top of page

Gedagte vir Vandag

Dinsdag, 28 Junie 2022

Koos Espach


Die gebed van die gelowiges (5)


Gevul met die Gees van God


Hand. 4:31 – “Nadat hulle gebid het, het die plek waar hulle bymekaar was, geskud. Hulle is almal met die Heilige Gees vervul en het met vrymoedigheid die woord van God verkondig.”


Dwight Moody, ‘n Amerikaanse evangelis van die 19de eeu het gewens om eerder ‘n groot bidder te wees as ‘n groot prediker, want Jesus het nooit Sy dissipels geleer preek nie, maar hoe om te bid (vgl. Matt. 6:9-13). Gebed het groot krag omdat ons in die Naam van Christus, God se krag deur die Heilige Gees ervaar. Gebruik ons daardie krag van gebed? Nee, nie altyd nie, net in tye van nood. Sowat 500 jaar gelede het ‘n groepie arm mense in Londen, net soos hierdie gelowiges van die eerste gemeente, bymekaargekom om te bid vir die vryheid om die Bybel te lees. Op die presiese plek waar die gebedsbyeenkoms gehou is, staan die geboue van die Bybelgenootskap vandag!


“Nadat hulle gebid het ... is almal met die Heilige Gees vervul.” Wat vir my treffend was terwyl ek deur Handelinge gereis het, hoe dikwels die leiers en lede van hierdie vroeë gemeente, hulle tot die Heilige gees gewend het, met Hom in kontak was en hoe Hy ‘n noodsaaklike deel van hulle lewens geword het. Daar is boeke vol geskryf oor die Persoon van die Heilige Gees en selfs sedert Genesis 1:1 oor Hom gepraat, maar die doel van vandag se bespreking is om te probeer bepaal wat dit beteken om “met die Heilige Gees vervul” te wees.


Billy Graham skryf “dit is nie noodwendig ‘n emosionele of ‘n sigbare ervaring nie, maar om beheer te word deur die Gees.” Namate ons groei in Christus, raak ons bewus van die Gees se teenwoordigheid in ons. Hoe groei ons in Christus? Natuurlik moet ons glo dat Jesus ons enigste Verlosser is. Ek en jy is self verantwoordelik vir ons verhouding met die Here. Dis net ons wat meer tyd kan maak vir Bybelstudie en gebed en dissipline aan die dag lê om ons geestelike lewe te ontwikkel. Wanneer ons hierdie beginsels aanvaar, ontwaak ons Christelike lewe met ‘n sekerheid dat God deur sy Gees ín ons is en daartoe lei dat “ons geloof deur die liefde tot dade oorgaan” (Gal. 5:6) en ons “gevul word met die volheid van God” (Ef. 3:19).


Maretha Maartens skryf dat “Geesvervulde mense dikwels nie eens weet hoe Geesvervuldheid voel nie.” Is dit nie maar om meer soos Jesus te wil word nie? Jesus is liefde; vreugde; vrede want Hy is Vredevors; Hy is geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid. Hy is nederigheid en selfbeheersing. Wanneer ons deur die Gees vervul word, word ons deel van Jesus se geaardheid en word die nege fasette van Galasiërs 5:22 deel van ons Geesvervulde gelowiges, se daaglikse gedragspatroon. Deur middel van Galasiërs 5:22 kan ons gereeld na die geaardheid van Jesus kyk om te bepaal of ons nog vol is van die Gees.


Ek en jy kan Galasiërs 5:22 as ‘n spreekwoordelike geestelike spieël gebruik om die geaardheid van Jesus deelagtig te word. Dit is egter ‘n alles-of-niks-spieël. As een van die nege fasette ontbreek, ontbreek al nege. Wanneer ons elke faset van die nege in ons lewens begin waarneem, begin ons ‘n diepe begeerte ontwikkel om God te behaag en ‘n onvoorwaardelike liefde vir medegelowiges kweek. Wat ons dan sal ervaar, is wat Petrus en die gelowiges van Handelinge 4 ervaar het. Ons weet dus ons is Gees-vol wanneer ons geduldiger, sagmoediger, vreugdevoller, nederiger, goedhartiger, vriendeliker en met meer selfbeheersing leef. Dan weet ons God se Binnenshuis Versierder maak ons lewe van binne af mooi.


As Christene het ons die Gees van God in ons maar dit is ons verantwoordelikheid om die grond van ons hart voor te berei deur opregte toewyding en oorgawe sodat die Gees goeie grond het om die “vrug van die Gees”, oftewel die nege fasette te laat produseer soos Hy wil. Dit is soos om asem te haal – wanneer ons die Woord van God “inasem”, ontvang ons die stem van God; elke paragraaf wat Sy wil, Sy gedagtes, Sy beloftes bevat en só word ons gevul met die waarheid van die Lewende God. Wanneer ons uitasem – in gehoorsaamheid, in getuienis, in lof en aanbidding, in skuldbelydenis en nuwe oorgawe, in die nege fasette of vrug van die Gees, het ons onmiddellik weer nodig om in te asem. ‘n Behoefte om van die Gees weer in te asem, wéér die Woord “in te asem”, sodat die Gees in ons, dit kan bevrug en omskep en ons laat lewe as ‘n nuwe mens, gevul met die Gees.


“Die inwoning van God is dit: om deur die Heilige Gees se leiding God altyd voor oë te hou en sy tempel in jou binneste te vestig” (Walter Hilton).


Gebed: Hemel Vader, vul my met u Gees. Beheer my lewe en my hart sodat die Gees sigbaar is vir diegene om my. Tot U eer en verheerliking in die Naam van my Verlosser, Jesus Christus. Amen.

Comments


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page