top of page

E-Kerk - Gedagte vir Vandag


Moet nooit tou opgooi nie (6)


Luk 18:1-8 – “Jesus het vir hulle ‘n gelykenis vertel om duidelik te maak dat ‘n mens altyd moet aanhou bid sonder om moedeloos te word. Hy het gesê ......”


Vergelyk ook Ps 17:6 – “Ek roep U aan, want U sal my antwoord, my God.”


Hierdie weduwee kon net sekere tye van die dag by die regter uitkom, naamlik bedags wanneer hy op kantoor is. Ons God werk nie volgens kantoorure nie. Ons sal nooit by God se troonsaal in die hemel kom met ons gebed, net om te vind dat die Here vir die dag verlof geneem het nie. Ons kan enige tyd van die dag of nag tot Hom roep en weet Hy hoor ons. Ons aanhoudende gebid en vra oor dieselfde ding is nie irriterend of lastig vir die Here nie. Inteendeel, die Here vind juis vreugde daarin dat sy kinders aanhoudend tot Hom nader in gebed. Hy wil ons hóór praat met Hom. Hy wil hê ons moet aanhoudend vra, want daardeur word ek en jy seker dat ons van God afhanklik is en bly.


Is dit nie maar hoe ‘n goeie verhouding werk nie? Vriende gesels baie met mekaar en ouers gesels baie met hul kinders en andersom. Ons ken nie net vir God nie maar het ‘n liefdesverhouding met Hom en wanneer jy Iemand lief het, gesels jy baie met Hom. Iemand wat nooit bid nie kan baie van God weet, maar net ‘n biddende mens kan die lewende God persoonlik ken – en daar is ‘n wesenlike verskil tussen weet en ken! Ons moet gebed van God se kant af ook sien. Ons bid want God geniet ons lof – “Lof is die offer wat jy aan God moet bring. Betaal jou geloftes aan die Allerhoogste. Roep My aan in die dag van benoudheid: Ek sal jou uithelp en jy sal My eer” (Ps 50:14). Gebed is vir God om te geniet en vir ons om God te geniet, elke oomblik van elke dag, 24/7!


In enige volwasse verhouding is daar ‘n tyd vir gee en ‘n tyd vir ontvang, ‘n tyd vir praat en ‘n tyd vir luister. Dieselfde met gebed. Gebed is nie ‘n middel om God te probeer manipuleer om te kry wat ons wil hê nie. Dit is eerder om ons tot beskikking van God te stel sodat Sy doel met die wêreld bereik kan word. Dit is om kruisdraende donkies te wees, om Sy wil te dóén – “Moet daarom nie onverstandig optree nie, maar probeer te wete kom wat die Here wil dat julle moet doen” (Ef 5:17), en dóén dit dan!


“Maar dit help nie dat ek bid nie, God luister nie na my nie. Hy het nog nooit een van my gebede verhoor nie.” Klink dit bekend? Gebedsverhoring is nie iets goedkoops nie. Dit is om God te prys en gaan nie oor die mens se selfverheffing en geestelike hoogmoed nie. Dawid laat ons God ken as die “Hoorder van die gebed – geloftes moet betaal word aan U wat die gebed verhoor” (Ps 65:3). Jesus sê ons “moet altyd aanhou bid sonder om moedeloos te word.” Ons moet net geduldig wees. Gebede word soms anders vervul as wat ons dit in ons kortsigtigheid verwag het en dit word ook beantwoord in God se tyd. God se tyd is nie horlosietyd nie, dit is ewigheidstyd! Die verskil is egter dat die gelowige aanhou om te bid terwyl die onverskillige, besluit dit is nie die moeite werd om te bid nie.


Gebed vra volkome vertroue op God. Sy vermoë om op die swakste gebed – ons eie opinie – wonderlik te antwoord, is onbeperk. (Terloops, daar bestaan nie by God ‘n swak gebed nie.) Maar dan moet ons Hom ten volle vertrou en weet dat Hy in staat is om te doen wat Hy belowe (Rom 4:21). “Voor hulle nog roep, sal Ek antwoord, terwyl hulle nog praat, sal Ek hulle gebed verhoor” (Jes 65:24). “Bid altyd, sonder om moedeloos te word!”


“Daar is maar een manier om vrees te oorkom, en dit is om die dinge wat jou bangmaak in gebed vir Jesus te noem en dit saam met Hom in die oë te kyk” (Polycarpus).


Gebed: Ons Vader, dankie dat ons U kan loof as die Almagtige Hoorder van ons gebede. Dankie dat U enige taal verstaan. Dankie dat U altyd beskikbaar is want dit was nog nooit nodig om met ‘n antwoordmasjien, “voicemail” of selfs U “sekretaresse” te praat nie. Daar was ook nog nooit ‘n besettoon tydens ons “oproepe” nie. Dankie ook dat ons nog nooit ‘n rekening van U ontvang het vir al die “oproepe” nie. U weet eintlik wat ons nodig het nog voordat ons U vra maar dankie vir die genade dat ons nogtans kan vra en weet dat U op U tyd en volgens U wil sal antwoord. Dankie o Gees dat U ons stamelende en stotterende woorde vorm tot hemeltaal. Amen.Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page