top of page

E-Kerk Gedagte vir Vandag


Matteus 28:5-7 “Toe sê die engel vir die vroue: “Julle moet nie bang wees nie. Ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, want Hy is uit die dood opgewek, soos Hy gesê het. Kom nader en kyk: daar is die plek waar Hy gelê het. Gaan gou en sê vir sy dissipels: ‘Hy is uit die dood opgewek, en Hy gaan julle vooruit na Galilea toe. Daar sal julle Hom sien.”

Leef jy regtig met hoop en vreugde?

Baie vind geen vreugde in die lewe nie, ander vind baie vreugde daarin. Vir baie mense is dit net nie meer die moeite werd om te leef nie, alles lyk so sinloos en waardeloos. Ander omarm die lewe met vreugde en hulle ervaar dit as die moeite werd. Ons het die afgelope Sondag gepraat oor ons gesindheid teenoor die lewe, veral as negatiewe dinge oor ons pad kom. Ons kan na die voorbeeld van die Emmausgangers vanoggend kyk:

Die Emmausgangers is onderweg huis toe. Hulle is hooploos. Hulle is diep teleurgesteld. Hulle het soveel van Jesus verwag. Hy het vir hulle die simbool van hoop geword. Hy was die rede waarom hulle hoop vir die toekoms gehad het. Hy was die rede waarom hulle hoop vir Israel en vir hulleself gehad het. Maar nou is Hy dood en saam daarmee is hulle hoop dood!

Die rede vir hulle wanhoop? Hulle het nog nie die wonderwerk van die oop graf geken nie.

Die wonderwerk van die oop graf vind ons opgeteken in Matteus 28:1-10; Markus 16:1-8; Lukas 24:1-12 en Johannes 20:1-10. Gaan lees en bedink ten minste een van hierdie tekste.

As ons besef wat het werklik by die oor graf gebeur, dan kom ons agter ons hoop is nie gevestig in hierdie lewe nie. ’n Gelowige kind van die Here leef nie net vandag nie, ons leef van nou af tot in alle ewigheid. Daar is baie mooi in die lewe. Hiervoor kan ons die Vader net nooit genoeg dankbaar wees nie. Laat ons die mooi van die lewe geniet en waardeer solank as wat ons kan. Saam met die mooi is daar ook die pyn, die hartseer en die lelik. Dis jou keuse of jy daarmee saam met hoop en vreugde wil leef.

Wat het presies by die oop graf gebeur?

Jesus die mens is deur die Vader uit die dood opgewek. Uit Homself kon Hy nie as mens weer lewend word nie, hierdie verstommende wonderwerk is deur God die Vader bewerk.

Om die detail te lees [soos die vier evangeliste te beskryf] is sielsverheffend en geloofsversterkend. Ons kan dit net nie genoeg lees en herlees nie!

Wat is die boodskap van die oop graf?

Die boodskap van die oop graf is vir elke mens op aarde lotsbepalend. Sou Jesus nie uit die dood opgestaan het nie, dan sou die Christelike geloof tevergeefs gewees het en Sy kruisdood waardeloos!

Die opstanding van Jesus Christus is om die volgende redes belangrik: Sy opstanding waarborg dat die dood doodgemaak en vernietig is.

Hoe raak die wonderwerk van die oop graf jou direk en persoonlik?

Die sorge van die lewe word in ’n ander lig gesien wanneer ons oë gevestig is op die groter prentjie, ons ewige lewe saam met God. Jou lewe hier op aarde is maar ’n asemteug in terme van die ewigheid. Daarom moet/kan en wil ons ons tyd op aarde tot die beste van ons vermoë gebruik vir God se koninkrykswerk en wat vir Hom belangrik is.

Gebed:

“Heilige Gees, help my om met vreugde en hoop vir Christus te leef en te sterf. In Jesus naam. Amen.”

Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page