top of page

E-Kerk - Gedagte vir die Dag


Matt 5:4“ Geseënd is die wat treur...”

Vergelyk ook Ps 77:7-11“As ek so in die nag lê en terugdink en peins, vra ek my af.....”

Iemand het eendag gesê: “Die kerk is nie ‘n museum vir die heiliges nie, dit is ‘n hospitaal vir sondaars.” Daarom kan ons met vrymoedigheid ons hartseer en sondes na God toe neem.

Al wat dit beteken, is ‘n gesprek met God. Veral wanneer ons “so in die nag lê en terugdink en peins," is dit ideaal om aan Hom te erken ons is verkoop aan die sonde. Dit laat ons treur en ons maak beloftes aan onsself om dit nie weer te doen nie.

Ons voel terneergedruk daaroor. Dit is asof ons krampagtig bly vasklou aan ‘n “gunstelingsonde” en ons weet Paulus het ons gewaarsku dat die dood die loon van die sonde is. Maar dankie tog, Jesus het ons uit hierdie betreurenswaardige posisisie kom verlos voor betaaldag aanbreek!!!

Ons besef natuurlik dat wanneer ons ons sondes bely, die hartseer en pyn daaroor nie eensklaps verdwyn nie. Maar omdat ons afhanklik van God is, het ons immers ons sonde wat ons laat treur, by die regte adres afgelaai.

Nou kan ons weer vreugde vind want ons sondebelydenis beteken ‘n nuwe lewe. Dít is nie wat ek sê nie, Johannes sê: “Maar as ons ons sondes bely – Hy is getrou en regverdig. Hy vergewe ons ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid.” (1 Joh 1:9.)

Gebed: Hemelse Vader, dankie dat U anders is as ons sondige mense. Dankie dat U anders praat en dink en ons nie verder verwyt oor ons ellende, of net antwoord dat iemand anders ‘n swaarder las as ons het nie. Nee, U neem al ons laste wat ons laat treur, onvoorwaardelik met liefde weg. Dankie dat U ons nie uitwis oor ons moedswillige sondes nie, maar ons eerder vertroos omdat U nuut begin – U maak óns nuut.

Amen.

Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page