top of page

Gedagte vir Vandag


JESUS SE EERSTE TOESPRAAK VOLGENS DIE EVANGELIE VAN MATTEUS : DIE BERGREDE!

(Matt. 5-7)


AFSLUITING VAN DIE BERGREDE – EGTHEID VAN DISSIPELSKAP IS OM DIE WOORDE VAN JESUS TE GEHOORSAAM EN TE DOEN! (VIERDE VERMANING).


DIE TWEE FONDAMENTE (8) – DIE ONGEHOORSAME HOORDER (3)!

(Luk. 6:47-49).


Matt. 7:26-27 – “En elkeen wat hierdie woorde van My hoor en nie daarvolgens handel nie, kan vergelyk word met ‘n dwaas wat sy huis op sand gebou het. Die stortreën het geval, vloedwaters het afgekom, winde het teen daardie huis gewaai en daaraan geruk, en die huis het ingestort en is heeltemal verwoes.”


Vergelyk ook Matt. 25:41 – “Dan sal die Koning vir dié aan Sy linkerkant sê: “Gaan weg van My af, julle vervloektes! Gaan na die ewige vuur wat vir die duiwel en sy engele voorberei is.”


Jesus vertel vervolgens wat die gevolge was van die huis wat op sand gebou is: “Die stortreën het geval, vloedwaters het afgekom, winde het teen daardie huis gewaai en daaraan geruk, en die huis het ingestort en is heeltemal verwoes.” Die dwaas is ongehoorsaam en gee maklik in tot versoekings, verwelk onder beproewings, “kan nie weerstand bied in die dag van onheil nie en kan nie die stryd tot die einde toe voer om staande op sy pos te bly nie” (Ef. 6:13b). Sonde is die oorsaak dat slegte dinge met mense gebeur, en dit hou aan gebeur totdat Jesus weer gaan kom en die trane sal afdroog en ‘n einde sal maak aan al die slegte dinge.


Hierdie aardse stryd van “storms” soos misdaad, gesinsprobleme, siekte, werkloosheid, armoede, stres en wat nog alles, eindig die dag van jou dood. Tot dan moet ons die stampe en stote aanvaar en sorg dat ons met Jesus se wederkoms, nie geweeg word en te lig bevind word nie. Dit is gewoonlik “dié wat hulle voor mense as goeie mense voordoen, wat deur mense as belangrik beskou word, is ‘n gruwel voor God want God ken hul harte.” (Luk. 16:15). Dit is diegene wat hulle huise op sand sonder ‘n fondament gebou het – van buite mooi vir ander, maar die hart is ‘n gruwel vir God – en die gevolge daarvan is dat hierdie mens (“huis”) met die sand as fondament, op die dag van finale oordeel, “heeltemal verwoes” word.


Mense is geneig om nie te dink aan die dood nie. Sommiges huiwer selfs om daaroor te praat want dit is volgens hulle negatief en swartgallig. Die lewe is ‘n lied en word ook so geleef asof dit vir ewig gaan aanhou. Soos ons gister gesê het, hulle ken net een seisoen – somer en sonskyn. Daar bestaan by hulle geen gietende reën of winde wat ruk nie. Ongelukkig is die storms van die lewe ‘n realiteit en kan ons nie elke storm in ons lewe systap nie.


Jesus waarsku ons hier wat die gevolge is van ongehoorsaamheid. Wat gaan gebeur wanneer Hy die koring van die kaf gaan skei en die skape van die bokke; “vir dié aan Sy linkerkant sê: Gaan weg van My af, julle vervloektes!” Sommige mense is nie honderd persent seker of hulle hemel toe gaan wanneer hulle die dag gaan sterf nie! Hulle is huiwerig en wonder wat hulle gaan antwoord wanneer God hulle sou vra hoekom Hy hulle in Sy hemel moet toelaat? Totdat ons by die Here aankom, moet ons seker maak dat Sy woorde ons enigste anker is, moet ons verhouding met Hom ‘n verhouding wees wat gebou is vir alle seisoene, en nie net vir mooiweersdae nie!


Om te sorg dat ons nie gestrand raak in die greep van storms wat ons lewens verspoel en ons aan die ewige dood oorlaat nie, is dit nodig om met alles wat ons in ons geloofslewe het, aan Jesus vashou en Sy waarskuwings ter harte neem, verskeie waarskuwings om die hel te vermy. Hy vertel ons van die “wye poort en breë pad” wat na die verderf lei (7:13); waarsku ons dat “elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, uitgekap en in die vuur gegooi word” (7:19); waarsku teen vals leraars en vals dissipels en sê: “Net hy wat die wil van My Vader doen, sal in die koninkryk van die hemel ingaan” (7:21); te luister na Jesus se verdoemende woorde: “Ek het julle nooit geken nie, gaan weg van My af, julle wat die wet van God oortree” (7:23) en die gevolge van die ongehoorsame bouer vermy want “die huis is heeltemal verwoes.”


Ai, ons arme mense. Ons arme sondaars skiet so ver tekort, maar ons is nou eenmaal so gemaak en so gelaat staan! Nee! Inteendeel, God het ons gemaak en Hy maak nie foute nie. Hy het ons ook nie so laat staan nie! Ons is gou om te sê: “God praat hard met ons.” Dit is onwaar! God het laaste by Golgota hard gepraat toe Hy sy liefde aan die wêreld uitgebasuin het. God skep nie ISIS, Boko Haram, vals leraars of moedig misdaad aan nie. God het nie korrupsie uitgedink nie – die mens bring dit oor homself! Dankie tog, ons is uit genade gered! En met hierdie “waarheid” maak ons die hele Bergpreek ongedaan????? Nie so maklik nie!!!


Net soos die ongehoorsame bouer dwaas is om nie aan die natuurelemente te dink nie, net so dwaas is diegene wat aan hulle karakter bou sonder geloof in Jesus Christus. Die goeie nuus is dat elkeen wat vasgryp aan Jesus in die geloof en bely dat Hy die Here is wat deur God uit die dood opgewek is, het ‘n veilige genade-roete na God toe – ‘n genaderit wat afgerond word met gehoorsaamheid, geloof en vertroue aan ‘n lewe vol goeie dankbaarheidswerke. Dan, en dan alleen het ons Rots raakgeboor en bou ons ‘n verhouding op daardie Ewige Rots wat ons onwankelbaar versterk, sodat nie eens die grootste storm ons “huis laat instort en heeltemal verwoes” nie.


“God het goed en kwaad binne ons mag geplaas en aan ons die vryheid van keuse gegee. Hy hou die onwillige nie terug nie, maar omvou die gewillige met Sy liefde”

(Johannes Chrusostomos).


Gebed: Here, ek honger en dors na geregtigtigheid. Ek vertrou en gló in U Jesus Christus. Ek wíl my kruis opneem en U volg. Ek wíl soos die verstandige man wees en my huis op rots bou, op U woorde wat soos rots is. Ek wéét wat die regte dinge is om te doen want U het ons geleer. Help my om dit te dóén ook Here want ek is tot alles in staat deur U wat my krag gee. Dankie God, dat U genade vir my genoeg is om my van die krag en nodige toewyding te voorsien om Jesus se woorde te doen, ‘n liefdesverhouding daarmee te bou, want dit is my hemelse fondament terwyl ek nog hier op aarde is. Amen.

Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page