top of page

E-Kerk - Gedagte vir Vandag


Gevaarpunt 11 : Uitbuiting (2)


Jak 5:1-3 – “En nou, julle rykaards, kerm en kla oor al die swaar wat oor julle gaan kom. Julle rykdom sal tot niet gaan en julle klere sal deur motte opgevreet word, julle goud en silwer sal verroes. Die roes sal teen julle getuig en aan julle vreet soos ‘n vuur. Julle maak skatte bymekaar, en dit terwyl dit die laaste dae is.”


Vergelyk ook Matt 6:21 – “Waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees.”


Die Heilige Gees lei ons Christene om fyngevoelig te wees om te kan onderskei tussen keuses wat ons maak. Baie Christene beweer dat God eerste in hul lewe is – die eerste keuse. Maar is dit? Wanneer Jakobus hier verwys na die gesindheid hoe mense hul materiële vermoëns hanteer, verskuif die prioriteit effens. Wat ons beweer en doen is twee verskillende dinge.


Sondae is dit gewoonlik maklik om oor Christelike onderwerpe te praat en te dink, want dit is dan “God se dag”. Wanneer die kerkbaadjie egter uitgetrek word, soms direk na die kerkdiens, verander dit egter. Dan word gesprekke, houdings, waardes en tyd gespandeer oor dinge van die wêreld want ‘n “mens kan darem nie altyd nét oor God en die Bybel” praat nie.


Verbasend hoeveel tyd gespandeer word aan kletspraatjies en geld bestee word aan wêreldsdinge, teenoor dit wat ewigheidswaarde het. Dit is vir baie mense, kerkmense, maklik om ure te verwyl met praatjies oor allerlei onderwerpe maar hulle vind dit moeilik om ‘n paar minute oor hul verhouding met God te bespreek of om van hul Verlosser te vertel. Om ‘n uur op ‘n Sondag af te staan vir kerkdinge is darem net te veel gevra. Daar moet darem in ag geneem word dat ons hard werk in die week en daarom nodig het om so bietjie te rus, daarom het God die rusdag geskep!


Dit is vir baie onmoontlik om vroeër op te staan om tyd met God deur te bring maar wanneer dit oor hul sport byvoorbeeld gaan, is hulle gewillig om voor dagbreek hulself daaraan te wy. Wanneer dit by die begroting kom, word die dankbaarheidsoffer aan God, heel onder bygevoeg. Indien die begroting nie sou klop nie, word daardie bydrae summier verwyder want die God van liefde, sal darem nie my bates kom opskryf nie.


Dan is daar die groep wie se gewoonte is om te koop “just to be like the Jones’s.” Hulle raak so besig om bymekaar te maak en te vergelyk, dat daar nie tyd vir God is nie. Hulle is altyd net té besig met ander dinge, as om saam met die timmerman se Seun te stap. ‘n Ander stelling is natuurlik: “Ek wil dit hê! Ek het my hart daarop gesit en ek sal nie rus voor ek dit gekry het nie – dit “vreet soos ‘n vuur”.


Dit waaraan ons die meeste waarde heg, die meeste tyd en geld aan spandeer, is wat baie mense as ‘n skat bewaar. Hierdie uitgangspunt bevestig Jesus se woorde: “Waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees.” Solank hierdie aardse skat van selfverryking en/of eiebelang nie in die pad van die ewige skat staan nie!


“Besittings is soos seewater, hoe meer jy daarvan drink hoe dorser word jy” (A. Schopenhauer).


Gebed: O Here, die vreugde wat ‘n lewe in verhouding met U bied, is so anders as dié wat die wêreld uitdeel. Daar is so baie wat in leegheid leef en wat dink dat aardse skatte hul lewe sal vul. Skud hulle leeg van die leë dinge. Dankie dat U ons verlange na U blywend bevredig en ons honger harte vul. Dankie dat U ons laat drink by fonteine wat lewenswater gee waar ons nooit weer dors sal kry nie. Amen.Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page