top of page

E-Kerk - Gedagte vir Vandag


VERSOENING

Die sesde gebod – Is jy ‘n moordenaar?

Matt 5:25-26 – “As iemand ‘n regsaak teen jou begin, kom betyds tot ‘n skikking solank jy nog saam met hom op pad hof toe is, sodat hy jou nie voor die regter bring en die regter jou aan die polisie oorgee en dié jou in die tronk sit nie. Dit verseker Ek jou: Jy sal sekerlik nie daar uitkom voordat jy die laaste sent betaal het nie.


Jesus se uitspraak oor versoening is radikaal. Verhoed dat die probleem vererger. Maak reg voor dit nodig is om hof toe te gaan. Jesus se “iemand” is wyd, dit kan enigiemand wees, nie noodwendig ‘n naaste nie. Liefde word selfs vir die vyand geëis! Iemand het gesê: “Kill them with kindness.” Selfs dan sal die gehardste ongelowige erken dat hierdie Christen iets het wat hy nie het nie.


Dit gaan nie hier oor wie reg en wie verkeerd is nie en daarom moet dit eers in ‘n hof beslis word nie. Dit gaan oor hartsgesindheid van ons as gelowiges. Jesus se bedoeling is dat daar onmiddellik werk gemaak moet word met enige griewe voor dit te ver gevorder het. Jesus plaas ‘n hoë waarde aan versoening sodat die vraag aan wie se kant die gereg is, nie ter sprake is nie. Hy laat dit juis aan ons as gelowiges oor om versoenend op te tree al is ons reg en die “iemand” verkeerd.


Dit is presies wat Jesus gedoen het. Hy het as onskuldige die hoogste prys betaal vir al die skuldige “iemande” van die wêreld. Jesus het nie aarde toe gekom met ‘n boek vol wette en reëls nie. Hy het die stukkende pad tussen hemel en aarde wat deur sonde verwoes is, kom herbou. Hy verwag dieselfde van ons. Om Jesus se voorbeeld te volg en sy dissipel te wees, verg opoffering en volharding en dit raak makliker as dit in versoenende liefde gedoen word.


Hoe kan ons God aktief bely as Hy ons uit genade gered het en ons deel van Sy gesin gemaak het maar intussen tree ons onversoenend op teenoor Sy ander gesinslede? Bitterheid teel bitterheid. Ons kan kies: bitter of beter! Baie van ons gelowiges kan getuig van families en selfs gesinne wat uitmekaar geskeur is as gevolg van twis wat uitgekring het in plaas daarvan dat dit herstel is voor dit te ver gevorder het. Nege uit tien gevalle word opgelos voor dit sluimer en slegter word en veroorsaak dat die sondesirkel wyer word. Tree op asof die lewe vandag tot ‘n einde kom. Môre kan dalk net te laat wees.


“Act immediately to remove the barriers which anger has raised.” (William Barclay)


Gebed: U Woord leer ons om geduldig met mekaar te wees, mekaar te vergewe, lief te wees vir mekaar, maar.... ja Here, hier is die maar alweer – in menslike swakheid wil ons eerder mekaar verskeur! Waarom is dit so moeilik om in U vrede met mekaar te lewe? Waarom is dit makliker om daardie flou verskonings van “Dis mos nie ek wat om verskoning moet vra nie, dis mos nie ek wat die gemors begin het nie,” te opper, in plaas van om net te sê: “Ek is jammer!” Here, skenk ons die nederigheid om te sê: “Ek is jammer.” Skep asseblief uit die chaos van ons bakleierige aard, vrede en harmonie.

Amen


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page