top of page

E-Kerk : Gedagte vir Vandag


DIE VRUG VAN DIE VRYSPRAAK (3) – VOORAF-GENADE!


Rom. 5:5-8 – “Die hoop beskaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat Hy aan ons gegee het. Toe ons nog magteloos was, het Christus immers reeds op die bestemde tyd vir goddeloses gesterwe. ’n Mens gee tog nie sommer jou lewe prys nie, selfs nie eers vir ‘n regverdige nie. Ja tog, vir ‘n goeie mens sal iemand miskien nog die moed hê om te sterwe. Maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was.”


Vergelyk ook Ef. 1:4-5 – “So het God, nog voordat die wêreld geskep is, ons in Christus uitverkies om heilig en onberispelik voor Hom te wees. In Sy liefde het Hy ons, volgens sy genadige beskikking, toe ook al daarvoor bestem om deur Jesus Christus sy kinders te wees.”


Wat God gedoen het, is ‘n oortuigende bewys dat Hy ons nie in die steek sal laat nie. God het self die tyd uitgekies om Christus te laat sterf: “Toe ons nog magteloos was, het Christus immers reeds op die bestemde tyd vir goddeloses gesterwe.” By die bewerking van ons verlossing, is God deur niemand anders of enige faktore van buite beïnvloed vir Sy daad nie. God se liefde en genade is die enigste bron waaruit ons verlossing stem. “God bewys sy liefde vir ons juis hierin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was.” Hy het nie vir óns gesterf ómdat ons sondaars is nie, maar omdat ons óns is, sondaars wat Hy liefhet. Die bewys dat God ons so liefgehad het dat Hy sy enigste Seun vir ons gegee het ... (Joh. 3:16), word bevestig in die feit dat “God sy liefde in ons harte uitgestort het deur die Heilige Gees wat Hy aan ons gegee het.”


Iemand het gesê dat hierdie ‘vooraf-genade’ van God genoem kan word – ‘n genade wat ons “hoop nie beskaam nie”; ‘n genade wat ons geloof of ongeloof vooraf gaan; ‘n genade wat ons vroomheid, berou of gebrek aan berou, vooraf gaan; ‘n genade wat selfs ons gebede of biddeloosheid vooraf gaan! Deur God se genade mag ons lewenspad miskien met Jesus Christus kruis. Gedurende hierdie stukkie tyd tussen ons geboorte en sterwensdatum, beleef ons elkeen verskillende aanslae van die lewe, soet en suur, vreugde en swaarkry, en indien ons uit God se genade, dan vir Jesus kies, is ons ín Christus en deel van God se gesin.


Nog ‘n voorbeeld van ‘vooraf-genade’ is wanneer klein kindertjies gedoop word. Kindertjies word nie op grond van hulle geregtigheid of op grond van hulle geloof of hulle prestasies in die geloof, gedoop nie. Hulle word nie gedoop omdat hulle min sonde het nie of dat hulle eintlik nog onskuldig is nie – buitendien weet hulle nog nie eers wat sonde of genade beteken nie – hulle word gedoop op grond van God se vooraf-genade. Dit is wat dit beteken om God se vooraf-genade te ontvang. En die kroon daarvan, is dat daar geen rekords is in enige hemelse lêers, dat enigiets ooit met ons verkeerd gegaan het of fout was met ons nie.


Ons moet egter onthou dat ons verhouding met God, en gepaardgaande daarmee, ons verlossing eers begin het toe ons pad met Jesus gekruis het. Ons genade word nie gebore uit die keuse wat ons maak nie, dit is afhanklik van God se besluit wat Hy reeds gemaak het “toe ons nog magteloos was.” God het ons gesien nog voordat ons gebore was, “nog voordat die wêreld geskep is, is ons in Christus uitverkies.” Al ons lewensdae was opgeskryf in God se boek “nog voor enige been van ons gevorm is toe ons aanmekaargeweef is in ons moederskoot” (Ps. 139:15-16).


God het óns dus uitgekies en Goddank, Hy is nie kieskeurig nie, Hy kies ons almal. Nog voordat ons ons sondes kon bely, nog voor ons bestaan het God ons uitgekies om “ambassadeurs” vir Hom te wees, om ongelowiges van Jesus te kan vertel, om vrugte van die Christen-leefwyse te dra, vrugte wat sal hou. Baie mense wil graag vriende van Jesus wees, maar dan op hulle eie voorwaardes: volg hulle eie wil, maak hulle eie planne volgens hulle eie begeertes, stap hulle eie pad. Hulle gebruik met ander woorde, Jesus vir hulle eie selfsugtige doeleindes en dan verwag hulle dat Hy dit sal onderskryf en dan ten minste hulle oortredinge moet ignoreer.


Solly Osrovech het in sy boek “Dink aan jou Skepper” die volgende geskryf: “Soos jou vrienskap met Jesus Christus toeneem en Sy wil vir jou lewe al duideliker word, sal nie net jou lewe nie, maar ook alle ander verhoudings in jou lewe in so ‘n mate verryk word dat jy in verwondering sal staan voor die onuitspreeklike genade van God wat vir die mens so ‘n wonderlike Vriend gestuur het.” Jesus, ons Vriend het dit baie duidelik gemaak dat Hy “ons nooit sal verlaat of in die steek sal laat nie” (Heb. 13:5). Talle Christene kan getuig dat hierdie belofte van Jesus waar is omdat hulle die vrienskap en genade van God selfs in tye van swaarkry en lyding, kon geniet. Ons Hemelse Vriend is onfeilbaar en is altyd by ons.


“’n Goeie vriend vra hoe dit met jou gaan en dan sowaar luister wat jy antwoord”

(Ed Cunningham).


Gebed: Dankie Here, dat U my uitgekies het om U vriend te wees. Dankie dat U hierdie vriendskap, ontelbare kere in my lewe bewys het. Nog “voordat ek kon kies, kon vra, het u Seun my vloek gedra. Ek kon vind U het my gekry voor ek nog my skuld bely” (Ges. 10). Dit is onmoontlik om U genoeg te kan loof en dank vir die genadegawe van U vriendskap. Leeg, net met my sondelas, hou ek aan U verdienste vas. Ek kom met leë hande want ek besef ek kan niks aan U bied nie. Maar U maak my hande vol, vol genadegawes sodat ek dit, as U ambassadeur, kan gaan uitdeel. Skenk my deur U Gees, die krag daarvoor. Amen.


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page