top of page

E-Kerk - Gedagte vir Vandag


BAD VAN BETESDA VANDAG

DIE GENESING OP DIE SABBATDAG BY BETESDA (1) – GOD SE GENADE VS DIE MENS SE HOOPLOOSHEID


Joh. 5:1-9a – “Hierna was daar weer ‘n fees van die Jode, en Jesus het daarvoor Jerusalem toe gegaan. By die Skaappoort in Jerusalem was daar ‘n bad met die Hebreeuse naam Betesda. Dit het vyf pilaargange gehad, waar daar baie gestremdes gelê het: blindes, kreupeles en lammes. Onder hulle was daar ‘n sekere man wat al ag en dertig jaar lank siek was. Jesus het hom sien lê en het geweet dat hy al baie lank siek was. Toe vra Hy vir hom: ‘Wil jy gesond word?’ Die sieke het hom geantwoord: ’Meneer, ek het niemand om my in die bad te sit as die water in beweging kom nie; en terwyl ek aansukkel, gaan iemand anders voor my in.’ Jesus sê toe vir hom: ‘Staan op, tel jou goed op en loop.’ Oombliklik het die man gesond geword, sy goed opgetel en geloop.


Vergelyk ook Ps. 41:4 – “Die Here sal hom bystaan in sy siekte. As hy siek is, sal U hom genees.”


Na Sy besoek aan Galilea reis Jesus weer terug na Jerusalem in Judea vir ‘n Joodse fees. By die Skaappoort was daar ‘n openbare bad met die naam Betesda wat “Huis van barmhartigheid” beteken. Die Jode van destyds het geglo dat die water van hierdie bad genesingskragte gehad het. Baie siekes het daarheen gekom en in die skadu van vyf pilaargange gelê en wag dat die “water in beweging” kom. ‘n Pilaargang was ‘n lang dak wat aan die een kant deur ‘n muur gestut was en aan die ander kant deur pilare, sodat dit ‘n oop gang gevorm het. Blykbaar het die waterbron van tyd tot tyd sterk opgeborrel en het dit dan sterker geneeskrag gehad. ‘n Onbetroubare manuskrip is bygevoeg dat ’n opvatting onder die volk geleef het dat ’n engel op bepaalde tye in die bad neergedaal en die water geroer het. Die een wat dan die eerste ingaan na die roering van die water, is genees van watter siekte hy ook al gely het.


Dit kón wees dat 'n engel van die Here die water geroer het en dit wás waarskynlik so, maar ons weet nie. Gelukkig maak dit ook nie regtig saak nie, want wát by die bad gebeur het is van méér belang as hoe die roering van die water gewerk het! Tussen die siekes was daar ’n man wat ag en dertig jaar lank siek was. Dit wil nie sê dat hy al die jare by Betesda gelê het nie. Waarskynlik was sy laaste hoop op genesing deur die water van hierdie bad. Hoe Jesus geweet het dat hy so lank siek was, word nie gesê nie. Hier word nie na alwetendheid verwys nie, maar as die Verlosser wat tegelyk waaragtig God en waaragtig mens was, weet Hy alles wat nodig was vir die uitvoering van die werk waartoe die Vader Hom gestuur het. Vanuit ál die siekes wat daar lê, fokus Jesus op hierdie een man. Hy mag en Hy kan dit so doen, want Hy is soewerein. Hy is God. En Sy missie toe Hy na die aarde gekom het, was nooit om álmal, van siektes te genees nie.


Jesus vra hom 'n eienaardige vraag: “Wíl jy gesond word?” Dit klink eintlik na 'n oorbodige vraag! Is dit nie vanselfsprekend dat hy gesond wil word nie? Ná 38 jaar is daar by hom geen hoop meer nie. Hy is totaal moedeloos. Mens kan sommer hoor hóé hooploos hy was: ”Meneer, ek het niemand om my in die bad te sit as die water in beweging kom nie; en terwyl ek aansukkel, gaan iemand anders voor my in.” Agt en dertig jaar se bitterheid en neerslagtigheid van sukkel om betyds in die genesende water te kom, stotter hy uit aan hierdie onbekende Man. Hy het nog nie geweet wie Jesus is nie en sien Hom nie as Redder aan nie, maar hier is hoop en ‘n moontlike helper om in die water te kom.


En dan kom die magtige skeppingswoorde: ”Staan op, tel jou goed op en loop.” Soos by die skepping in Genesis 1, skep Jesus eenvoudig deur woorde uit te spreek. Ek dink nie ons kan ons voorstel wat hier gebeur nie. Jy lê vir 38 jaar verlam. Jy is omring deur kreunende en steunende siekes. 'n Wildvreemde man wat jy nie ken nie kom buk oor jou en sê: ”Staan op, tel jou goed op en loop.” Jy was nog nie eers in die helende water nie maar hierdie man praat net en jy is gesond! Dit is amper lagwekkend! Maar dis juis die punt: Wanneer die Here Jésus gepraat het, was daar 'n onweerstaanbare outoriteit. Dis vir ons onmoontlik om dit te kan indink, hóé dit moes wees. Daar was net íéts in die Persoon van Christus wat 'n reaksie geëis het! Die drie opdragte: “Staan op, tel jou goed op en loop” het net eenvoudig hierdie man se lyding losgeskud en hom bevry tot nuwe gesondheid. Dit was sódanig, dat die man “oombliklik” reageer en opstaan!! Hy is plotseling genees en hy gehoorsaam sonder aarseling, sonder om vrae te vra, sonder om eers uit te vind wie hierdie Man is.


Daar is vandag baie mense wat sê: “Jy moet net genoeg geloof hê, dan sal die Here jou genees.” Hierdie man het nie eens geweet wie met hom praat nie, wat nog te sê genoeg geloof hê!! Hy het absoluut NIKS gehad nie, wat nog te sê genóég van iets. Hy vra niks, hy roep nie na die Here nie, hy soek nie die Here se hulp nie. Wat ons hier sien is God se soewereine genade in aksie. Dis Hý wat die inisiatief neem, wat uitkies, wat genees met 'n magswoord. As Jesus vir hierdie man moes wag om eers vroom te raak, sou hy waarskynlik nooit op sy twee voete gestaan het nie. Nee, dit was sy genesing wat by hom geloof geskep het en nie sy geloof wat genesing gebring het nie!


“Ons draai na God toe wanneer die fondamente van ons lewe geskud word, net om uit te vind dat dit God is wat hulle skud” (Charles West).


Gebed: Here, daar is so baie dinge in hierdie wêreld wat ellende en moedeloosheid voortbring dat baie van ons reeds in daardie groef beland het en glo dat dit nooit weer beter sal gaan nie. Dankie dat ons nie waters wat in beweging kom nodig het om ons van daardie moedelose tendens te reinig nie. Ons het vir U om ons uit daardie groef te haal om waarlik te lewe. Help my om te beweeg na die plek toe waarheen U my stuur. Amen.


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page