top of page

Gedagte vir Vandag

9 Maart 2021

Koos Espach


JESUS ONDERWEG NA SY LYDING, DOOD EN OPSTANDING (65)

(Matt. 16:21–25:46)


Jesus se gesag in Jerusalem bevraagteken (11).

(Matt. 21:1–22:46)


Jesus vervloek die vyeboom (3)

(Mark. 11:12-14; 20-24)

Geloof bring hoop, geduld en volharding in gebed!


Matt. 21:21-22 – “Daarop antwoord Jesus hulle: ‘Dit verseker Ek julle: As julle geloof het en nie twyfel nie, sal julle kan doen wat Ek aan die vyeboom gedoen het. Meer nog: Julle sal vir hierdie berg kan sê: ‘Lig jou op en val in die see!’ en dit sal gebeur. As julle glo, sal julle alles ontvang wat julle in die gebed vra.”


Geloof beteken om vrug te dra. Wie waarlik glo en nie twyfel nie, kan deur gebed selfs vrug dra vir die koninkryk wat vir my en jou soms menslik onmoontlik lyk. Wanneer Jesus op pad Jerusalem toe ‘n vyeboom met blare langs die pad sien, word Hy lus vir vye. Die vyeboom is ‘n beeld van die onbekeerlike Jodedom maar ook van gelowiges oor die eeue heen. Om uiterlik godsdienstig te vertoon, sonder egtheid van geloof, beteken niks. Inteendeel, dit is ‘n belediging van God se eer. Die vrug van geloof kom deur gebed. Jesus sê “as ons glo, sal ons alles ontvang wat ons in die gebed vra.” Jesus sê m.a.w., deur geloof en gebed word die menslik onmoontlike, moontlik. Wat wil Jesus vir jou en my op 9 Maart 2021, sê?


Paulus was ’n gewone mens net soos ek en jy. Hy was ook bang. Hy was ook versoek en moes baie energie insit om nie in te gee nie. Soms was hy mismoedig en het hy sekerlik ook vir homself gevra of dit alles die moeite werd is. Ek dink hy het menigmaal met die handdoek in die hand gestaan om dit êrens in te gooi. Soms het die pyn wat hy fisies in die tronk moes verduur net te veel geraak en hy was op die rand daarvan om ’n haan drie maal te laat kraai. Hy het sy tekortkominge besef, daarom vra hy vir die lesers: “My liewe broers en susters, bid asseblief vir my en my helpers.” (1 Tess. 5:25). Paulus het geweet daar is net een teenvoeter vir die sterk winde waarteen die hoë bome moet stoei, en dit is gebed. Hy sou nie die moeite gedoen het om ander te vra om vir hom te bid, as hy nie met sy hart geglo het dat gebed werk nie!


Ek glo in gebed. Ek glo dat gebed ’n gesprek met ons lewende Vader is en dat Hy hoor. Ek glo dat gebed ’n kragtige uitwerking het. Ek glo dat gebed mense verander. Ek glo dat gebed omstandighede kan verander, want by gebed is ’n almagtige God betrokke. En Hy verstaan Afrikaans én enige ander taal; en ons hoef nie eers by Sy sekretaresse ‘n afspraak te maak nie, Hy is altyd op kantoor en ons kan enige tyd, direk met Hom praat; en as ons sukkel met woorde, help die Heilige Gees om ons versugtinge, in hemeltaal te verander (Rom. 8:26).


Ons bid te min. Gebed is om met God te praat. By Hom kan ek en jy ons harte uitstort. Ons kan fisies, emosioneel en geestelik voor God gaan lê. Ons kan rou eerlik met Hom wees, want hier is ons absoluut veilig. Niks van ons is iets nuuts vir Hom nie. Ons kan Hom nie verras of selfs skok nie, want Hy ken élke stukkie van ons, élke situasie.


