top of page

Gedagte vir Vandag

Woensdag, 22 Mei 2024

Koos Espach


Paulus verdedig hom voor Feliks (3)

 

Ware dissipelskap

 

Hand. 24:14b – “Ek glo nog steeds alles wat in die wet en die profete geskrywe staan.” (1)

 

Ons het gister reeds gesien dat Paulus begin het met die positiewe deel van sy antwoord nadat hy die beskuldigings teen hom weerlê het. Hy bely sy standpunt as Christen in die ‘Nasarenersekte’ maar ook as Joodse gelowige in dieselfde God as sy aanklaers. Hy sê dat hy die God van sy voorvaders dien volgens die Weg (Jesus is die weg, die waarheid en die lewe ...”-  Joh. 14:6). Hy glo nog steeds alles wat in die wet en die profete geskrywe staan, maar die Weg wat die Jode ’n ‘dwaalrigting’ noem, is vir hom die wesenlike waarom alles gaan. Hierin verskil hy dus van die ander Jode wat nie Christene is nie.

 

Hoe kan ek en jy ook soos Paulus “nog steeds glo in alles wat in die wet en die profete geskrywe staan?” Wel, vir Paulus was Jesus die Weg, die wesenlike waarom alles gaan. Rick Warren sê as ons ‘n dissipel van Jesus wil wees, moet ons eerste prioriteit wees om God se Woord in te kry. Ons moet getrou bly sê Jesus: “As julle aan my woorde getrou bly, is julle waarlik my dissipels ...” (Joh. 8:31). Hoe doen ons dit? Voordat ons ook soos Paulus ‘God se Woord inkry’, kan ons miskien eers kyk in watter konteks Jesus gesê het ons moet getrou bly. Jesus is immers die Oppergesag!

 

Jesus spreek heel waarskynlik hier die breë groep van mense aan wat Hom oral gevolg het, van wie sommige werklik glo en ander net meelopers was. Onder die breë kring volgelinge wat in meerdere of mindere mate in Hom geglo het, moes Jesus ’n egte kern te voorskyn roep en hulle van die meelopers onderskei. Dit gaan nie om ’n voorwaarde waaraan voldoen moet word om ’n dissipel te wees nie, maar om ’n kenmerk van wie ’n ware dissipel is. Die ware dissipel moet “aan (Jesus se) woorde getrou bly”. Sy woorde omvat sy hele prediking (Joh. 5:24) waaraan hulle en ons, volhardend moet vashou en daarby bly. Dit onderskei die ware dissipels van die ontroues in die dissipelkring wat Jesus verlaat omdat hulle Sy woorde te veeleisend vind (Joh. 6:60; 66).

 

Die ware dissipel, wat aan die woorde van Jesus getrou bly, bevind hom op ’n weg wat uitloop op die kennis van die waarheid. Jesus bring die kennis van die waarheid wat ten nouste verbonde is aan Sy persoon: “Die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom” (Joh. 1:17). Hierdie waarheid is nie maar net iéts wat waar is nie; dis nie maar net ’n waarheid nie, dit is dié waarheid! Die hoogste en grootste waarheid, die eintlike waarheid wat die mensdom behoort te ken! Jesus sê: “As julle aan my woorde getrou bly”, sal julle hierdie waarheid ken.

 

Jesus sê dat Hý hierdie waarheid ís. Die grootste en belangrikste waarheid vir die mensdom is die waarheid oor God: dat Hy lewend en daar is; dat Hy almagtig en goed is; dat Hy deur mense gedien moet word soos Hy opdrag gegee het; dat Hy mense wat Hom ignoreer of minag, met Sy oordele gaan tref; dat Hy vir mense wat na Hom toe draai, ’n Redder en Helper en Bemoediger is. 

 

En die Here Jesus het mense kom leer dat Hý die Seun van God is, dat Hy die Vader in die hemel ken soos niemand anders nie, omdat Hy van ewigheid af met Hom saamleef in die drie-enige goddelike Wese. Hy ís met ander woorde self die waarheid oor God! As ons Hóm sien en hoor, sien en hoor ons God. Wie Jesus is met wat Hy gesê het en wat Hy gedoen het, is dus hierdie hoogste en grootste en eintlike waarheid: die waarheid oor God. Daarom kon Hy met reg sê: “Ek is die weg en die waarheid en die lewe ... ” (Joh. 14:6).

 

Hierdie kennis van die waarheid is bevrydend sê Jesus – “en die waarheid sal julle vry maak.” Dit bring vryheid vir die mens wat deur die boeie van die sonde gebind is en wat in die duisternis van die leuen vasgevang is – ons mense wat sug: “As ek maar net vry kan wees!” 

 

Ware vryheid is in die eerste plek om vry te kom van die slawerny van sonde. Ons ken dit mos – die meeste van ons weet uit bitter ervaring hoe maklik sonde ’n gewoonte word, én hoe gou dit ’n gewoonte word waarmee ons nie meer self kan breek nie, al wil ons hoe graag. Dink aan die amper onbreekbare houvas wat hoe gou nie-Bybel-lees-nie, hoe gou nie-bid-nie of nie-kerk-toe-gaan-nie, ’n gewoonte word wat baie moeilik weer verander word. Maar Jesus Christus maak ons vry hiervan – ek en jy is in sý hande in lewe en in dood. Ons is in sý geselskap, Hý hou my en jou vas! Hierdie vryheid van sonde wat Hy gee, lei uiteindelik na die lewe in die ewige heerlikheid toe waar ons heeltemal van álles wat ons geknel of gekwel het, vry gaan wees.

 

“Wanneer ons die reg verloor om anders te wees, verloor ons die voorreg om vry te wees” (Charles Hughes).

 

Gebed: Dankie Here dat U my gelei het tot die waarheid wat my volkome vry maak. Die skuld van my sonde staan nie meer in my boekie nie – U het dit volkome betaal. Die sonde is nie meer my baas nie – U is nou my Baas. Ek gaan nie meer met die ewige dood betaal word nie, maar ek gaan die ewige lewe kry want U het dit vir my verdien. Bind my vas aan U met onbreekbare liefdesbande. Sonder U is alles leeg en waardeloos. Amen.

Comments


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page