top of page

E-Kerk - Gedagte vir Vandag


VERGELDING


Matt 5:38-42 – “Julle het gehoor dat daar gesê is: ......... “ Maar Ek sê vir julle: ........”

Vergelyk ook 1 Pet 3:9 – “Moenie kwaad met kwaad vergeld of belediging met belediging nie. Inteendeel, antwoord met ‘n seënwens, want daartoe is julle geroep, sodat julle die seën van God kan verkry.”


Dit is nou al bekend van die skrifgeleerdes en Fariseërs om die wet aan te pas en hier het hulle weer ‘n paar “formules” bygevoeg. Hulle verdraaiing van die wet het in Latyns as Lex Talionis – “Die Wet van Vergelding” – bekend gestaan. Die Jode van Jesus se aardsetyd het ongelukkig hierdie wet se oorspronklike bedoeling verdraai om by hulle voorkeure in te pas en om haat en minagting van ander, te veroorsaak. Die Lex Talionis was daar om seker te maak die straf regverdig die oortreding maar die Jode het dit in ‘n “pik jy my dan pik ek jou”, (tit for tat), konsep verander en gevolglik het dit hulle gelei na ‘n obsessie om oor enige klein oortreding, gelyk te breek.


Ons moet onthou dat Jesus besig is met Sy Bergpreek. Hy probeer nie om die wet wat Moses van God ontvang het, te verander of ‘n hoër standaard van etiese kodes by te voeg nie. Hy was ook nie téén die handhawing van die wet nie. Jesus korrigeer die skrifgeleerdes en Fariseërs se vals interpretasies en misbruik van God se heilige wet, soos vervat in Eksodus 20. Jesus kwoteer hulle nie direk nie maar verwys na hul verdraaiing en anderse interpretasie van die wet. Hulle was gedurig op die uitkyk vir mense wat die wet oortree het sodat die regmatige straf toegepas kon word. Jesus daarenteen wil eerder ‘n gesindheid van liefde vestig by Sy volgelinge.


Christus maak aan Sy volgelinge bekend dat Christene anders leef as die res van die wêreld. ‘n Reaksie om nie te vergeld of weerwraak te neem nie, demonstreer die geloof in God en Sy regverdigheid. Dit is nie nodig om self te vergeld nie want God beskerm Sy kinders op Sý tyd en Sý manier. Hy sal vergeld! Ons geloof in Christus en Sy oordeel, sal sorg dat ons nie van stryk gebring word wanneer ongegronde kritiek en ernstige aanvalle op ons geloods word nie.


Die voorbeelde wat Jesus hier gebruik is ‘n persoonlike konfrontasie tussen mens-tot-mens. Dit gebeur wanneer iemand anders op ons eer, ons tyd en ons geld aanspraak maak, waarop hy geen reg het nie. Dit gaan nie hier oor ons regte nie maar in watter gesindheid ons optree in sulke omstandighede. Dit gaan oor die kruisiging van die self – “Geseënd is julle wanneer die mense julle ter wille van My beledig en vervolg en valslik al wat sleg is van julle sê” (Matt 5:11).


Gebed: Barmhartige Vader, daar is soveel dinge wat ons sê en doen wat nie in U Vaderhart in pas nie. Ons aanraking na baie is liefdeloos, ons kontak met hulle so afsydig want ons is bang hulle betree ons privaatheid en veroorsaak konfrontasie. Daarom dank ons U Here Jesus dat U aan die kruis met al ons stukkendheid ‘n plan gemaak het sodat ons uit dankbaarheid in vergifnis mag lewe met ons naaste.

Amen.

Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page