top of page
Volg ons ook op
  • Facebook

NG Gemeente

 

Fochville-Noord

 

 

'n Persoonlike ontmoeting met God, die Skepper van die heelal! Wat 'n ingrypende en wonderlike ding in 'n mens se lewe. Lees en doen saam met ons en beleef God se teenwoordigheid.

Vir ons Hoërskooljeug en enigeen wat wil saamlees.

gebedsgeleentheid

Lied vir die week.

Dagstukkie:  2 Januarie 2021
Ds. Johan Brink
Teks: Fil. 4:8 & 9

Ramshorings en gebed

paasfees halleluja- lied is geleen

Dringende Kerknuus
Pepuda wetgewing- Voorgestelde
               veranderinge

Storietyd vir Kinders

Pepuda_edited.jpg
Koningkrykstyd_edited.jpg
2021 Logo foto.jpg

eredienste:

NG Noord Nuus 
Ons kerk is oop. Almal is welkom.
Ons het twee dienste om 9 vm. en 6 nm. en die Kategese om 10 vm.
Kom geniet dit om saam te aanbid.
Liefde Die Leraars
oggenddiens
Normale Eredienstye
Somer - 07h30, 09h00 & 19h00
Winter - 09h00 & 18:00
  • Facebook
Sondag: 03-12-2023
Ds. P Theron
Teks: Joh 15:7-11
Tema: Gelukkig Wees!
Sondag: 26-11-2023
Ds. P Theron
Teks: Spr 18:10
Tema: As ek God nodig het
Kersdiens
geloftediens:
Saterdag: 25-12-2021
Ds. P Theron
Tema: Geseënde Christusfees, geliefdes
OujaarsdAG dIENS
Vrydag: 31 Desember 2021 
Ds Johan Brink
Teks: Jak 5:7-11
Tema: Hoe sê mens dankie...
Woensdag: 16-12-2020 
Ds. P Theron
Teks: Mat. 5:14-16
Tema: Geloftediens 2020
Hemelvaartdiens
Donderdag: 13 Mei 2021 
Ds. Pieter Theron
Teks: Lukas 24:50-53
Tema: Lees die tekens van die tyd
gedenkdiens
Vrydag: 4 Augustus 2023 
Ds. JPA Brink
Tema: Gedenkdiens - Christine Groenewald
Vrydag: 25 November 2022 
Ds. Pieter Theron
Tema: Gedenkdiens - Kobus Meintjies
Maandag: 24 Julie 2023 
Ds. Pieter Theron
Tema: Gedenkdiens - Johann Olivier
Saterdag:17 Desember 2022 
Ds. Pieter Theron
Tema: Gedenkdiens - Ans Scholtz
Vrydae 15:00 - 16:00
 
Sand Dunes

Jeug

Vrydae van 17:30 
 

Komende Gebeure

                             FAMFEST 2023 – Uitgee vir Jesus Feës
  • Ons groot basaar is op Vrydag 1 September.
  • Ons gaan voort met die dankfees vir die Here.
  • Ons is baie opgewonde daaroor. 
  • Ons is dankbaar dat ons kan fees hou.
Ons basaar is ‘n “UITGEE VIR JESUS FEES” vir die Here.
Jy is baie welkom – elke aand 6 nm.
Nuwe_edited.jpg
Tentjie Toer Nuus 
Ds. Johan & Elzabè het saam met gemeentelede getoer na die Noord Kaap gedurende  Julie 2021
Manne op 'n Missie 
Droogte hulp vir Sutherland
Ons is die DYNAMAATJIES!!!

Bring u kleuter van 3 tot 7 jarige ouderdom na ons nuwe Kleuterkerk. Om meer te leer van Jesus en saam met ander maats baie pret te hê, terwyl u as ouer die Erediens geniet. 

Elke Sondagoggend om 09h00 in die Kleuterkerk!

Vir meer inligting kontak: 

Samantha Palm 066 255 6542

Wie is Ons?

Ons gemeente is geleë in die dorp Fochville, 50km vanaf Parys, 

50km vanaf Potchefstroom & 60 km van die Suide van Johannesburg.  

 

Ons gemeente bestaan tans uit min of meer 1750 lidmate. 

 

Ons Visie

 

Ons gemeente se Visie is “Voluit vir Christus”   

 

Filippense 3:8 “...ek beskou alles as waardeloos, want om CHRISTUS JESUS,

my HERE, te ken, oortref alles in waarde...”  

 

Ons wil ‘n gemeente wees waarin elke lidmaat (oud & jonk) met volle oorgawe en passie, in ‘n lewende verhouding met JESUS CHRISTUS lewe.

bottom of page