top of page

E-Kerk - Gedagte vir Vandag


HOOR EN DOEN (1)


Matt 7:21-23 – “Nie elkeen wat vir My sê: ‘Here, Here,’ sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie, maar net hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Baie sal daardie dag vir My sê: ‘Here, Here, het ons dan nie in u Naam gepreek nie, deur u Naam duiwels uitgedryf en deur u Naam baie wonders gedoen nie?’ Dan sal Ek openlik vir hulle sê: Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van My af, julle wat die wet van God oortree.”


Na aanleiding van Jesus se waarskuwing teen vals profete, kan ons in ‘n mate dalk voel en miskien ook glo, dat daardie waarskuwing gelukkig nie op ons van toepassing is nie. Dit is dalk net waar ons die fout kan maak. Hoekom? In die evangelie van Matteus, spreek net die dissipels vir Jesus as Here aan, nie buitestaanders nie. “Here” is dus ‘n kerklike term wat deur kerkmense gebruik word. Jesus begin hierdie gedeelte om gevolglik met ons, kerkmense – Sy dissipels, te praat. Jesus se waarskuwing is met ander woorde, tot ons ook gerig: “Nie elkeen wat vir My sê: ‘Here, Here,’ sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie, maar net hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is!"


Wil Matteus hiermee sê dat gemeentelede by die eindoordeel sal hoor dat Jesus hulle dalk kan wegstuur! Dit is vreesaanjaend! Die kriterium vir toelating tot die hemel, is volgens hierdie inleidende woorde van Jesus, nie net woorde nie maar dade ook. Is geloof in Jesus Christus dan nie genoeg vir toelating nie? Beweer Matteus hier dat ons ons verlossing moet verdien? Nee, Matteus wil hier verduidelik dat Jesus nie net gewaarsku het teen vals profete nie, maar vals dissipels ook – die sogenaamde dissipels wat hul self bedrieg. Sjoe, dit tref die mees geestelike sensitiewe siel met vrees! Jesus wil hier vir ons vra om onsself te ondersoek of ons werklik gelowiges van Hom is. Jesus neem ons direk vanaf Sy Bergpreek na die finale oordeelsdag – die dag wanneer almal voor die Regterstoel sal moet verskyn en sal moet antwoord op die vraag: “Het ek die wil van God gedoen?”


Net soos die skrifgeleerdes en Fariseërs, het die vals profete volgelinge produseer wat hul foutiewe prediking geglo het en steeds glo, mense wat baie vroom en godsdienstig voorkom, maar nie Goddelik in hul optrede is nie –“They talk the talk but don’t walk the walk.” Daar is dus geen werklike persoonlike verhouding met Jesus nie. Die werklike verhouding tussen Jesus en ons is een van geloof, vertroue en gehoorsaamheid. “Oor wie anders as dié wat ongehoorsaam was, het Hy ‘n eed afgelê dat hulle nie in sy rus sou ingaan nie? Ons sien dus dat hulle as gevolg van hulle ongeloof nie in Sy rus kon ingaan nie” (Heb 3:18-19).


Ons moet egter onthou dat Jesus steeds besig is met Sy Bergpreek en in die konteks van die hele Bergpreek, roep Jesus ons op tot dade, dade wat in geloof gegiet is! Heel aan die begin van Sy Bergpreek het Jesus ons gewaarsku dat ons “getrouheid aan die wet meer moet inhou as dié van die skrifgeleerdes en Fariseërs, anders sal ons nooit in die koninkryk van die hemel ingaan nie” (Matt 5:20). Dit word hier getoets in perspektief met die finale oordeel. Die dissipels wat Jesus se leringe oor die wet en die dade van geregtigheid van die koninkryk, ignoreer het, gaan geskok wees met Jesus se woorde: “Dan sal Ek openlik vir hulle sê: Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van My af, julle wat die wet van God oortree het.”


“So often we confess God with our lips and deny Him with our lives. Faith without practice is a contradiction in terms, and love without obedience is an impossibility” (William Barclay)


Gebed: Here, ons kry koue rillings wanneer ons U woorde aanhoor dat ons dalk toegang tot die hemel kan mis. Die grootste rede hiervoor is omdat ons lewe nie altyd in ooreenstemming is met U wil nie. Ja, ons besef dat ons die regte dinge probeer sê en selfs doen maar daagliks steeds voortgaan om te sondig. Dankie dat ons uit genade gered is. Help ons om ons geloof in dade om te sit, om U wil uit dankbaarheid, ons wil te maak. Amen.


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page