top of page

E-Kerk - Gedagte vir Vandag


ANTWOORD OP DIE WOORD


Gevaarpunt 3 : Reaksie op die woord - Verstopte Ore (2)


Jak 1:21 – “Daarom moet julle al die sedelike vuilheid en ongeregtigheid opruim wat so welig tier, en ootmoedig die woord aanneem wat God in julle geplant het, want dié woord kan julle red.”


Vergelyk ook Jeremia 31:33-34 – “Dit is die verbond wat Ek in die toekoms met Israel sal sluit, sé die Here: Ek sal my woord op hulle harte skryf en dit in hulle gedagte vaslê. Ek sal hulle God wees en hulle sal My volk wees. ‘n Man sal nie meer vir sy buurman of vir sy broer voorhou: ‘Jy moet die Here dien’ nie, want almal sal My dien, klein en groot, sê die Here.”


Jakobus het Saterdag ‘n vermaning uitgestuur aan sy lesers: woede en toorn is verkeerd. Dit maak dat ons vuil word en veroorsaak boosheid in ons. Die “vuilheid” is ‘n toestand van besmetting en onreinheid wat lei na verdere sonde. Die boosheid “vloei” soos ‘n beker wat oorloop en dan word dit van buitekant af sigbaar. Dit is nie wat God van Sy kinders verwag nie!


Is ons die mens wat God wil hê ons moet wees? Jakobus se raad is dat ons van die “sedelike vuilheid en ongeregtigheid” moet afstand doen – dit “opruim.” Maar hoe kan ons dit wegplaas van ons af? Sy antwoord is eenvoudig: “Neem die woord ootmoedig aan wat God in ons geplant het, want dié woord kan ons red.”


Die Heilige Gees werk nie met geweld nie, Hy vermaan en berispe. Die ingeplante woord “groei” binne ons en bewerk dus ‘n lewensverandering. Hierdie “ingeplante woord” moet kans kry om wortel te skiet. Wanneer ons dus gou kwaad word, verstop ons ore en is God se woord weg voor dit kon wortel skiet. Die woord word dan deur “onkruid” verstik. Dit is daarom nodig om die grond van ons harte skoon te skoffel sodat “al die sedelike vuilheid en ongeregtigheid wat so welig tier,” plek kan maak vir ‘n nuwe inplanting in die hart wat ons herskep en “kan red.”


“Toe daar eers woede in Kain se hart was, was moord nie ver weg nie” (Matthew Henry).


Gebed: Gewer van alle goeie gawes. Van U kom die stem van ons gewetes en om die goeie te doen uit dankbaarheid. Herskep ons sodat ons U vreugde en vrede kan uitstort aan ander. Amen.


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page