dood red en maak dat ‘n menigte sondes vergewe word.”


Vergelyk ook Joh 14:6 – “Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur My nie.”


Jakobus lê sterk klem in sy brief op onderlinge verantwoordelikheid vir mekaar. In sy slotwoord beklemtoon hy steeds die “reddingsbediening” van God en ons as gelowiges wat God se wysheid moet soek om deel te wees van hierdie “reddingspan” om afgedwaaldes van die ewige dood na die ewige lewe te kan terugbring.


Ons lees of hoor feitlik daagliks van iemand wat vermis of weggeraak het. Wanneer dit ‘n kind is, beleef almal wat daarvan kennis dra en wat werklik omgee, die nuus met spanning en wanneer die vermiste gevind word, beleef ons blydskap saam met die familie. Maar in hierdie stukkende wêreld waarin ons leef, weet ons dat nie alle soek-en-reddingspanne suksesvol is nie. Soms is dit te laat of dit gebeur dat die vermiste net nooit gevind word nie.


Jakobus doen ‘n beroep op elke lidmaat in die gemeente wat Jesus Christus as sy en haar enigste Verlosser liefhet en dien, om ʼn lid van God se soek-en-reddingspan, te wees. Wie ook al iemand sien weggly van die waarheid af, moet uitgaan om te soek en te red. Enigiemand wat ʼn lidmaat in die gemeente is, kan afdwaal van die waarheid en op hierdie verkeerde dwaalweg volhard. Die slegte nuus is dat die afgedwaaldes nie uit hulle eie terugkeer na die waarheid toe nie want die vyand verwar hulle so dat hulle nie meer sin vir rigting het om terug te keer nie. Of hulle is te skaam oor wat hulle aangevang het.


As lid van die Here se soek-en-reddingspan is dit ons opdrag om te soek en te red. Maar hoe doen ek dit? Ons moet hom aan die hand van die Woord van die Here lei om weer die koers terug te vind na Christus – ons “Weg en Waarheid en Lewe.” Hierdie waarheid is die waarheid aangaande Jesus Christus en die verlossing wat Hy bewerk het deur Sy offer aan die kruis – die waarheid van die evangelie. Die verdwaalde gelowige het iemand nodig wat vir God ken en die pad terug na God toe ken, die pad terug na ‘n kerk toe waar die Woord as suiwer waarheid verkondig word.


Maar dit is nie so maklik nie Jakobus! Die mens oordeel self wat vir hom waarheid is of nie. Daarom sê mense maklik dat wat vir die een waarheid is, hoef nie noodwendig vir iemand anders ook waarheid te wees nie. Die beoordeling van waarheid is in die mens met sy sondedeurdrenkte verstand geleë. Die subjektiewe waarheid is waaraan die mense van die een en twintigste eeu graag vashou.


Die Here leer ons in sy Woord egter anders. Die waarheid is die waarheid van God en dit is buite die mens. Dit is waarheid, nie omdat die mens so oordeel nie, maar omdat die Here so sê. Wie hierdie absolute geestelike waarheid glo, sal gered word, maar wie dit nie glo nie, is vervloek. So skryf Paulus aan die Galasiërs wanneer hy sê: “As iemand julle ʼn evangelie verkondig wat in stryd is met die evangelie wat julle ontvang het – die vloek van God sal hom tref!” (Gal 1:9).


Ons almal weet dit is net die Here wat aan iemand die gawe van bekering kan gee. Net Hy kan iemand van die dood red en net Christus kan ʼn mens se menigte sondes met Sy bloed bedek. Hoe gaan ons die afgedwaalde “van sy dwaalweg terugbring, hom uit die dood red en maak dat ‘n menigte sondes vergewe word?” Die antwoord is eenvoudig: Ons kan dit nie doen nie, maar ons moet optree so asof ons kan. Met besorgdheid en ywer en met ‘n gees van sagmoedigheid, staan ons daardie lidmaat wat in geestelike nood is, by. Ons kan nie iemand bekeer nie, maar ons werk asof dit van ons afhang – saai die saadjie, God sal natgooi! Ons kan nie iemand van die dood red nie, maar ons is so ywerig asof daardie sondaar se ewige bestemming op ons skouers rus. Ons kan nie hulle sondes bedek nie, maar ons volg die voorbeeld van Christus wat dit wel kan doen. As lid van God se soek-en-reddingspan moet ons die Here se oproep gehoorsaam wees en die afgedwaalde gaan soek asof dit ons eie kind is wat vermis is.


“Laat wat jy doen, aan die Here oor, dan sal jou voornemens geluk” (Spr 16:3)


Gebed: Hemelse Vader, U dring ons om meer om te gee vir mekaar. U weet ook hoe moeilik dit is om medegelowiges wat die waarheid van die evangelie byster geraak het, tot ander insigte te bring. Dankie dat ons dit nie alleen hoef te doen nie maar dat ons met ons versoeke om hulp na U toe kan vlug. Amen.


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page