top of page

Gedagte vir Vandag

Donderdag, 1 Junie 2023

Koos Espach


Eerste sendingreis: Barnabas en Saulus word uitgestuur (29)

Paulus en Barnabas in Antiogië in Pisidië (14)


Vertrou op die genade van God


Hand. 13:42-43 – “Terwyl hulle die sinagoge verlaat, het die mense vir Paulus en Barnabas gevra om hulle die volgende sabbatdag meer van hierdie dinge te vertel. 43 Nadat die sinagoge uit was, het baie van die Jode en van die mense wat vantevore uit die heidendom tot die Jodedom oorgegaan het, saam met Paulus en Barnabas gegaan. Dié het met hulle gepraat en hulle aangemoedig om op die genade van God te bly vertrou.”


Vergelyk ook 2 Kor. 12:8-9 – “Drie maal het ek die Here gebid dat (die doring in my vlees) van my af weggeneem moet word. 9 Sy antwoord was: ‘My genade is vir jou genoeg. My krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is.’ Daarom sal ek baie liewer oor my swakhede roem, sodat die krag van Christus my beskutting kan wees.”


Die aanvanklike ontvangs van Paulus se prediking is positief. Daar word nie gesê watter indruk sy prediking gemaak het nie, maar uit wat volg, is dit duidelik dat dit groot gewees het. Dat Barnabas se naam steeds genoem word, beteken moontlik dat hy ook in ’n gesprek hieroor betrokke was, hoewel Paulus duidelik die hoofspreker is. Toe hulle die sinagoge verlaat, het die mense hulle gevra om hulle die volgende sabbatdag meer van hierdie dinge te vertel en baie van die Jode en godvresendes het saam met hulle gegaan.

Na die getuienis op die eerste Sabbatdag, volg ’n week van gesprekvoering. Paulus en Barnabas gaan voort om mense aan te moedig om op die genade van God te vertrou terwyl die hoorders die geleentheid kry om oor die boodskap na te dink. Dit verhoog mense se verwagting en stel hulle in staat om sinvol op die getuienis te reageer. Vertrou ons op God se genade en hoe reageer ons daarop? Ontvang ons te veel, of te min, of dalk genoeg?


Charles Spurgeon vertel dat hy een aand huistoe gery het na ‘n uitputtende dag. Hy was uiters terneergedruk en het gedink aan Paulus se “doring in die vlees en God gevra het om dit te verwyder.” Charles het aan homself gedink as iemand wat met sy terneergedruktheid en moegheid besig is om ‘n hoë berg uit te klim en gewonder, wat sou gebeur as hy al die suurstof in die atmosfeer sou opgebruik, voordat hy die spits bereik het? God het hom geantwoord: “Haal maar diep en vrylik asem, mens, en maak jou longe behoorlik vol. My atmosfeer is vir jou voldoende.”


Net soos Paulus en Charles Spurgeon, voel ons dikwels dat die genade wat ons van God ontvang, te min is. Veral wanneer ‘n krisis, “’n doring in die vlees” word, is ons geneig om God te vra om môre se genade ook te gee. Maar ... “Sy antwoord was: ‘My genade is vir jou genoeg. My krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is.” Dit is hoe God vir Paulus lei en bekwaam maak om te dien. Ons mag ook dalk dink dat ons nie genoeg genade ontvang nie, veral wanneer ons die tragiese en treurige kant van ons aardse lewe aanskou, om saam te “oordeel” wanneer ons die verregaande onregverdigheid van mense bespreek, wat baat vind uit korrupsie, en daarmee wegkom. Die gevoel diep in ons wese is dat ons wat probeer om regverdig te leef, nie genoeg genade ontvang nie want in vergelyking met die onregverdiges, het ons eintlik niks.


Maar dan kom God en verseker ons, “My genade is vir jou genoeg.” Dit is alles wat ons nodig het. God gee in ons gelowiges in Christus, se gebede nie net iets nie, Hy het Homself klaar gegee! Maar Here, met respek, Ú genoeg is nie mý genoeg nie. Dan antwoord God keer op keer: “My kind, My krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is. Jou krag lê nie in jou eie vermoëns nie, maar in My vermoë.” God se krag kom juis tot volle werking wanneer ons nie vol is van onsself en staatmaak op ons eie vermoëns, nie.


God is soewerein en daarom lei Sy genade ons anders as wat onsself sou gekies het. Volgens ons het God se genade slegs waarde vir ons as dit aan sekere van óns vereistes en voorwaardes en versoeke voldoen. Is ons óóit daarmee tevrede? Nee! Daarom kan genade ook nie verdien word nie. Dit word uit liefde aan ons geskenk omdat ons in Jesus Christus glo. En as God vir Paulus sê: “My genade is vir jou genoeg ...”, dan moet Paulus verstaan dat sy geloof in Jesus Christus en die genade van God, sy lewe sal red!


En ons? “Deur die bloed van Sy Seun is ons verlos en is ons oortredinge vergewe kragtens die ryke genade van God wat Hy in al Sy wysheid en insig so oorvloedig aan ons geskenk het” (Ef. 1:7-8). Almal van ons het een of ander “doring in die vlees” waarvan ons baie graag sal wil ontslae raak, maar in die meeste gevalle sê God vir ons: “Nee, My genade is vir eers genoeg. Soos Paulus, kan ons vandag ook ervaar dat die verlossing en vryspraak wat ons kry op grond van ons geloof in Jesus Christus, maak dat alle “dorings” vir die wyle maar verdra kan word.


Indien God nie die “doring in jou vlees”, wil verwyder nie, maak Hom beslis nie minder God nie en ook nie minder Almagtig en wonderlik nie, inteendeel, as Hy dit doen, sal ons op ons eie krag staatmaak in plaas van op Sy genade. Ons het juis leed en lyding, swakheid en flaters in ons lewe nodig om oortuig te word dat “God se genade vir ons genoeg is!” Daarom kan ek en jy met volle vrymoedigheid en oorgawe vanuit God se ontferming, daaruit leef!


“Genade is nie iets wat ‘n mens by voorbaat het nie. Dit is die konkrete guns wat God telkens aan ons gee na die mate waarin ons dit nodig het” (Prof. Willie Jonker).


Gebed: Almagtige Vader, gee dat ek my wysheid en insig, altyd by U sal soek en dat ek die beperktheid van my eie krag sal besef. Here, gee dat ek sal roem in U krag wat juis tot volle werking kom wanneer ek swak is. Hou my afhanklik van U krag sodat ek diensbaar kan wees in U koninkryk en kan leef met volle vrymoedigheid en oorgawe vanuit U ontferming. Amen.

Comments


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page