Wanneer ons wiele afkom, wonder ons vinnig waar God is. As dit seer is en die pyn loop orals uit, wil ons weet wat van God geword het. Maar Hy is daar. Hy is altyd daar. Dis dalk juis die seer en pyn se skuld wat ons verblind, vir God se teenwoordigheid in ons lewe. Wanneer dit swaar gaan, moet ons juis aan ons geloof in God vashou. Ons moet aanhou om op Hom te vertrou. Al voel dit nie altyd so nie en al lyk dit vir seker nie so nie, moet ons glo dat God getrou is. Ons moet glo dat Hy ons die heeltyd vashou en bewaar. Soms speel die storie van ons lewe anders af as wat ons dit “ge-picture” het. Ons Christelike godsdiens is gebaseer op geloof, nie op wisselende emosies nie. God sal ons weer op koers kry om by Sy droom vir my en jou lewe, uit te kom.


Ons moet glo dat God getrou is. Ons moet ons geloof sterk hou. Maar ai, by die geringste hobbel in die pad, is dit ons geloof wat eerste by die venster uitvlieg. Die storie word vertel van die gelowiges wat ná Pinkster ernstig vervolg is. Petrus beraam planne om uit die stad te vlug vir sy eie veiligheid. Sluip-sluip loop hy hom onverwags teen Jesus vas wat met die kruis op Sy skouer loop. Verdwaas vra Petrus: “Maar Here, hoe dan nou? U het dan opgevaar na die hemel!” Jesus antwoord: “Ja Petrus, maar dit lyk nie asof jy dit glo nie. Nou moet ek weer gekruisig word sodat jy kan glo.”


Is dit nie presies wat ons doen wanneer ons vertroue en geloof in God vervaag nie? Ons trek ’n streep deur Jesus se liefde vir ons. Ons vertrou nie dat God rêrig vir ons omgee en ons sal help nie. En nou moet Jesus weer aan die kruis gaan hang om ons geloof uit die stof op te tel. Nee, so moet dit nie werk nie. Paulus sê vir ons: “Die Here is getrou, Hy sal ons versterk en van die bose bewaar” (2 Tess. 3:3). God is altyd getrou. Hy sal die omstandighede waarin ons nou is, gebruik om ons te vorm sodat ons dit eendag weer in Sy Koninkryk kan gebruik.


In die holte van God se hand kan ons eerlik ons verwondering oor Hom, mét Hom deel. In die holte van God se hand kan ons Hom loof en Sy grootheid besing. En hier is ook die plek waar ons broos ons versugtinge kan neersit; die spanning en die seer; die vrae en vrese; die drome en begeertes. Nie net vir onsself nie, maar ook vir ander. Nie net in die oggend of aand nie, maar aanmekaar, sonder ophou. In stilte word ons in gebed oorval met die grootheid, hope liefde, omgee en uitreik van God na ons. En as ons twyfel, mag ek en jy ons gebrek aan geloof voor Hom bely. Wat ook al my en jou geestelike swakheid mag wees, kan ons vir God vertel. Mens stap anders by gebed uit, omdat God dáár is. Kom ons hou aan met bid, totdat ons geloof in gebed, ons onwilligheid om te bid, oorskadu!


“As jy nie lus voel om te bid nie, is dit vir seker ‘n aanduiding dat jy onmiddellik moet begin bid”

(Billy Graham).


Gebed: Ons Vader, help my om elke dag, oggend en aand en sommer deur die dag ook, tyd te maak om met U te praat. Dankie dat ek te alle tye kan glo dat U getrou is. Dankie dat U sonder uitsondering altyd U beloftes nakom. Net jammer dat my geloof gereeld in die hek duik. Help my en versterk my geloof in U. Help my Heilige Gees, om my gebedslewe, in geloof vas te anker in U. Laat my nooit ophou bid nie, ek wil só graag, nader aan U groei. Ek vra dit in die kosbare Naam van Jesus. Amen.

Comentários


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page