top of page

E-Kerk - Gedagte vir Vandag


EEDSWERING – ‘n CHRISTEN PRAAT DIE WAARHEID


Matt 5:33-37 – “Verder het julle gehoor dat daar van die ou tyd af aan die mense gesê is: ‘Jy mag nie jou eed verbreek nie, en ‘n eed in die Naam van die Here moet jy nakom.’ Maar Ek sê vir julle: Moet glad nie ‘n eed aflê nie, ..........”

Vergelyk ook Matt 23:16-22 – “Ellende wag vir julle (skrifgeleerdes en Fariseërs), julle wat ander wil lei en self blind is. Julle sê: ‘As iemand by die tempel ‘n eed aflê.....”


Die skrifgeleerdes en Fariseërs het die kuns vervolmaak om sekere formuletjies, (hemel, aarde, Jerusalem of kop en soos genoem in Matt 23:16-22), by eedswering te voeg en daarmee die eed verswak en gevolglik, nie bindend, te verklaar. Dit is soortgelyk aan ‘n kind wat met gekruisde vingers agter die rug ‘n wit leuentjie vertel. Jesus stel egter die reëls reg – “Maar Ek sê vir julle:....” - Jesus verbied die gebruik van God se Naam in enige valse eedswering en selfs gebruik daarvan op ‘n ligsinnige manier. Dit is ‘n verdraaiing van die derde gebod.


Die ligsinnige en onnodige gebruik van God se Naam, (bv. Amerikaanse “Oh my God”), is om krag by 'n mens se eie swak verhaal te sit. Hy gebruik God se Naam om die leegheid van sy feite of gedagtes aan te vul. Só probeer hy dan om sy eie minderwaardigheid te bedek. Dit verraai maar net dat hy meer woorde as idees het, meer tong as brein is. Dit is satan se manier om te probeer om God van Sy troon af te stoot. Buitendien, die gewoonte om maklik te sweer – selfs al word dit opreg bedoel – word in elk geval deur hierdie uitspraak van Jesus veroordeel.


Ek wil graag my eie opinie op papier waag. Eedswering of eedaflegging word deesdae maklik gedagteloos en ligsinnig geneem. Ek wil nie veralgemeen nie, maar het eedswering in ons howe en inswering in spesifieke ampte, waar ookal, nie ‘n blote formaliteit geword nie, in plaas daarvan dat mense besef dat hulle God as getuie inroep? Word erns gemaak met beloftes (eedswering) tydens Belydenis van Geloofaflegging, doop van kinders, bevestiging in ‘n amp asook kerkamp, huweliksbevestiging? Het dit nie maar net deel van ‘n ritueel geword nie?


Bedrog, korrupsie, meineed, skinderstories, oneerlikheid, halwe waarhede, wit leuens, beloftes- verbreking, is ongelukkig aan die orde van die dag en het feitlik deel van die mens se kultuur geword. Leuens het so deel van die mens se norm geword dat hulle nie eers meer besef hulle tree verkeerd op nie. Hulle glo selfs hulle leuens is die waarheid.


Jesus wil dat ons die waarheid praat. Hy wil hê ons moet op ons woord geneem kan word. Jesus wil ons as eerlike mense deel maak van God se huisgesin. Omdat Hy sy Naam aan ons bekend gemaak het, kan ons Hom ken, Sy Naam aanroep, bely en prys.


Gebed: Here, maak ons woorde en dade vry van oneerlikheid en onopregtheid. Laat ons die waarheid praat met mekaar. Moenie dat ons vals ede aflê nie want ons weet U haat dit (Sag 8:16-17). Amen.


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page