Volg ons ook op
  • Facebook

NG Gemeente

 

Fochville-Noord

 

 

'n Persoonlike ontmoeting met God, die Skepper van die heelal! Wat 'n ingrypende en wonderlike ding in 'n mens se lewe. Lees en doen saam met ons en beleef God se teenwoordigheid.

Vir ons Hoërskooljeug en enigeen wat wil saamlees.

gebedsgeleentheid

Lied vir die week.

Dagstukkie:  2 Januarie 2021
Ds. Johan Brink
Teks: Fil. 4:8 & 9

Ramshorings en gebed

paasfees halleluja- lied is geleen

Storietyd vir Kinders

Pinkster2020

eredienste:

Grendeltyd
Diens op Sondae (09:00) word op “Facebook ge-stream” .

Ons kan weer Erediens hou met 250 mense per diens. Ons dienste is 8 vm. 9 vm.  & 6 nm.
Normale Eredienstye
Somer - 07h30, 09h00 & 19h00
Winter - 09h00 & 18:00
  • Facebook
oggenddiens
Sondag: 18-4-2021
Ds. P Theron
Teks: Mat. 16:21-28
Tema: Aan die stuur van die lewe....
Klank probleem - preek begin na 5 minute
Sondag: 11-4-2021
Ds. JPA Brink
Teks: Kol. 1
Tema: Jesus is die beeld van GOD....
Begrafnisdiens
Dinsdag: 13-4-2021 
Ds. P Theron
Nita Ehlers - 1933/08/20 - 2021-04-05
Tema: Begrafnis Nita Ehlers
Kersdiens
Vrydag: 25 Desember 2020 
Ds. Pieter Theron
Tema: God se geskenk aan ons: JESUS - ALLES WAT ONS NODIG HET!!!
OujaarsdAG dIENS
Donderdag: 31 Desember 2020 
Ds Johan Brink
Teks: Fil. 3:8 & 9
Tema:Hier kom die wa - die 6 perdewa
geloftediens:
Woensdag: 16-12-2020 
Ds. P Theron
Teks: Mat. 5:14-16
Tema: Geloftediens 2020
Hemelvaartdiens
Donderdag: 21 Mei 2020 
Ds Johan Brink
Teks: 1 Kron. 12:32 & Matt. 16:1-5
Tema: Lees die tekens van die tyd
Sand Dunes

Jeug

Komende Gebeure

Vrydag: 
KIX : “Kinders in Christus” Hulle byeenkoms is om 3 nm.
by die kerk. As daar Mammas is wat KIX leidsters wil word
kan julle vir Jeannè Coetzee kontak by  084 6028155.
EPIX – “Entoesiastiese persone in Christus”
Hulle kom om 5.30nm vir hulle afsluiting bymekaar.
Kerkraadsvergadering:
Die kommissies vergader Maandag en Dinsdag 12 en 13 April.
Die kerkraad vergader op Woensdag 21 April om 6 nm. in die kerk.
Kategese
Ons kategese is om 9:40 vm. (na die 9 vm. diens)
Tentjie Toer Nuus 
Ds. Johan & Elzabè gaan saam met gemeentelede toer na Namibië gedurende  Julie 2021
Manne op 'n Missie 
Droogte hulp vir Sutherland
Ons is die DYNAMAATJIES!!!
Bring u kleuter van 3 tot 7 jarige ouderdom na ons nuwe Kleuterkerk. Om meer te leer van Jesus en saam met ander maats baie pret te hê, terwyl u as ouer die Erediens geniet. 
Elke Sondagoggend om 09h00 in die Kleuterkerk!
Vir meer inligting kontak: 
Luana Lensley 082 495 3156

Wie is Ons?

Ons gemeente is geleë in die dorp Fochville, 50km vanaf Parys, 

50km vanaf Potchefstroom & 60 km van die Suide van Johannesburg.  

 

Ons gemeente bestaan tans uit min of meer 1750 lidmate. 

 

Ons Visie

 

Ons gemeente se Visie is “Voluit vir Christus”   

 

Filippense 3:8 “...ek beskou alles as waardeloos, want om CHRISTUS JESUS,

my HERE, te ken, oortref alles in waarde...”  

 

Ons wil ‘n gemeente wees waarin elke lidmaat (oud & jonk) met volle oorgawe en passie, in ‘n lewende verhouding met JESUS CHRISTUS lewe.

 

H/v Eerstestraat & Kraalkopstraat, Fochville,

Gauteng, 2515, Suid-Afrika

 

Tel: 018 771 6003

Navrae: [email protected]

 

Kantoorure:

 

Maandag - Vrydag 10:00 - 13:00

Maandag - Donderdag 14:30 - 17:30

 

Skoolvakansies:

Maandag - Donderdag 14:30 - 17:30

  • Facebook - White Circle

©2016 by NG Fochville-Noord.