top of page

E-Kerk - Gedagte vir Vandag


Matt 5:8 – “Geseënd is dié wat rein van hart is, want hulle sal God sien.”

Vergelyk ook Jak 4:8 – “Nader tot God en Hy sal tot julle nader. Was julle hande, sondaars, en reinig julle harte, huigelaars.”


Die mens met ‘n rein hart begeer daagliks om volgens God se wil te leef maar worstel met sy sondige natuur. Hy neem dalk elke dag sy kruis op (Luk 9:23) maar maak nooit vrede met sonde nie.


Ons kan nie ‘n dubbele lewe ly nie. Ons kan nie God behaag en terselfdertyd die behoeftes van die wêreld bevredig nie. “Dit gaan goed met die mens wat God se verordeninge gehoorsaam, dié wat met hulle hele hart Sy wil doen” (Ps 119:2). God gee om vir ‘n gebreekte hart maar nie vir ‘n verdeelde hart nie. ‘n Rein hart is nie ‘n besmette hart nie. Die mens se binneste is die oorsprong van God se genade. So ‘n persoon hoef nie voor te gee vir iemand wie hy nie is nie. En dit is ‘n onafgebroke lewenstaak, ‘n aspek van progressiewe heiligmaking. Dit kan net behou word deur verootmoediging, sonde te bely en die Gees toe te laat om leiding te neem.


Ons kan slegs ons harte rein hou deur “tot God te nader.” Ons behoort gedurig ons harte en ons handelinge deur God se Woord te ondersoek. Hoe meer ons onsself besig hou met God en Sy Woord, hoe meer word ons harte vernuwe. Ons hou op om te lewe soos ons vroeër gelewe het en breek met die sondige ou mens wat deur sondige begeertes verteer word en ons lewe as nuwe mense (Ef 4:22-23) “want die Woord van God is lewendig en kragtig. Dit beoordeel die bedoelings en gedagtes van die hart” (Heb 4:12). Net God se Woord kan deurdring tot hierdie onaantasbare gebied op ‘n dinamiese en kritiese manier, hier in die radikale binneste van menslike kern waar God se Woord werk.


Selfs Dawid, ‘n man na God se hart, was so begaan oor sy toestand teenoor God en het besef dat sy eie ondersoek bedrieglik en feilbaar is, dat hy God gevra het om dit te ondersoek en te behandel met die regte “medisyne.” Hy het feitlik God gesmeek: “Skep vir my ‘n rein hart, o God, vernuwe my gees en maak my standvastig.” (Ps 51:8-12)


Gebed: Hemelse Vader, saam met Dawid wil ons vandag vra dat U ons harte sal deurgrond. Ondersoek ons en kyk of ons nie op die verkeerde pad is nie. Lei ons asseblief op die beproefde pad (Ps 139:23-24). Skep vir ons ‘n rein hart, o God, vernuwe ons gees en maak ons standvastig.” (Ps 51:12)

Amen.


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page