top of page

E-Kerk Gedagte vir Vandag


Hoe dikwels ervaar jy: “ek kan hierdie situasie nie meer hanteer nie!”?

Moenie skuldig voel as jy so dink nie. Jy is nie die enigste wat al só gevoel het nie. Dit gebeur waarskynlik met alle mense en veral as jy verantwoordelikheid moet neem.

1 Sam 30:1-6 beskrywe ’n onhanteerbare situasie. Dawid en sy 600 kollegas het vir die Here gaan veg. Met hulle terugkeer vind hulle elkeen die slegste van sleg. Soos in hulle geval, is ook Dawid se huis afgebrand, sy twee vroue met kinders is ontvoer. Sy kollegas het almal teen hom gedraai. Hulle sien hom as die oorsaak van hulle grootste verlies en skade. Hulle wil hom nou vermoor. Dis ’n uiters onhanteerbare situasie. Wat nou gemaak?

Dan staan daar die mooi woorde: “maar Dawid het homself versterk in die Here sy God.” (OAV)

1) Hoe versterk ’n mens jou in die Here?

Jy versterk jou nie in die Here deur impulsief op te tree nie. Stap nommer een: kyk eers weg van jou situasie en kyk eers na God. Jy herinner jouself hoe jy Hom leer ken het in die Bybel en in jou eie geskiedenis. Dawid demonstreer aan ons hoe om dit te doen.

Hy kon onthou toe hy voor Goliat gestaan het en die Here hom gehelp het waar hyself nie kon nie.

Hierdie proses word genoem, om “op die Here te wag.” Om op die Here te wag, beteken:-

- Jy kyk heel eerste weg van jouself, jou krisis-situasie. - Kyk na Hom. Hiervoor gee jy tyd. Dit kan ’n paar sekondes of langer neem. - Jy vul jouself met Wie God is en Wat Hy al gedoen het. Hoe beter jy God in die Bybel en in jou eie lewensverhaal leer ken het, hoe helderder word jou blik op God.

2) Hoe weet jy jy is nou in die Here versterk?

Jy sien nou kans vir die omstandighede waarin jy is. Jou situasie het nie verander nie, maar jy het verander. Vantevore het jy nie daarvoor kans gesien nie. Nou sien jy wel daarvoor kans. Dis die verskil. Jy besef nou jy hoef dit nie meer alleen te hanteer nie. Jy hanteer dit saam met die Vader. Jy sien nou kans vir die “hoë muur” voor jou, want met God spring jy daaroor. Die vyand is nog steeds voor jou, maar met die Here loop jy ’n bende storm. Die verskil is, nou en saam met God sien jy vir die onhanteerbare situasie kans.

3) Indien jy nou in die Here versterk is, wat doen jy dan?

Jy vra vir die Here wat is Sy oplossing vir hierdie situasie of nood waarin jy is. Hy het Hom daaraan verbind om die regte oplossing wel te gee. Die Bybel is vol van beloftes hieroor.

Met ander woorde, jy en ek doen wat Dawid gedoen het, “8 En Dawid het die Here geraadpleeg en gesê: Sal ek hierdie bende agternajaag? Sal ek dit inhaal?”

4) Wat gebeur volgende?

Twee dinge gebeur en dit gaan altyd hand aan hand. Die Here gee ’n oplossing en ’n waarborg vir suksesvolle optrede. “En Hy sê vir hom: Agtervolg, want jy sal sekerlik inhaal en sekerlik uitred.”

Die vraag bly: Hoe hanteer jy moeilike situasies?

Gebed “Heilige Gees, help my om daagliks die Vader, die Here Jesus en U beter te vertrou en meer na U op te kyk. Amen”

Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page